Problemer med se dette nyhedsbrev? klik her

22. september 2017
Nyhedsbrev: Bliv rustet til opgaven som supervisor

Bliv rustet til opgaven som supervisor i 2018

I foråret 2017 gik DFTI sammen med COK (Center for offentlig kompetenceudvikling) om at udbyde en 1-årig supervisoruddannelse » Modtagelsen var positiv, holdet blev fyldt og er nu godt halvvejs i deres uddannelse. Vil du også gerne rustes til fremtidige supervisionsopgaver, har du nu chancen for at få en plads på det næste hold, der starter op i februar 2018 i Herlev.

I dette nyhedsbrev fortæller en af deltagerne på det nuværende hold om uddannelsen. Bliv inspireret og læs mere, hvis du er nysgerrig på, om uddannelsen kunne være relevant for dig.

"Helt personligt har uddannelsen bl.a. hjulpet mig med at få øjnene op for det her med, at jeg ikke skal rådgive eller vejlede. Jeg skal supervisere."
- Leif Storgaard, socialpædagog og familieterapeut - deltager på supervisoruddannelsen 2017

Bliv supervisor i 2018

En af dem, der påbegyndte uddannelsen i foråret 2017, er Leif Storgaard, som er uddannet socialpædagog og familieterapeut og tilknyttet en specialskole. Her fortæller han lidt om, hvad han har fået ud af at deltage på supervisoruddannelsen.:

Den gensidige kontrakt

En af de pointer, Leif Storgaard fremhæver, er betydningen af en tydelig kontrakt mellem parterne. Målet med supervision er faglig og fagpersonlig udvikling, og begge dele fordrer, at supervisanten selv er opsat på at lære og arbejde med den tvivl og usikkerhed, der hører med til at arbejde med andre mennesker. Supervision skal være frivillig for at kunne medføre udvikling.

"På uddannelsen er der ud over undervisning og praksisøvelser, også gode debatter og diskussioner om de dilemmaer, vi hver især møder i vores hverdag. Fx at vi som fagpersoner har en forpligtelse i forhold til at sikre, at vi inden en supervision afdækker i hvilken grad, der er tale om frivillig supervision. Så vi på den måde sikrer optimalt udbytte."

Leif Storgaard kommer med et eksempel, som også underviserne på uddannelsen fremhæver, nemlig plejefamilier. Her er praksis ofte, at plejeforældre skal modtage supervision, hvad enten de vil det eller ej. Og kan en udviklende supervision så overhovedet lade sig gøre?

Leif Storgaard synes uddannelsen tager fat i rigtig mange interessante problematikker. Det kan ud over spørgsmålet om frivillighed også være, hvordan man forholder sig til lederens rolle og eventuelle deltagelse i supervisionsgruppen. Hvilken betydning den har for tillid og åbenhed, og hvordan lederen kan tilgodese sine ønsker om at være orienteret og kunne bakke op om personalets udfordringer. Der er også spørgsmålene om, hvad der egner sig til supervision, og hvordan man afgrænser det i forhold til for eksempel terapi eller samarbejde og konfliktløsning i personalegruppen.

Man skal supervisere ind i eget fag

"Uddannelsens udgangspunkt er, at man skal supervisere ind i eget fag. Man kan ikke uddanne generelle supervisorer", fortæller Leif Storgaard og fortsætter:

"Det ville fx ikke være fuldt ud hensigtsmæssigt for mig at supervisere fagpersoner i psykiatrien eller socialforvaltningen, der ikke fungerer som pædagogisk personale. For jeg ved ikke nok om specifikke arbejdsgange, lovgivning, vilkår, og hvordan det i det hele taget er at sidde i den stol. Når jeg superviserer, trækker jeg på den rygsæk, jeg fagpersonligt selv har med mig. Det er fx heller ikke optimalt, at jeg superviserer ledergrupper, da jeg ikke selv har ledelseserfaring og kendskab til deres specifikke dilemmaer og udfordringer."

