Problemer med se dette nyhedsbrev? klik her

21. februar 2017
Nyhedsbrev: Tal med børn og familier om sorg

Tal med børn og familier om sorg

Mange børn og unge oplever sorg tidligt i livet. Disse børn og unge har i den grad brug for voksne omkring sig, som kan stå i modvinden, som kan lytte og række en tryg hånd ud. Familieterapeut og SE-traumebehandler Stina Krakau, har skrevet et blogindlæg, hvor hun peger på, at det kan have stor værdi samtidig at række hånden ud til resten af familien.

Det kræver mod at tale med børn og unge, som er ramt af sorg enten ved dødsfald eller alvorlig sygdom i familien. Håndsrækningen fra pårørende eller fra fagfolk, der møder sorgramte børn, har dog stor betydning for, hvordan det sorgramte barn kommer til at føle sig mødt i den nye livssituation og eksistentielle forandring, som tabet medfører.

Men det er ikke en let samtale – heller ikke for professionelle.

Det letter at dele sorgen

I mit daglige arbejde som terapeut hører jeg stadigvæk mange børn og unge fortælle, hvor få voksne omkring dem, der reelt har haft modet til ikke kun lige at spørge, men reelt lytte til, hvordan barnet eller den unge egentlig har det.

Selv om de fleste skoler og institutioner i dag har sorghandleplaner, så er det stadigvæk ikke mange voksne, der er i stand til at fastholde viljen til, eller måske skulle man hellere sige modet til, at turde spørge direkte ind til sorgen og tabet, især når der er gået længere tid efter et dødsfald i en familie. Det er som om, at mange af os voksne kan rammes af tvivlen om, hvorvidt barnet nu virkelig kan bære at gå ind i det smertelige igen, hvis vi benævner det.

Men sorgen bliver ikke større af at blive italesat – heller ikke hos børn. Tværtimod kan det i den grad lette at dele det, som er så svært at dele, med en, som ikke selv er ramt. En som kan lytte og måske give et varmt kram.

Vi kan dog ikke regne med, at barnet kommer til os af sig selv for at dele sine tanker og følelser. Børn suger til sig, de sanser og fanger både alt det sagte og alt det usagte. De læser deres forældres adfærd og har af og til forstået noget, men måske ikke altid det hele. Oplevelser eller blot sansninger i en sorgramt familie kan forblive vanskelige indtryk hos barnet, og disse kan gennem barnets fantasi vokse sig til en større angst, end hvis det får de reelle fakta om situationen at høre.

Vi ved, at mange børn ikke deler deres tanker og følelser med de voksne omkring dem, da børn ofte vil skåne deres forældre for yderligere bekymring. Dette kan blive grobund for en rigtig dårlig spiral, hvor både barnet og de voksne ’beskytter’ hinanden med det udfald, at barnet vil blive ladt alene med sine tanker, følelser og sin sorg.

De voksnes ansvar

Derfor kræver det også, at det er de voksne, der er omkring det sorgramte barn, der tager ansvaret på sig og inviterer til samtale. Barnet behøver den voksnes livskundskab og erfaring for at kunne rumme sine egne indre oplevelser, tanker og følelser, og børn kan rumme rigtig meget alvorlig snak, hvis bare det foregår i en nærværende, autentisk og tryg kontakt.

Jeg har gennem mit arbejde med familiesorggrupper erfaret, at de børn, der har en fast voksen omkring sig som regelmæssig samtalepartner, enten i deres private netværk eller i deres skole/institution, er de børn, der følte sig bedst mødt i deres sorg. Tina på ni år fortalte, at hendes skolelærer hentede hende fast en eftermiddag om ugen og tilbød en gåtur, og hun var afgjort det barn i vores sidste sorggruppe, der i skolemæssig sammenhæng blev mødt i den mest kontinuerlige kontakt, og helt afgjort det barn, der følte sig mest tryg ved sin situation i skolen. ”Jeg kan altid finde Karin, hvis jeg bliver ked af det,” fortalte hun.

[...]

Stina Krakau fortsætter sit indlæg med at fortælle videre om de voksnes ansvar, om hvorfor sorggruppetilbud for børn ikke er helt nok, og om værdien af at arbejde med hele familien samlet. Og så giver hun et eksempel på det terapeutiske sorgarbejde, hvor en far har begået selvmord og efterladt sig en kone og 2 døtre.

Læs hele indlægget her »

..........


BLIV UDDANNET FAMILIETERAPEUT

Vi starter de næste hold op på uddannelsen:
København 17. marts 2017
Aarhus: 22. september 2017

Læs mere om DFTI's uddannelse til Familieterapeut her »

Gratis infomøder

Hvad kan jeg bruge familie- og psykoterapeut-uddannelsen til? Hvad betyder oplevelses-orienteret? Hvad er relationskompetence egentlig? Disse - og mange andre spørgsmål - kan du få besvaret på vores informations-møder.

AARHUS
28. februar 2017, kl. 17.00-19.00
29. maj 2017, kl. 18.30-20.30
15. august 2017, kl. 17.30-19.30

VALBY
23. februar 2017, kl. 17.00-19.00
16. maj 2017, kl. 17.30-19.30
21. september 2017, kl. 18.00-20.00
Info
På informationsmøderne kan du møde en eller flere af vores undervisere og høre mere om DFTI og vores aktiviteter. Vi fortæller om uddannelserne til hhv. familie- og psykoterapeut og supervisor samt aktuelle kurser.

Tilmelding på kontakt@dfti.dk

ALLE ER VELKOMNE!

UDDANNELSE:

Familie- og psykoterapeut
Tag en 4-årig efteruddannelse, der styrker din relationskompetence og giver dig masser af praktisk træning i det helhedsorienterede, familieterapeutiske arbejde.

Bemærk, at basisåret kan tages som en selvstændig, 1-årig uddannelse i relationskompetence.

Varighed
Uddannelsen varer 4 år med 27 studiedage pr. år

Studiestart
17. marts 2017, København
22. september 2017, Aarhus

BLIV FAMILIETERAPEUT »
 

KURSUS:

GRUPPEMETODE OG -LEDELSE
6-dages kursus fordelt på 3 undervisningsmoduler + 2x3 timers supervision

Lær at:
- lede grupper i din egen personlige stil
- facilitere gruppeprocesser
- benytte relevante metoder
- bruge en gruppes ressourcer

AARHUS 2017
1. modul: 9.-10. marts
Supervision: 7. april
2. modul: 18.-19. maj
Supervision: 6. juni
3. modul: 15.-16. august

GRUPPEMETODE OG LEDELSE AF GRUPPER »
 

KONSULENTYDELSER:

Direkte til din arbejdsplads
SUPERVISION »
- Få en erfaren supervisor til kortere eller længere forløb

PERSONALETRÆNING »
- Få fokus på samspil og trivsel gennem personaletræning, gruppeeftersyn eller lign.

TEMADAGE »
- Få inspiration og nye input med en faglig overskrift

BESTIL ET KURSUS »
- For en samlet personalegruppe, skræddersyet til jeres behov

FOREDRAG »
- Om relationer mellem mennesker

Tlf. 7217 0765  |  kontakt@dfti.dk
Copyright © 2012 DFTI  |  afmeld nyhedsbrev
DFTI - Aarhus
Yrsavej 34
8230 Aabyhøj
DFTI - København
Trekronergade 126 A
2500 Valby