Problemer med se dette nyhedsbrev? klik her

7. juni 2016
Nyhedsbrev: Familiesamtalen i børneperspektiv

Hvad vil det sige at være Familieterapeut?

Dansk Psykoterapeutforening har pt. godkendt godt 35 uddannelsesinstitutioner til at uddanne psykoterapeuter i Danmark. Hver institution har sit specielle særkende og hver uddannet psykoterapeut sit eget speciale.

Hos DFTI uddanner vi familie- og psykoterapeuter, hvilket vil sige, at vi fokuserer på, træner og arbejder terapeutisk med hele familien inkl. børnene.

For nogle år siden skrev direktør og partner i DFTI, Ruth Hansen, og underviser Gerda Rasmussen, en artikel om Familiesamtalen i børneperspektiv. Herunder kan du læse et uddrag fra artiklen, der netop fokuserer på børns deltagelse i den terapeutiske samtale - noget af det, der udgør familieterapeutens speciale.

Længere nede i nyhedsbrevet kan du finde en oversigt over de kortere kurser, som DFTI pt. udbyder i samarbejde med COK (Center for offentlig kompetenceudvikling) - alle med fokus på at styrke din relationskompetence i dit daglige arbejde med mennesker. Det drejer sig om:

  • Temadag: Konflikthåndtering og mægling i skilsmissesager

  • 3-dages kursus: Når mor og far skal skilles

  • 7-dages kursus: Samtaler med skilsmisseforældre i fastlåste konflikter

  • 9-dages kursus: Gruppemetode og ledelse af grupper

Og endelig minder vi i slutningen af nyhedsbrevet om, at du altid er velkommen til at stille et spørgsmål i vores brevkasse, bestyret af Jesper Juul, ligesom du altid kan finde inspiration og information om begrebet relationskompetence på vores blog.

God læselyst!

Mange kærlige hilsner fra DFTI

Familiesamtalen i børneperspektiv

Af: Ruth Hansen og Gerda Rasmussen

I uddraget herunder fokuseres der på børns deltagelse den terapeutiske samtale. Hele artiklen finder du ved at følge linket efter uddraget:

"Det er forskelligt hvor meget børn deltager i familieterapien. Det afhænger bl.a. af hvor gammel barnet er, hvad man ønsker hjælp til og hvordan barnet er vant til at blive mødt. Nogle børn taler med fra starten på eget initiativ, andre er afventende og føler sig tydeligvis pressede af situationen.

I alle tilfælde er det vigtigt, at terapeuten helt fra starten fortæller om, hvad der skal ske og hvad samtalen går ud på. I den sammenhæng skal det fremgå, at barnet kan vælge blot at lytte til de voksne, evt. tegne eller lege i rummet, og barnet er velkomment til at sige sin mening. Det vigtige er, at børn stilles frit og netop ikke får ansvaret for hverken indholdet eller stemningen i terapirummet.

Som samtalen skrider frem og de voksne har taget stilling til, hvad de gerne vil have hjælp til, vil barnets særlige klemme eller byrde blive mere konkret og tydelig. Den terapeutiske opgave er da, sammen med forældrene, at prøve at forstå barnets reaktioner og virkelighed, som det selv oplever det. At se barnet uden at ville opdrage eller på anden måde korrigere eller lære det noget. Vejen hertil vil som nævnt ofte gå igennem forældrenes smerte over ikke at lykkes som forældre.

Når forældrene tør høre og begynder at tage ansvar kan det straks aflæses på
børnene. De falder til ro, falder måske i søvn på fars skød eller kan lege koncentreret på gulvet.

Efter dette vendepunkt og i mulige efterfølgende samtaler er det ikke strengt
nødvendigt at børnene er med. De vil ofte være til stor hjælp enten direkte eller som følelsesbarometre, men pointen er, at de voksne nu kan fortsætte arbejdet selv i parterapi. Vi anbefaler ofte, at børnene inviteres med til afslutningen af et forløb, så alle kan bidrage med synspunkter på forandringer i familiens liv.”

