Når mor og far skal skilles

Om at kunne tale med børn og forældre om skilsmisse i skolen og daginstitutionen. Udbydes i samarbejde med COK (Center for offentlig kompetenceudvikling)
Over 40% af alle ægteskaber og parforhold opløses, og 25.000 børn oplever hvert år deres forældre blive skilt. I børnenes skole og institutioner er der tradition for et forældre- samarbejde, hvor der tales åbent om de forhold, som påvirker børnenes trivsel. Dette kursus vil hjælpe pædagoger og lærere til at kunne tage de nødvendige og til tider vanskelige samtaler med både børn og forældre i en skilsmissesituation.

Efter en skilsmisse ophører familien ikke – men den undergår en gennemgribende forandring, der stiller store krav til forældre og børn. Det er muligt at gennemleve skilsmissen på en sådan måde, at alle får gode og meningsfulde liv. De voksnes evne at se, forstå og forholde sig til børnenes reaktioner er en vigtig forudsætning for børnenes fortsatte trivsel i det nye liv.

Målgruppe

Målgruppen er lærere på skoler og pædagoger i daginstitutioner og SFO. Andre faggrupper med interesse i emnet er også velkomne.

Temaer på kurset:

 • Hvordan kan man indlede den vanskelige samtale med børn?
 • Børns deltagelse i samtaler – hvornår og hvordan?
 • Samtaler på barnets, forældrenes eller fagpersonernes initiativ
 • Forståelse for børns reaktioner: skyld, sorg, vrede, angst, nedtrykthed, tilbagetrækning, loyalitetskonflikter
 • At rumme og møde børns reaktioner i institutionen og i hjemmene
 • Børns samarbejdsevne – som ressource og som risikofaktor
 • Formidling af iagttagelser af barnet til forældrene
 • At hjælpe forældrene med at tage ansvar
 • Proces og indhold – at beherske begge dimensioner
 • Perspektiver frem for løsninger

Når kurset er slut, vil du have lært noget om:

 • At have mod til at tage de nødvendige samtaler med forældrene
 • At kunne se børn i familieperspektiv
 • At bruge mine iagttagelser bedre
 • Hvordan jeg tager hul på den nødvendige samtale, og hvordan jeg leder den
 • At kunne arbejde procesorienteret med forældresamtalen
 • At have en ide om, hvad jeg gør, når et barn betror sig til mig om forældrenes skilsmisse
 • At kunne forholder sig til, hvis kun den ene forælder ønsker at samarbejde
 • Hvad skal min rolle være i hverdagen?

Kursusform

Undervisningen er praksisorienteret. Den bygger på en vekselvirkning mellem oplæg og direkte træning i samtaler. Deltagernes erfaringer og eksempler fra hverdagen, der rummer udfordringer og vanskeligheder vil blive inddraget. Vi forventer derfor, at deltagerne bidrager til kurset med eksempler og stor deltageraktivitet.

Litteratur:
Anette Due Madsen: Far, mor og skilsmissen (Dansk Psykologisk Forlag, 2012)


Bestil et kursus
Tilmeld nyhedsbrev

Udfyld formularen nedenfor og klik Tilmeld.

Du vil herefter modtage en mail med link, som skal bekræftes, før vi kan tilmelde dig til nyhedsbrevet.Relaterede blogindlæg
Af Gerda Rasmussen og Solveig Outsen:
Når børne- og voksenperspektivet kolliderer »
Fakta om kurset
Alle vores kurser kan tilpasses til jeres behov:

Temaoplæg
F.eks. 2-3 timer til personale- og afdelingsmøder

Temadage
F.eks. 6 timer med en blanding af oplæg, undervisning og/eller træning til eksempelvis pædagogiske dage eller weekender

Kurser
Flere hele dage med et mere dybdega°ende forløb, der sigter mod at implementere det lærte i praksis – jo flere dage, jo mere praktisk træning!

Opfølgningsforløb
F.eks. efterfølgende supervision eller konsulentbistand til implementering af de nye kompetencer pa° hele arbejdspladsen.

Længere udviklingsforløb
En kombination af ovensta°ende for f.eks. kommuner, der vil have et generelt løft for f.eks. alle kommunens skoler

Kontakt os for at høre mere om muligheder og prissammensætning.

Købsvilkår »

Kontakt:
Iben Grøn
Tlf. 2510 0017
iben.groen@dfti.dk