Problemer med se dette nyhedsbrev? klik her

20. januar 2017
Nyhedsbrev

Er 2017 året, hvor du skal være supervisor eller gruppeleder?

I foråret 2017 starter vi to nye forløb i samarbejde med COK (Center for offentlig kompetenceudvikling):
- En Supervisoruddannelse for dig, der skal i gang med supervision.
- Et kursus i Gruppemetode og ledelse af grupper målrettet dig, der arbejder eller skal til at arbejde med gruppetilbud til børn, unge og voksne.

Bliv rustet til opgaven som supervisor »

DFTI og COK udbyder i 2017 for første gang i et samarbejde en 1-årig supervisor-uddannelse med mulighed for at tilvælge eksamen.

På supervisoruddannelsen gennemgår og indarbejder vi fagområdet, så du som ny supervisor står godt rustet til dine fremtidige supervisionsopgaver. Lær bl.a. at stå for dine egne supervisionsforløb og få færdigheder, der kan bruges inden for en række andre fagområder - eksempelvis kollegial refleksion, faglig vejledning, coaching og udviklingssamtaler.

Uddannelsen strækker sig over 16 undervisningsdage fordelt på 7 moduelr hen over 1 år. Mellem modulerne mødes du med din træningsgruppe og øver supervision med efterfølgende tilbagemelding og perspektivering.

Uddannelsesstart: 20. marts 2017
Sted: Aarhus
Pris: 25.995 kr. ekskl. moms

NYSGERRIG? Læs mere om supervisoruddannelsen her »

Lær at lede og facilitere gruppeprocesser »

Grupper bruges i stigende grad i forhold til forskellige målgrupper, og dette kursus giver dig en grundig indføring i gruppemetoder såvel teoretisk som praktisk. Det kan bruges i forbindelse med sorggrupper for børn og forældre, børn af psykisk syge eller misbrugere, grupper inden for lokalpsykiatrien, grupper i afklaringsforløb, grupper for fysisk syge, grupper for misbrugere, grupper på døgninstitutionsområdet osv. Listen er lang, og kun fantasien sætter grænser for, hvor det at arbejde med grupper kan være relevant.

På kurset lærer du bl.a. at:
- lede grupper i din egen personlige stil
- facilitere gruppeprocesser - også når de bliver svære
- benytte relevante metoder og nuancere dem
- bruge en gruppes ressourcer aktivt

Det er en selvstændig, faglig og personlig kompetence at kunne bruge gruppemetoder. Systematisk planlægning er vigtig, viden om gruppedynamik og faser i gruppers liv er nødvendig, og sidst men ikke mindst - at kunne ændre sin vante rolle som gruppeleder, så den kan skifte mellem at være styrende på indholdssiden, til at turde slippe gruppeprocesser løs og stole på gruppens eget potentiale.

Kursusstart: 9. marts 2017
Sted: Aarhus
Pris: 9.995 kr. ekskl. moms

SKAL DU LEDE EN GRUPPE? Læs mere om kursusforløbet her »

Har du spørgsmål til de to forløb er du meget velkommen til at kontakte os på mail: kontakt@dfti.dk eller tlf. 72 17 07 65.
“Supervision kan defineres som en kontraktligt bestemt relation mellem to fagpersoner med det formål at sikre supervisandens kontinuerlige fagpersonlige udvikling med afsæt i dennes aktuelle arbejdsopgaver. ”
- Peter Mortensen, direktør og partner i DFTI, cand. psych., aut. familie- og psykoterapeut MPF.

Supervision over for coaching

DFTI bliver jævnligt spurgt om, hvordan vi ser på begrebet coaching? Hvordan ser vi det i relation til supervision og hvordan skelner vi mellem begreberne? Herunder bringer vi et lille uddrag af en længere artikel, skrevet af direktør og partner i DFTI, Peter Mortensen, om forskellen på de to metoder:

Coaching er kort sagt en kommunikationsform, hvor coachen ved hjælp af åbne spørgsmål hjælper en person til at skærpe bevidsthed og ansvarlighed om et problem eller en udfordring med henblik på at træffe beslutning om mål og handle derefter.

Supervisoren er en mere erfaren fagfælle, hvis rolle det er at kvalificere supervisandens egne refleksioner og færdigheder gennem anerkendende, udfordrende og kritisk dialog.

