Inklusion og AKT i Praksis

Inklusion af børn med særlige behov udfordrer den enkelte lærer og pædagog, og der er i stigende grad behov for fagpersoner, der kan agere som interne specialister. Kurset er praksisorienteret og giver konkrete handlemuligheder til de personlige og relationelle udfordringer i dagligdagen.
Det kræver indsigt at kunne agere i forhold til forskellige syn og perspektiver, når man som inklusions- og AKT-vejleder er tæt på både det enkelte barn, familien, PPR, ledelsen og de kolleger, der underviser barnet.

Formål og indhold

Kursets formål er at styrke den enkelte inklusions- og AKT-vejleders viden og færdigheder om internt konsulent- og vejledningsarbejde, herunder:

 • Udvikling af fagpersonlighed i et arbejdsområde, hvor man fungerer som professionel sparringspartner og samtidig er kollega.
 • Personlige og relationelle færdigheder
 • Dilemmaer, udfordringer, faglige perspektiver og metoder.
 • At arbejde individorienteret, gruppeorienteret og i et familieperspektiv/ netværksperspektiv.
 • Arbejde med grupper af børn og børn med specialpædagogiske behov.
 • Faglige forståelser af sammenhængen mellem skole/hjem/gruppe og individ.
 • Konflikthåndtering

Praksisorienteret inklusion og AKT

På kurset arbejder vi praksisorienteret, hvilket vil sige, at der tages udgangspunkt i konkrete eksempler/cases fra kursusdeltagernes arbejde med inklusions AKT. Den enkelte kursusdeltager skal derfor aktivt inddrage egne fagpersonlige udfordringer – personlige og relationelle – i kursusforløbet. Eksemplerne danner grundlaget for undervisningen, som giver konkrete handlemuligheder i deltagernes daglige arbejde.

Det fagpersonlige aspekt er i fokus gennem hele forløbet. Det handler også om, hvordan man tager vare på sig selv, samtidig med at man agerer professionelt.

Udtalelser fra kursister på forårsudgaven 2015

 • ”Rigtig godt kursus med en spændende og dygtig underviser.”
 • ”Super kursus. Jeg fik en masse stof til refleksion omkring kommunikation, samarbejde og dets betydning i forhold til udvikling og trivsel.”
 • ”Jeg synes alle dele i kurset har været vigtige for forståelsen af at arbejde relationelt.”
 • ”Det har været meget lærerigt for mig at se og høre underviseren i aktion. Det har gjort mig opmærksom på mig egen sprogbrug. Og rollespillene har været gode til at få teori og praksis til at hænge sammen.”
 • ”Alle på min skole burde have dette kursus!”Underviser

Lise Kramer Schmidt
Lise Kramer Schmidt
Lærer, specialpædagogisk udviklingskonsulent, supervisor, familie- og psykoterapeut, MPF
Bestil et kursus
Tilmeld nyhedsbrev
Relaterede blogindlæg
Fakta om kurset
Alle vores kurser kan tilpasses til jeres behov:

Temaoplæg
F.eks. 2-3 timer til personale- og afdelingsmøder

Temadage
F.eks. 6 timer med en blanding af oplæg, undervisning og/eller træning til eksempelvis pædagogiske dage eller weekender

Kurser
Flere hele dage med et mere dybdegående forløb, der sigter mod at implementere det lærte i praksis – jo flere dage, jo mere praktisk træning!

Opfølgningsforløb
F.eks. efterfølgende supervision eller konsulentbistand til implementering af de nye kompetencer på hele arbejdspladsen.

Længere udviklingsforløb
En kombination af ovenstående for f.eks. kommuner, der vil have et generelt løft for f.eks. alle kommunens skoler

Kontakt os for at høre mere om muligheder og prissammensætning.

Købsvilkår »

Kontakt:
Iben Grøn
Tlf. 2510 0017
iben.groen@dfti.dk