Problemer med se dette nyhedsbrev? klik her

22. december 2016
Nyhedsbrev

Glædelig jul og godt nytår fra DFTI

Kære læsere

Her ved slutningen af året, hvor vi står og kigger tilbage, kan vi konstatere, at der har været meget at være glade for i året, der er gået, og endnu mere at se frem til i året, der kommer:

Fremgang på familieterapeutuddannelsen
Først og fremmest har vi haft en mærkbar fremgang på søgningen til familieterapeutuddannelsen og fik i år fyldt vores hold hurtigere end tidligere. Vi startede nyt hold i København i oktober og i Aarhus i november, og har på grund af den store interesse valgt at fremrykke de næste to hold, så der ikke skal gå et helt år, før vi starter op igen. Vi glæder os derfor til at byde velkommen til endnu et nyt hold i København allerede til marts og i Aarhus i september 2017. Der er stadig ledige pladser på begge hold.
Læs mere om familieterapeut-uddannelsen her »

Nyt hovedkontor i Aarhus
For godt halvandet år siden flyttede vi DFTI's hovedkontor fra Nørre Snede til Aarhus, og har nu boet på adressen Yrsavej 34, 8230 Åbyhøj i et helt kalenderår. Vi faldt hurtigt til, følte os hjemme med det samme og er glade for at mærke og høre fra husets studerende, kunder og gæster, at de har det på samme måde!

Supervisoruddannelse i nye rammer hos COK
Noget andet, der er faldet rigtig godt på plads i 2016, er vores samarbejde med COK (Center for offentlig kompetenceudvikling). Det nyeste skud på denne stamme er omkring vores supervisoruddannelse, der har fået en ny ramme. Uddannelsen varer nu 28 dage fordelt på 7 moduler og 6 træningsdage. Dagene er fordelt ud over ca. 1 år, og uddannelsen kan afsluttes med en valgfri eksamen. Vi starter det første hold op i Aarhus i marts 2017 og glæder os meget til at komme i gang!
Læs mere om supervisoruddannelsen her »
Læs mere om COK her »

Samarbejde med COK om kursusudbud
Dernæst har vi brugt 2016 til at få set alle vores åbne kurser efter i sømmene sammen med COK. Vi er blevet enige om et udbud, hvor vi leverer indholdet og undervisningen, og COK giver sparring og og står for en del af det praktiske arbejde.I 2016 har vi sammen fået afholdt hele 7 temadage om "Konflikthåndtering og mægling i skilsmissesager", et forløb om "Gruppemetoder" og et 3-dages kursus i "Når mor og far skal skilles". I 2017 udvider vi udbuddet og starter op i marts måned med 4-dageskurset "Samtaler med børn" i Herlev og "Gruppemetode og ledelse af grupper" i Aarhus.
Du finder her alle vores programsatte kurser for 2017 her »

Jesper Juul tilbage som underviser
En anden meget glædelig nyhed fra 2016, er Jesper Juuls begyndende tilbagevenden til et mere offentligt virke. Jesper føler sig nu, efter lang tids sygdom, klar til at begynde at undervise igen. I efteråret kørte vi derfor et forsøg med undervisning via skype på et af holdene på familieterapeutuddannelsen. Det blev så godt modtaget, at vi har besluttet at lade det indgå som fast element på uddannelsen fremover på 3. eller 4. året.

Derudover har vi netop lanceret en "Masterclass for familieterapeuter" ved Jesper Juul og Ruth Hansen, som vi afholder i foråret 2017. Da vi slog det op, var det så populært, at pladserne blev fyldt på rekordtid. Holdet har fået en lang venteliste, og vi er derfor allerede nu i gang med at planlægge næste udgave, som bliver med Jesper Juul og Peter Mortensen. Hvor og hvornår vil blive offentliggjort i løbet af foråret 2017 på vores hjemmeside, DFTI's Facebookside og gennem nyhedsbrevet her.