Ligheder mellem supervision og coaching

Der er ligheder mellem supervision og coaching omkring dialogen som forudsætning, om værdierne i relationen og kontakten. Disse ligheder repræsenterer i store træk det som forbinder konsultation, vejledning, coaching, supervision, rådgivning, terapi og andre former for relationsbaseret hjælpearbejde.

At skabe et accepterende, empatisk, ’klientcentreret’, kontaktfuldt rum, som forudsætning for den nødvendige refleksion, fordybelse og afprøvning af nye tænke- og handlemuligheder.

Supervisions forskellighed fra coaching

Supervisions forskellighed fra coaching hænger blandt andet sammen med, at supervision er en længerevarende uddannende relation mellem professionelle, med fokus på fagpersonen i relation til brugeren.
[...]
Det er vigtigt, at supervisor ud over grundfaglighed og erfaring også har supervisionsfaglige kompetencer. Det vil sige, at kunne arbejde pædagogisk nuanceret og anskue de præsenterede temaer og problemstillinger fra flere sider og formidle anerkendelse og kritiske perspektiver på tankevækkende og motiverende vis.

Det hænger sammen med, at supervision er en flersidet opgave. Det ene aspekt kan betegnes som indirekte klientarbejde med fagligt og menneskeligt at forstå den præsenterede problemstilling og finde relevante arbejdsformer forbundet med den relevante teori på området. Heri ligger også det overvågende aspekt af supervisionen: at supervisor også skal forholde sig kritisk til supervisandens selvforståelse/sagsfremstilling/analyse mm.
[...]

VIL DU LÆSE HELE ARTIKLEN? Hent den her »

TIL PÆDAGOGER, LÆRERE M.FL.:

NÅR MOR OG FAR SKAL SKILLES

Et 3-dages kursus for pædagoger, lærere m.fl. om at kunne tale med børn og forældre om skilsmisse i skolen og daginstitutionen. Udbydes i samarbejde med COK (Center for offentlig kompetenceudvikling).

Over 40% af alle ægteskaber og parforhold opløses, og 25.000 børn oplever hvert år deres forældre blive skilt. I børnenes skole og institutioner er der tradition for et forældre- samarbejde, hvor der tales åbent om de forhold, som påvirker børnenes trivsel. Dette kursus vil hjælpe pædagoger og lærere til at kunne tage de nødvendige og til tider vanskelige samtaler med både børn og forældre i en skilsmissesituation.

LÆS MERE OM KURSET HER »
Info

HERLEV:
15.-17. maj 2017
(Tilmeldingsfrist
15. april 2017)


PRIS:
6.495 kr. ekskl. moms
Inkl. undervisning, materialer og forplejning.
Kurset udbydes som eksternat.Kurset kan også rekvireres ud på en arbejdsplads.

UDDANNELSE:

Familie- og psykoterapeut
Tag en 4-årig efteruddannelse, der styrker din relationskompetence og giver dig masser af praktisk træning i det helhedsorienterede, familieterapeutiske arbejde.

Bemærk, at basisåret kan tages som en selvstændig, 1-årig uddannelse i relationskompetence.

Varighed
Uddannelsen varer 4 år med 27 studiedage pr. år

Studiestart
17. marts 2017, København
22. september 2017, Aarhus

BLIV FAMILIETERAPEUT »
 

SENESTE PÅ BLOGGEN:

EMPATI I SUPERVISION
Af Gerda Rasmussen:

Del 1 »
- Supervision er en udfordrende proces og empati er en del af denne proces.

Del 2 »
- Evnene til indføling, imitation og til at sanse og sætte os ind i andres følelser har vi med fra fødslen.

Del 3 »
- Om hvordan det nogle gange kan være svært for supervisor at bevare sin empati med supervisanden.

BLOGGENS OVERSIGT»
 

KONSULENTYDELSER:

Direkte til din arbejdsplads
SUPERVISION »
- Få en erfaren supervisor til kortere eller længere forløb

PERSONALETRÆNING »
- Få fokus på samspil og trivsel gennem personaletræning, gruppeeftersyn eller lign.

TEMADAGE »
- Få inspiration og nye input med en faglig overskrift

BESTIL ET KURSUS »
- For en samlet personalegruppe, skræddersyet til jeres behov

FOREDRAG »
- Om relationer mellem mennesker

Tlf. 7217 0765  |  kontakt@dfti.dk
Copyright © 2012 DFTI  |  afmeld nyhedsbrev
DFTI - Aarhus
Yrsavej 34
8230 Aabyhøj
DFTI - København
Trekronergade 126 A
2500 Valby