Annette Holst

Familie- og psykoterapeut MPF, mindfulness-lærer

Annette er uddannet sygeplejerske og familie- og psykoterapeut. Hun har en lang erfaring i arbejdet som familiebehandler i særligt udsatte familier samt unge kriminelle med behov for resocialisering. Desuden har Annette i hele sit professionelle liv arbejdet i familier med alvorlig sygdom, tab og sorg.

Som selvstændig konsulent har Annette udviklet, designet og afviklet kurser i mindfulness og gruppeprocesser i både private virksomheder, kommuner og organisationer. Annette har desuden udviklet "Familiemødet", som udkommer i 2019 på Gyldendal.

Uddannelse:
 • 2017: Familie- og psykoterapeut hos DFTI.
 • 2013: PREP lederuddannelse, Center for Familieudvikling.
 • 2013: Sorggruppeleder-uddannelse for børn, Kræftens Bekæmpelse.
 • 2011: Advanced teacher training, Godfrey Devereux, Windfire Yoga, Italy.
 • 2008: Mindfulness MBSR, University of Massachusett Medical Center.
 • 2007: Yoga teacher training, Godfrey Devereux, Windfire Yoga, Italy.
 • 2006: Life-business coach , Mentor coach og certificering, Manning Inspire.
 • 1997: Aut. Sygeplejerske, Diakonissestiftelsen, Frederiksberg.

Kurser:
 • Omsorgssvigt og underretning, Børns Vilkår
 • Etniske minoriteter og rådgivning, Børns Vilkår
 • Ungdomsliv og selvskadende adfærd, Børns Vilkår
 • Børn i krise, Børns Vilkår
 • Omsorgssvigtede børn, Børns Vilkår
 • Adskillige Mindfulness/yoga kurser I ind- og udland


Erhvervserfaring
 • 2006-nu: Egen klinik med terapi og konsulentydelser. Familiebehandler, forløb for kræftramte familier. Uddannelses/kursus-udbyder i både private virksomheder, kommuner og organisationer. Facilitering af teams i virksomheder. Mentor I kriminalforsorgen. Yogalærer og mindfulnessinstruktør.
 • 2013-nu Mentor/vejleder I Kriminalforsorgen, resocialisering af udsatte unge mænd.
 • 2013: Vejleder på PREP- kurser , Dansk Center for Familieudvikling
 • 2012-15: Børns Vilkår. Børne og forældretelefonen
 • 2003-05: Sygeplejekonsulent, Hillerød Kommune. Fokus/ansvar: Socialt udsatte, psykiatriske borgere samt terminale I eget hjem. Planlægning, udvikling af undervisning af personale grupper, Sygeplejerske hos borger i eget hjem. Klinisk vejleder.
 • 2001-03: Hjemmesygeplejerske, Halsnæs Kommune. Ansvarlig i plejegruppe i vagter og weekender.Borger i eget hjem, herunder særligt teminale og psykiatriske patienter. Formidling og undervisning af andre medarbejder grupper.
 • 1999: Børne-sygeplejerske. Lillehammer, Norge
 • 1998-2001: Neonatal sygeplejerske, Rigshospitalet. Fokus på trivsel og kontakt samt vejledning af forældre i særligt udsat situation


Konsulenter
Annette Holst
Familie- og psykoterapeut MPF, mindfulness-lærer
Kontakt Annette Holst
kontakt|dfti.dk