Noget for dig?

Du kan læse meget mere om SUPERVISORUDDANNELSEN og tilmelding her »

Vi glæder os til at byde dig velkommen på uddannelsen i 2018!
"Uddannelsen ruster mig til ikke på forhånd at vælge en dagsorden og i stedet have øje for supervisanterne og deres vigtigste opmærksomhedspunkter, udfordringer og dagsordener."
- Leif Storgaard, socialpædagog og familieterapeut - deltager på supervisoruddannelsen 2017

Fakta om supervisoruddannelsen

Udbydes i samarbejde med COK (Center for offentlig kompetenceudvikling). 16 dages undervisning + 6 dages træning. Afholdes som eksternatforløb.

NÆSTE HOLDSTART
Herlev: 26. februar 2018

STED:
Lyskær 3ef
2730 Herlev
(COK's lokaler)

PRIS - UDDANNELSEN:
27.750 kr. ekskl. moms

Prisen inkluderer al undervisning, materialer og forplejning på undervisningsdagene med morgenmad, frokost og kaffe og kage.

PRIS - EKSAMEN:
3.850 kr. ekskl. moms

Prisen inkluderer eksamensvejledning. Eksamenspakken er valgfri.

LÆS MERE OM UDDANNELSEN HER »
Info
DATOER 2018:
Modul 1: 26.-28. februar
Modul 2: 11.-12. april
Modul 3: 3.-4. maj
Modul 4: 11.-12. juni
Modul 5: 21.-22. august
Modul 6: 24.-25. september
Modul 7: 31. okt.-2. nov.

EKSAMEN:
Vejledning:
5. december 2018
Eksamen:
28.-30. januar 2019

TRÆNING:
Mellem hvert modul mødes du med din træningsgruppe 1 dag og øver supervision. Datoen kan ændres efter aftale internt i gruppen.

Datoforslag, træning 2018:
12. marts, 23. april, 22. maj, 22. juni, 3. september og
8. oktober

UDDANNELSE:

Familie- og psykoterapeut
Tag en 4-årig efteruddannelse, der styrker din relationskompetence og giver dig masser af praktisk træning i det helhedsorienterede, familieterapeutiske arbejde.

Bemærk, at man kan tage basisåret i relationskompetence som et selvstændigt forløb.

VARIGHED
Uddannelsen varer 4 år med 27 studiedage pr. år

STUDIESTART
København: 23. april 2018
Aarhus: 7. september 2018


BLIV FAMILIETERAPEUT »
 

KURSUS:

GRUPPEMETODE OG -LEDELSE
6-dages kursus fordelt på 3 undervisningsmoduler + 2x3 timers supervision

Lær at:
- lede grupper i din egen personlige stil
- facilitere gruppeprocesser
- benytte relevante metoder
- bruge en gruppes ressourcer

HERLEV 2018
1. modul: 15.-16. januar
Supervision: 1. marts
2. modul: 5.-6. april
Supervision: 3. maj
3. modul: 7.-8. juni

GRUPPEMETODE OG LEDELSE AF GRUPPER »
 

KONSULENTYDELSER:

Direkte til din arbejdsplads
SUPERVISION »
- Få en erfaren supervisor til kortere eller længere forløb

PERSONALETRÆNING »
- Få fokus på samspil og trivsel gennem personaletræning, gruppeeftersyn eller lign.

TEMADAGE »
- Få inspiration og nye input med en faglig overskrift

BESTIL ET KURSUS »
- For en samlet personalegruppe, skræddersyet til jeres behov

FOREDRAG »
- Om relationer mellem mennesker

Tlf. 7217 0765  |  kontakt@dfti.dk
Copyright © 2012 DFTI  |  afmeld nyhedsbrev
DFTI - Aarhus
Yrsavej 34
8230 Aabyhøj
DFTI - København
Trekronergade 126 A
2500 Valby