Julie Bangsborg Hall

Familie- og psykoterapeut MPF, cand. mag. i psykologi og alkoholbehandler

Julie har siden 2008 behandlererfaring fra flere kommuner inden for alkoholbehandling og familiebehandling - både med individuel og gruppebehandling. Tidligere har hun undervist i psykologi inden for gymnasiet, Hf, VUC og i udviklingspsykologi, lærings- og gruppepsykologi på lærerseminariet.

Julie har i dag egen praksis, hvor hun arbejder med terapi og rådgivning.

Uddannelse:
 • 2013: Familieorienteret misbrugsbehandling, barnets perspektiv, v. Friid Hansen
 • 2011: Rådgivning i benægtelseshåndtering og medafhængighed og dysfunktionelle familier, CENAPS
 • 2011: Act, Team for misbrugspsykiatri, Risskov
 • 2010: Mindfulness meditation og tilbagefaldsforebyggelse, Århus Kommune
 • 2009-10: Kognitiv terapi og MI - "Motivationssamtalen", Århus Kommune
 • 2008-12: Psykoterapeut ved PIAA og familieterapeut ved Kempler Instituttet
 • 2000: Cand. mag. i psykologi og fransk
 • 1998-2000: Psykologi ved Aarhus Universitet

Erhvervserfaring:
 • 2016-nu: Selvstændig med egen praksis
 • 2015-16: Familiebehandler ved Skanderborg Kommune
 • 2013-15: Rusmiddelbehandler ved Skanderborg Kommune - implementering af det familieorienterede fokus i behandlingen.
 • 2012-13: Familiebehandler ved Ikast Kommune
 • 2011-12: Adjunkt i psykologi ved Risskov Gymnasium
 • 2010-11: Alkoholbehandler ved Team Alkohol, Fredericia Kommune, gruppe- og individuel behandling, metodebeskrivelse.
 • 2008-10: Projekt- og udviklingsmedarbejder ved alkoholbehandlingen, Århus kommune, undervisning og rådgivning.
 • 2003-04: Undervisning i psykologi på Odense Lærerseminarium
 • 2001-02: Undervisning i psykologi på VUC, Viborg og på Marselisborg GymnasiumKonsulenter
Julie Bangsborg Hall
Familie- og psykoterapeut MPF, cand. mag. i psykologi og alkoholbehandler
Kontakt Julie Bangsborg Hall
kontakt|dfti.dk