Problemer med se dette nyhedsbrev? klik her

19. september 2016
Nyhedsbrev: Når mor og far skal skilles...

Når mor og far skal skilles...

…går det ud over børnene. Det er ingen nyhed. Alligevel kommer det nok bag på mange, at så stor en andel af skilsmisser ender i konflikter, og at hen ved hvert fjerde skilsmissebarn oplever, at deres forældre ikke taler sammen.

DFTI har derfor i samarbejde med COK (Center for offentlig kompetenceudvikling) udviklet en række tilbud til dig, der i dit arbejdsliv på den ene eller anden måde kommer i berøring med skilsmissebørn og/eller deres forældre.

Pt. har vi 3 tilbud på programmet om skilsmisser:

 • En åben temadag i "Konflikthåndtering og mægling i skilsmissesager" - for alle interesserede.


 • Et 3-dagskursus "Når mor og far skal skilles" om at kunne tale med børn og forældre om skilsmisse - målrettet pædagoger, lærere og lign. faggrupper.


 • Et 7-dagskursus "Samtaler med skilsmisseforældre i fastlåste konflikter" om de helt svære, konfliktfyldte skilsmisser - målrettet rådgivere og behandlere i socialforvaltning og familiehuse samt andre, der arbejder med familier i skilsmisse.


En beskrivelse af hvert tilbud samt links finder du længere nede i nyhedsbrevet.

Samarbejdet med COK stopper dog ikke her. Vi har i skrivende stund og på grund af stor interesse netop sat en ny udgave af vores kursus i "Gruppemetode og ledelse af grupper" på programmet med start i januar 2017. Her kan du få en grundig indføring i gruppemetoder såvel teoretisk som praktisk. Og så kører vi videre med vores populære kursus i "Samtaler med børn" i foråret 2017. Læs mere om begge disse kurser længere nede i nyhedsbrevet.

Og endelig kan vi løfte sløret for, at der også er et nyt 3-dags kursus i emnet "Inklusion" samt en 22 dage lang "Supervisor-uddannelse" (16 undervisningsdage + 6 træningsdage) lige på trapperne. Begge dele vil blive udbudt i samarbejde med COK i løbet af 2017.

Kærlige hilsner og god læselyst fra os alle på DFTI! :-)

PS: Hvis du har spørgsmål til vores kurser eller ønsker yderligere information om vores ydelser, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 7217 0765 eller på mail: kontakt@dfti.dk. Vi glæder os til at høre fra dig!

TEMADAG: KONFLIKTHÅNDTERING OG MÆGLING I SKILSMISSESAGER

- ved Peter Mortensen, direktør og partner i DFTI.

Få inspiration til at hjælpe til at skilsmisser ikke resulterer i langvarig krig mellem forældrene med store konsekvenser - primært for børnene, men også for de voksnes senere liv!

Som professionelle kan vi på forskellig vis blive inddraget i konflikthåndtering og mægling i skilsmissesager. Det er vigtigt, at vi hjælper forældrene til at se, at i en familie, hvor mor og far har besluttet at gå hver til sit, slutter parforholdet, men erstattes af et mangeårigt ansvar og fællesskab om børnene for at sikre børnenes trivsel.


ALLE ER VELKOMNE!
Info
HERLEV 2016:
16. december,
kl. 8.30-16.00

(Tilmeldingsfrist
16. november 2016)

COK - HERLEV
Lyskær 3
2730 Herlev

PRIS:
2.795 kr. ekskl. moms
inkl. undervisning, materiale og forplejning.

Dagen kan også rekvireres ud på en arbejdsplads.

Læs mere om dagen »

KURSUS: NÅR MOR OG FAR SKAL SKILLES

3-dages kursus for lærere, pædagoger m.fl. om at kunne tage de nødvendige og til tider vanskelige samtaler med børn og forældre i en skilsmissesituation.

Vi kommer bl.a. omkring:

 • Hvordan kan man indlede den vanskelige samtale med børn?


 • Børns deltagelse i samtaler – hvornår og hvordan?


 • Samtaler på barnets, forældrenes eller fagpersonernes initiativ.


 • Forståelse for børns reaktioner: skyld, sorg, vrede, angst, nedtrykthed, tilbagetrækning, loyalitetskonflikter.


 • At rumme og møde børns reaktioner i institutionen og i hjemmene.


 • Børns samarbejdsevne – som ressource og som risikofaktor.


 • M.m.

Info
HERLEV 2016:
21.-23. november

(Tilmeldingsfrist:
21. oktober)

Undervisere:
Britt Lyneborg Lassen og
Lise Kramer Schmidt

AARHUS 2016:
21.-23. november

(Tilmeldingsfrist:
21. oktober)

Undervisere:
Gerda Rasmussen og
Niels Elkjær Krog

PRIS:
6.495 kr. ekskl. moms
Inkl. undervisning, materialer og forplejning.


Kurset kan også rekvireres ud på en arbejdsplads.


Læs mere om kurset »

KURSUS: SAMTALER MED SKILSMISSEFORÆLDRE I FASTLÅSTE KONFLIKTER

På dette 7-dages kursus fordelt på 3 moduler vil du blive bedre rustet til at have bæredygtige samtaler med skilsmisseforældre i fastlåste konflikter.

Du vil bl.a. få:

 • Træning i samtaleledelse og procesorienteret rådgivning.


 • Faglig viden om samspil i skilsmissefamilier.


 • Udviklet din faglige og personlige kompetence i at indgå i bæredygtig kontakt til begge forældre under konflikt.


 • Udviklet en faglig praksis, der gør det muligt at inddrage børnene i samtalen med forældrene - hvor det er gavnligt.