Stor tak til jer!
Til slut vil vi gerne sige tak til alle jer, der følger os her, på Facebook og/eller på vores hjemmeside. Tak til jer, der vælger at tage en uddannelse eller et kursus hos os, tak til jer, der anbefaler os rundt omkring og spreder budskabet om os. Og tak til jer, der læser med på vores blog og følger med på Facebook. Alt i alt synes vi, der har været meget at glæde sig over i det forgangne år, og vi glæder os til at dele en masse gode ting med jer i 2017! :-)

Følg med på DFTI-bloggen her »

Følg os på facebook her »

Undersøgelse blandt tidligere studerende

I efteråret satte vi gang i en brugerundersøgelse blandt tidligere studerende på familieterapeutuddannelsen primært for at få et indtryk af, hvad de laver nu, og om uddannelsen har haft indflydelse på deres arbejdsliv. Vi sendte undersøgelsen ud til ca. 150 personer, der er blevet uddannet hos os gennem de sidste 5 år og ca. en tredjedel af disse valgte at svare. Her følger et kort referat af de vigtigste svar:

Hvilke ændringer, hvis nogen, har din uddannelse medført i din jobsituation?

Opsummering af svarene:
De fleste har svaret, at de enten har fået nyt job, hvor de bruger uddannelsen (40,7%) eller har samme job, hvor de har fået nye opgaver og evt. lønforhøjelse som følge af uddannelsen (29,6%). 24,1% har startet egen praksis, som de lever helt eller delvist af, og for 16,7% er deres jobsitution uændret.

- Uændret: 16,7%
- Samme job, men nye opgaver: 11,1%
- Samme job, nye opgaver + lønforhøjelse: 18,5%
- Nyt job hvor jeg bruger min uddannelse: 40,7%
- Nyt job, hvor jeg ikke bruger min uddannelse: 0%
- Startet egen praksis (lever af det delvist eller fuldt): 24,1%
- Har fået lederansvar: 7,4%
- Andet: 3,7%

Hvordan har uddannelsen påvirket din relation til din(e) børn, ægtefælle/partner, forældre osv.?

Herunder kan du se, hvor mange %, der svarede enten ”bedre” eller ”meget bedre”:
- Børn: 90,7%
- Ægtefælle/partner/kæreste: 92,6%
- Forældre: 68,5%
- Venner: 83%
- Kollegaer: 83,3%
- Leder: 70,4%

Hvad er det fagligt vigtigste, du har fået ud af, at gå på DFTI?

Her kunne folk svare helt åbent, og de fællestræk, der gik igen i svarene er:
- Jeg har fået styrket min relationskompetence
- Lært om familiedynamikker/at arbejde familieorienteret
- Bedre forståelse/respekt/anerkendelse af og for andre mennesker
- Blevet bedre til at lytte og samtale

Hvad er det vigtigste for din personlige udvikling, du har fået ud af at gå på DFTI?

Her kunne folk svare helt åbent, og de fællestræk, der gik igen i svarene er:
- Større selvindsigt/kendskab til mig selv
- Står mere ved mig selv/hvem jeg er
- Større selvværd/indre ro
- Blevet bedre forældre/fået bedre familieliv

UDDANNELSE:

Familie- og psykoterapeut
Tag en 4-årig efteruddannelse, der styrker din relationskompetence og giver dig masser af praktisk træning i det helhedsorienterede, familieterapeutiske arbejde.

Varighed
Uddannelsen varer 4 år med 27 studiedage pr. år

Studiestart
17. marts 2017, København
22. september 2017, Aarhus

BLIV FAMILIETERAPEUT »
 

KONSULENTYDELSER:

Direkte til din arbejdsplads
SUPERVISION »
- Få en erfaren supervisor

PERSONALETRÆNING »
- Fokus på samspil og trivsel

TEMADAGE »
- Få inspiration og nye input

BESTIL ET KURSUS »
- Skræddersyet til jeres behov

FOREDRAG »
- Om relationer mellem mennesker
 

UDDANNELSE:

1-årig supervisor
DFTI udbyder i samarbejde med COK (Center for offentlig kompetenceudvikling) denne uddannelse, der gør dig i stand til at støtte andre menneskers faglige og personlige udvikling.

Varighed
16 dages undervisning fordelt på 7 moduler + 6 træningsdage.

Studiestart
Aarhus: 20. marts 2017

BLIV SUPERVISOR »

Tlf. 7217 0765  |  kontakt@dfti.dk
Copyright © 2012 DFTI  |  afmeld nyhedsbrev
DFTI - Aarhus
Yrsavej 34
8230 Aabyhøj
DFTI - København
Trekronergade 126 A
2500 Valby