Seksualitet

Kursus for psykoterapeuter og psykologer, der mangler træning, tillid og inspiration til at kunne arbejde terapeutisk med klienters seksualitet.
Formålet med kurset er at skabe tillid og give inspiration til at kunne arbejde med klienters seksualitet i det terapeutiske rum. Teori og konkrete redskaber vil blive præsenteret.
Som på alle vore kurser tror vi også her på, at fortrolighed med sig selv er en forudsætning for at kunne arbejde med andre.

I en tryg og respektfuld ramme får du blandt andet mulighed for at se på aspekter af din egen seksualitet, din egen psykoseksuelle udviklingshistorie, undersøge polariteterne i det feminine og maskuline felt, samt øge din bevidsthed omkring muligheder og begrænsninger i arbejdet med klienters seksualitet.

Kursusformen vil være en blanding af forskellige teoretiske oplæg, som:

 • Seksualitet i et tilknytningsteoretisk perspektiv
 • Lyst som fænomen
 • Tændingsmønstre og seksuelle manuskripter
 • "The good enough sexlife” - en model og måde at anskue moderne seksualitet på, herunder når sygdom eller alder sætter en stopper for almindelig seksuel praksis og fordrer et alternativt seksuelt repertoire.

 • Vi vil også have fokus på de bedste betingelser for, at emnet kan berøres i det terapeutiske rum, herunder terapeutens væren, og vi vil præsentere begreber og kategorier, som kan være meningsfulde og begribelige at anvende som sprog i arbejdet med temaet.

  Gennem rollespil, øvelser, temadrøftelser og supervision af jeres egne sager arbejder vi direkte med jeres faglige udfordringer og på at I oparbejder en fortrolighed med temaet.

  Seksualitet og krop, forestillinger og fantasier hænger sammen, og vi vil på kurset bruge både visualiseringer, kropsøvelser og bevægelse. Du introduceres til forskellige konkrete øvelser, som kan understøtte klienternes seksuelle udvikling, herunder sensualitetstræning, ”relationsarbejde på lagnerne”, tantriske øvelser samt forskellige dialoger som kan være en hjælp til at udvide kendskabet til sig selv og partneren, og som vil være direkte omsætteligt i dit arbejde med klienterne.

  Relevant faglitteratur og filmmateriale præsenteres.

  Et kursus, hvor vi kommer igennem alt det ovenstående, vil f.eks. kunne bygges op over 4 dage fordelt på 2 moduler, hvor begge undervisere vil være til stede under hele kursusforløbet.


  Undervisere:

Bestil et kursus
Tilmeld nyhedsbrev

Udfyld formularen nedenfor og klik Tilmeld.

Du vil herefter modtage en mail med link, som skal bekræftes, før vi kan tilmelde dig til nyhedsbrevet.Fakta
Alle vores kurser kan tilpasses til jeres behov:

Temaoplæg
F.eks. 2-3 timer til personale- og afdelingsmøder

Temadage
F.eks. 6 timer med en blanding af oplæg, undervisning og/eller træning til eksempelvis pædagogiske dage eller weekender

Kurser
Flere hele dage med et mere dybdegående forløb, der sigter mod at implementere det lærte i praksis – jo flere dage, jo mere praktisk træning!

Opfølgningsforløb
F.eks. efterfølgende supervision eller konsulentbistand til implementering af de nye kompetencer på hele arbejdspladsen.

Længere udviklingsforløb
En kombination af ovenstående for f.eks. kommuner, der vil have et generelt løft for f.eks. alle kommunens skoler

Kontakt os for at høre mere om muligheder og prissammensætning.

Købsvilkår »

Kontakt:
Iben Grøn
Tlf. 2510 0017


KURSUSBESKRIVELSE (pdf)
- kan printes til opslagstavlen eller sendes rundt i dit netværk