 • Skærpet opmærksomheden mod forældrenes fælles ansvar for børnenes liv og trivsel.


 • Øget opmærksomheden på, hvornår der er brug for anden hjælp til familien.


 • M.m.

Info


ODENSE 2016/-17:
1. modul: 22.-24. nov. 2016
2. modul: 6.-7. dec. 2016
3. modul: 17.-18. jan. 2017

(Tilmeldingsfrist:
22. oktober 2016)

Undervisere:
Dorte Sjögren og
Steen Østrup

COK - Fyn
Schacksgade 39
5000 Odense C

PRIS:
13.500 kr. ekskl. moms
Inkl. undervisning, materialer og forplejning.


Kurset kan også rekvireres ud på en arbejdsplads.


Læs mere om kurset »
”Vigtigheden af forarbejdet inden man starter grupper, står lysende klart efter kurset… - i særlig grad samtalen med min medleder om, hvad vi hver især vil med gruppen.”
- Sanne, sundhedsplejerske, Roskilde - deltager på kursus i Gruppemetode i 2014.

KURSUS: GRUPPEMETODE OG LEDELSE AF GRUPPER

Grupper bruges i stigende grad i forhold til meget forskellige målgrupper. Dette kursus er til dig, der allerede arbejder eller skal til at arbejde med grupper:

Sorggrupper for børn og forældre, børn af psykisk syge eller misbrugere, grupper inden for lokalpsykiatrien, grupper i afklaringsforløb, grupper for fysisk syge, for misbrugere, grupper på døgninstitutionsområdet - listen er lang, og kun fantasien sætter grænser for, hvor det at arbejde med grupper kan være relevant.

På kurset lærer du, at:

 • Lede grupper i din egen personlige stil.


 • Facilitere gruppeprocesser – også de svære.


 • Benytte relevante metoder og nuancere dem.


 • Bruge en gruppes ressourcer aktivt.


 • M.m.

Info
AARHUS 2017:
1. modul: 9.-10. januar
Supervision: 6. februar
2. modul: 9.-10. marts
Supervision: 7. april
3. modul: 18.-19. maj
(TIlmeldingsfrist:
10. december 2016.)

Underviser:
Svend O. Andersen

COK - Aarhus
Hedeager 5, 1. sal
8200 Aarhus N

PRIS:
9.995 kr. ekskl. moms
Inkl. undervisning, materialer og forplejning på alle 6 kursusdage.

Kurset kan også rekvireres ud på en arbejdsplads.

Læs mere om kurset »
”Jeg har fået afklaret handlemønstre, både børnenes og mine egne, og jeg er blevet meget mere opmærksom på, hvordan barnet modtager de budskaber, jeg sender.”
- Thomas Lehd, socialpædagog - deltager på kursus i Samtaler med børn i 2014.

KURSUS: SAMTALER MED BØRN

4-dages praksisorienteret kursus om samtaler med børn for socialrådgivere, pædagoger, lærere, sygeplejersker og andre faggrupper, der arbejder med børn.

Kurset vil tage udgangspunkt i deltagernes erfaringer og ønsker. Der vil bl.a. blive arbejdet med følgende temaer:

 • Det særlige ved at tale med børn


 • Kontakt, empati, anerkendelse, affektiv afstemning


 • Relationens betydning for udviklingen af et fleksibelt og robust centralnervesystem


 • Traumer og omsorgssvigts betydning for den neuroaffektive udvikling


 • Håndtering af følelser, konflikter, dilemmaer


 • Det relationelle samspil i samarbejdet mellem børn, professionelle og forældre

Info
HERLEV 2017:
1. modul: 2.-3. marts
2. modul: 3.-4. april

(Tilmeldingsfrist 2. februar)

Underviser:
Niels Elkjær Krog

COK - Herlev
Lyskær 3ef
2730 Herlev

PRIS:
8.495 kr. ekskl. moms
inkl. undervisning, materialer og forplejning


Kurset kan også rekvireres ud på en arbejdsplads.


Læs mere om kurset »

UDDANNELSE:

Familie- og psykoterapeut
Tag en 4-årig efteruddannelse, der styrker din relationskompetence og giver dig masser af praktisk træning i det helhedsorienterede, familieterapeutiske arbejde.

VARIGHED:
Uddannelsen varer 4 år med 27 studiedage pr. år

STUDIESTART:
18. november 2016, Aarhus
17. marts 2017, København

BLIV FAMILIETERAPEUT »
 

INDLÆG OM SKILSMISSE:

Pædagogens rolle
NÅR BØRNE- OG VOKSEN-PERSPEKTIVET KOLLIDERER
- Blogindlæg om pædagogens arbejde med børn og forældre under en skilsmisse

”Hvad har Elias eller Sofia brug for fra mig i tiden, hvor mor og far er ved at blive skilt?”. Og: ”Hvad har de brug for fra deres mor og far? Kan jeg være forældrenes sparringspartner og hjælpe dem på vej i forhold til deres børn?”.

LÆS HELE INDLÆGGET HER »
 

KONSULENTYDELSER:

Direkte til din arbejdsplads
SUPERVISION »
- Få en erfaren supervisor

PERSONALETRÆNING »
- Fokus på samspil og trivsel

TEMADAGE »
- Få inspiration og nye input

BESTIL ET KURSUS »
- Skræddersyet til jeres behov

FOREDRAG »
- Om relationer mellem mennesker

Tlf. 7217 0765  |  kontakt@dfti.dk
Copyright © 2012 DFTI  |  afmeld nyhedsbrev
DFTI - Aarhus
Yrsavej 34
8230 Aabyhøj
DFTI - København
Trekronergade 126 A
2500 Valby