Du kan downloade og læse hele artiklen her: Familiesamtalen i børneperspektiv »

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIL DU SELV VÆRE FAMILIETERAPEUT?

DFTI’s 4-årige efteruddannelse til Familie- og psykoterapeut styrker din relationskompetence og giver dig masser af praktisk træning i det helhedsorienterede, familieterapeutiske arbejde.

Studiestart:
København: 7. oktober 2016
Århus: 18. november 2016

BEMÆRK, at vi løbende afholder informationsmøder, ligesom du har mulighed for at komme på besøg og følge undervisningen. Find datoer for de næste informationsmøder her »

Læs mere om uddannelsen her: Familie- og psykoterapeut ved DFTI »

Vi glæder os til at byde nye studerende velkomne! :-)

Åbne kurser i samarbejde med COK

DFTI har indgået et samarbejde med COK (Center for offentlig kompetenceudvikling) om sammen at udbyde en række kurser. I skrivende stund har vi 4 åbne tilbud og flere på vej.


TEMADAG: KONFLIKTHÅNDTERING OG MÆGLING I SKILSMISSESAGER »

- ved Peter Mortensen, direktør og partner i DFTI.
Denne temadag har vist sig yderst populær - både som åbent tilbud, hvor man kan tilmelde sig individuelt og som en rekvireret temadag til en arbejdsplads.

Næste temadag, der er åben for tilmelding:
HERLEV: 16. december 2016, kl. 8.30-16.00.

PRIS: 2.795 kr. ekskl. moms (inkl. undervisning, materiale og forplejning).

Læs mere om temadagen her »
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KURSUS: NÅR MOR OG FAR SKAL SKILLES »
- 3-dages kursus i Herlev eller Aarhus.
Dette kursus vil hjælpe pædagoger, lærere m.fl. til at kunne tage de nødvendige og til tider vanskelige samtaler med både børn og forældre i en skilsmissesituation.

HERLEV eller AARHUS: 21.-23. november 2016.

PRIS: 6.495 kr. ekskl. moms (inkl. undervisning, materialer og forplejning).

Kurset kan også rekvireres ud på arbejdspladsen til afholdelse for en samlet personalegruppe.

Mere om Når mor og far skal skilles »
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KURSUS: SAMTALER MED SKILSMISSEFORÆLDRE I FASTLÅSTE KONFLIKTER »
- 7-dages kursus fordelt på 3 moduler.

På dette kursus vil du blive bedre rustet til at have bæredygtige samtaler med skilsmissefamilier i fastlåste konflikter.
Kvaliteten af relationen og evnen til at skabe en anerkendende atmosfære er afgørende for, at den professionelle indsats virker.

ODENSE:
1. modul: 22.-24. november 2016.
2. modul: 6.-7. december 2016.
3. modul: 17.-18. januar 2017.

PRIS: 13.500 kr. ekskl. moms (inkl. undervisning, materialer og forplejning).

Mere om Samtaler med skilsmisseforældre i fastlåste konflikter »
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KURSUS: GRUPPEMETODE OG LEDELSE AF GRUPPER »
- til dig, der arbejder med eller skal til at arbejde med gruppetilbud. Kurset giver en grundig indføring i gruppemetoder såvel teoretisk som praktisk.

Grupper bruges i stigende grad, og i forhold til meget forskellige målgrupper: Sorggrupper for børn og forældre; børn af psykisk syge eller misbrugere; grupper indenfor lokalpsykiatrien; grupper i afklaringsforløb; grupper for fysisk syge; for misbrugere; grupper på døgninstitutionsområdet – listen er lang, og kun fantasien sætter grænser for, hvor det at arbejde med grupper kan være relevant.

AARHUS:
1. modul: 22.-24. august 2016.
2. modul: 24.-26. oktober 2016.
3. modul: 13.-15. december 2016.

BEMÆRK: Der er indlagt 2 halve supervisionsdage mellem modulerne (d. 20. sep. + d. 17. nov.). Supervisionerne kan tages valgfrit i Aarhus eller Gilleleje.

