Professionelt familiearbejde - Inddragelse af hele familien

På kurset Professionelt familiearbejde fokuserer vi på, hvordan man kan overskue at være sammen med hele familien på en konstruktiv måde i et evt. familiemæssigt kaos.
Dette kursus er relevant for et stort udsnit af fagfolk, som f.eks. lærere, pædagoger, psykologer, socialrådgivere, sygeplejersker m.fl. - dvs. alle, der har eller kan have kontakt med hele familien igennem samtaler, rådgivning eller terapi.

Inddragelse af både børn og voksne

Kurset tager udgangspunkt i idéen om at inddrage både børn og voksne, når der opstår problemer i familien. Her vælger mange fagfolk desværre ofte at dele familien op, så familiemedlemmerne får særskilte tilbud. Det kan der være mange grunde til – f.eks. at det er vanskeligt at overskue et familiemæssige kaos, hvis man ikke er trænet i at arbejde med forældre og børn på én gang. Men en opdeling af familien kan bl.a. betyde, at man kommer til at tømme familiens indbyrdes relationer for værdifuldt indhold.

Styrkelse af familiens relationer

Det er vores erfaring fra familieterapi, familiesamtaler og familierådgivning, at det styrker familiens indbyrdes relationer, når problemerne løses i fællesskab. Ved at arbejde med hele familien kan man alliere sig med kærligheden som den største motiverende kraft for både børn og voksne. Derfor er arbejdet med familiesamtaler på samme tid både sårbart, meningsfyldt og virkningsfuldt.

Det handler om at skabe en anerkendende atmosfære, hvor hver enkelt får mod til at åbne for sine egne oplevelser og samtidig kunne bære at høre de andres. Det kan være berigende og frisættende for både børn og voksne.

Lige dele teori og praksis

At arbejde med familier er et håndværk, og på kurset vil der derfor blive lagt stor vægt på, at teori og praksis bliver bundet sammen:

  • Gennemgang af grundlæggende perspektiver og begreber i arbejdet med familier
  • Samtalens faser
  • Når barnet viser mistrivsel – hvordan inviteres familien
  • Hvornår og hvordan skal børnene inddrages
  • Hvad gør man når den ene forældre ikke vil deltage

Det vil sige, at undervisningen vil blive tilrettelagt, så den i videst muligt omfang vil rette sig mod de udfordringer deltagerne har i deres arbejdsliv. Det kan bl.a. være via supervision, rollespil, gruppedrøftelser eller øvelser.

Hvad får jeg med hjem?

Kurset gør deltagerne bedre rustet til familiesamarbejde, familierådgivning og pårørendeinddragelse. Og samtidig styrker det deltagernes forudsætninger for at skelne almindelige familieproblemer fra alvorlige problemer, hvor der måske skal henvises til specialister.

Der forventes høj deltageraktivitet.

Kurset kan f.eks. bygges som et 4-dages kursus fordelt på 2 moduler. Hvordan kurset præcist bygges op afhænger af arbejdspladsens specifikke behov.Peter Schlichting Mortensen
Peter Schlichting Mortensen
Direktør og partner, leder af konsulentafdelingen, cand.psych., aut. familie- og psykoterapuet, MPF
Bestil et kursus
Tilmeld nyhedsbrev

Udfyld formularen nedenfor og klik Tilmeld.

Du vil herefter modtage en mail med link, som skal bekræftes, før vi kan tilmelde dig til nyhedsbrevet.Relaterede artikler
Fakta
Alle vores kurser kan tilpasses til jeres behov:

Temaoplæg
F.eks. 2-3 timer til personale- og afdelingsmøder

Temadage
F.eks. 6 timer med en blanding af oplæg, undervisning og/eller træning til eksempelvis pædagogiske dage eller weekender

Kurser
Flere hele dage med et mere dybdega°ende forløb, der sigter mod at implementere det lærte i praksis – jo flere dage, jo mere praktisk træning!

Opfølgningsforløb
F.eks. efterfølgende supervision eller konsulentbistand til implementering af de nye kompetencer pa° hele arbejdspladsen.

Længere udviklingsforløb
En kombination af ovensta°ende for f.eks. kommuner, der vil have et generelt løft for f.eks. alle kommunens skoler

Kontakt os for at høre mere om muligheder og prissammensætning.

Købsvilkår »

Kontakt:
Iben Grøn
Tlf. 2510 0017