Inklusionsvejledning

Dette kursus sigter mod at udvikle dine fagpersonlige kompetencer og dit fagpersonlige lederskab i arbejdet med vejledning og inklusion.
Arbejdet med inklusion af børn med særlige behov er en udfordring for den enkelte lærer og pædagog, og der er et øget behov for fagpersoner, der kan agere som interne specialister.

Det kræver indsigt at kunne agere i forhold til forskellige faglige og pædagogiske perspektiver, når man som inklusionsvejleder er tæt på både det enkelte barn, familien, PPR, ledelsen og de kolleger, der også er sammen med barnet.

Inklusionskursets formål

Kursets formål er at styrke din viden om og færdigheder i internt konsulent- og vejledningsarbejde. Nyere forskning peger på relationens helt afgørende betydning for vellykket inklusion. Kurset sigter derfor mod at udvikle dine fagpersonlige kompetencer og dit fagpersonlige lederskab i arbejdet med vejledning og inklusion.

Inklusionskurset sætter fokus på:

  • Arbejdet med børn med specialpædagogiske behov.
  • Træning i at yde professionel vejledning i forhold til kollegaer.
  • Dit fagpersonlige lederskab i vejledningsarbejdet.
  • Kollegial Refleksion.
  • At arbejde individ-, gruppe- og familieorienteret.
  • Formidling af iagttagelser af barnet til forældrene og andre fagpersoner.
  • Etik og ansvar i arbejdet med børn-, børnefællesskaber og inklusion.

Opbygning

Kurset kan bestå af 1-3 dage. Undervisningen er praksisorienteret og bygger på en vekselvirkning mellem oplæg og direkte træning i samtaler. Dine erfaringer og eksempler fra hverdagen, der rummer udfordringer og vanskeligheder vil blive inddraget. Vi forventer derfor, at du bidrager til kurset med eksempler og stor deltageraktivitet.


Bestil et kursus
Tilmeld nyhedsbrev

Udfyld formularen nedenfor og klik Tilmeld.

Du vil herefter modtage en mail med link, som skal bekræftes, før vi kan tilmelde dig til nyhedsbrevet.Relaterede blogindlæg
Fakta
Alle vores kurser kan tilpasses til jeres behov:

Temaoplæg
F.eks. 2-3 timer til personale- og afdelingsmøder

Temadage
F.eks. 6 timer med en blanding af oplæg, undervisning og/eller træning til eksempelvis pædagogiske dage eller weekender

Kurser
Flere hele dage med et mere dybdega°ende forløb, der sigter mod at implementere det lærte i praksis – jo flere dage, jo mere praktisk træning!

Opfølgningsforløb
F.eks. efterfølgende supervision eller konsulentbistand til implementering af de nye kompetencer pa° hele arbejdspladsen.

Længere udviklingsforløb
En kombination af ovensta°ende for f.eks. kommuner, der vil have et generelt løft for f.eks. alle kommunens skoler

Kontakt os for at høre mere om muligheder og prissammensætning.

Købsvilkår »

Kontakt:
Iben Grøn
Tlf. 2510 0017
iben.groen@dfti.dk