Christina Thor Sørensen

Lærer, familie- og psykoterapeut, MPF

Christina har bred erfaring med mennesker inden for specialområdet. Hun har arbejdet med børn og familier siden 2003 - de første par år som almen udskolingslærer i folkeskolen. Fra 2005 og 12 år frem, arbejdede hun som lærer på en specialskole for anbragte børn og unge. Og siden januar 2017 har hun arbejdet fuldtid som familieterapeut under Aalborg kommunes skole- og Dagbehandlingstilbud.

Christina har i hele sit arbejdsliv inden for den offentlige sektor samarbejdet tværfagligt med rådgivere, psykologer, pædagoger, terapeuter, PPR m.fl.

Uddannelse:
  • 2017: Familie- og psykoterapeut, DFTI Århus
  • 2002: Læreruddannet, Hjørring Seminarium
  • 2002-17: Deltaget i diverse kursusforløb, herunder kollegial vejledningskursus,
  • pædagogisk relationskompetence og neuropædagogik og -psykologi.

Erhvervserfaring:

  • 2017-nu: Familieterapeut for familier med børn og/eller forældre med diagnoser, herunder psykiske lidelser som fx ADHD, Angst, Bipolar lidelse, Depression, Udviklingsforstyrrelser, Stress, Selvskadende adfærd, personlighedsforstyrrelser m.m
  • 2005-17: Speciallærer på Intern skole, Specialinstitutionen Bøgen, Aalborg. En døgninstitution og skole for anbragte børn og unge med psykiske og sociale funktionsnedsættelser, samt omfattende tilknytningsforstyrrelser.
  • 2003-05: Folkeskolelærer ved udskolingen, Bindslev skole, Hirtshals.


Konsulenter
Christina Thor Sørensen
Lærer, familie- og psykoterapeut, MPF
Kontakt Christina Thor Sørensen
kontakt|dfti.dk