PRIS: 16.995 kr. ekskl. moms (inkl. undervisning, materialer og forplejning).

Læs mere om kurset i Gruppemetode og ledelse af grupper her »


DFTI's brevkasse

Vidste du, at DFTI har en brevkasse bestyret af Jesper Juul? Her kan du få svar på alt, der drejer sig om relationer mellem mennesker.

Jesper Juul blev for nyligt interviewet af Dansk Psykoterapeutforening om hans interesse for børn og familien m.m. Her siger han bl.a.:


Dit kompetente barn [...] er nu udkommet i næsten 20 lande, og specielt i nogle af de gamle totalitære stater har den sat ord på mange voksnes frustration og smerte og været med til at starte en ny udvikling. I Danmark har tingene ændret sig så meget, at jeg nu er gået i gang med at skrive en helt ny bog med samme titel. Der er ikke mere nogen grund til at analysere de negative virkninger af vold og autoritær opdragelse, men tiden er inde til at definere fremtidens voksne lederskab."

Læs hele interviewet med Jesper Juul her »

Du finder DFTI's BREVKASSE med spørgsmål og svar lige her »
Info
Har du selv et spørgsmål, er du velkommen til at skrive til Jesper Juul på kontakt@dfti.dk.

Jesper Juul besvarer eller kommenterer problemstillinger inden for de nære relationer mellem voksne, voksne og børn, voksne børn og deres forældre og svigerforældre. Jesper har besvaret spørgsmål på dette område i mange år og i flere forskellige lande.

Og husk, at når du stiller et spørgsmål, er det en god ide også at beskrive dig selv, dine værdier og dine særheder, som jo altid er en del af konflikterne. Du er desuden velkommen til at være anonym, ændre navne og lignende.

DFTI's BLOG: Fokus på relationskompetence

SENESTE INDLÆG PÅ BLOGGEN:

Lise Kramer Schmidt: RELATIONSKONKURRENCE OG ANERKENDELSES-SUPPE »

Peter Mortensen: HVAD ER RELATIONSKOMPETENCE? »

Blogserie med 4 indlæg om RELATIONSKOMPETENCENS ESSENS - eksempler fra hverdagens praksis. Skrevet af Lise Kramer Schmidt, Stina Krakau og Naja Schlichting.
FIND ALLE BLOGINDLÆGGENE HER »

UDDANNELSE:

Familie- og psykoterapeut
Tag en 4-årig efteruddannelse, der styrker din relationskompetence og giver dig masser af praktisk træning i det helhedsorienterede, familieterapeutiske arbejde.

Varighed
Uddannelsen varer 4 år med 27 studiedage pr. år

Studiestart
7. oktober 2016, København
18. november 2016, Aarhus

BLIV FAMILIETERAPEUT »
 

KURSUS:

GRUPPEMETODE OG -LEDELSE
9-dages kursus fordelt på 3 moduler til dig, der arbejder eller skal arbejde med gruppetilbud. Få en grundig indføring i metoderne såvel teoretisk som praktisk.

Tid og sted
Aarhus 2016:
22.-24. august + 24.-26. oktober + 13.-15. december 2016 (der er indlagt 2 halve supervisiondage undervejs: 20. sep. + 17. nov.)

GRUPPEMETODE OG LEDELSE AF GRUPPER »
 

KONSULENTYDELSER:

Direkte til din arbejdsplads
SUPERVISION »
- Få en erfaren supervisor

PERSONALETRÆNING »
- Fokus på samspil og trivsel

TEMADAGE »
- Få inspiration og nye input

BESTIL ET KURSUS »
- Skræddersyet til jeres behov

FOREDRAG »
- Om relationer mellem mennesker

Tlf. 7217 0765  |  kontakt@dfti.dk
Copyright © 2012 DFTI  |  afmeld nyhedsbrev
DFTI - Aarhus
Yrsavej 34
8230 Aabyhøj
DFTI - København
Trekronergade 126 A
2500 Valby