Samtaler med skilsmisse-forældre i fastlåste konflikter

På dette 7-dages kursus bliver du bedre rustet til at have samtaler med skilsmissefamilier i fastlåste konflikter.
Vedvarende konflikter mellem forældre under skilsmisse, udsætter børn for kraftige og langvarige negative konsekvenser. Undersøgelser viser, at hver 5. skilsmissepar slet ikke kommunikerer med hinanden.

Det følelsesmæssige pres på forældrene under skilsmissen kan betyde, at hensynet til børnenes liv og trivsel glider i baggrunden. Kontakten mellem forældrene er af afgørende betydning for børns udvikling og velbefindende efter skilsmissen.

Kursets formål:

 • At kvalificere professionelle til at hjælpe børn og deres forældre gennem skilsmissen.
 • At den professionelle udvikler evnen til at skabe bæredygtig kontakt til alle parter i skilsmissen.
 • At give træning i samtaleledelse og procesorienteret rådgivning.

Det kan være vanskeligt ikke at blive gjort til part i sagen og ikke at blive grebet af magtesløsheden hos den ene eller begge forældre. Kvaliteten af relationen og evnen til at skabe en anerkendende atmosfære er afgørende for, at den professionelle indsats virker.

Det er af central betydning, at fagpersonen formår at skabe en bæredygtig kontakt til begge forældre.

Kursets indhold:

 • Få faglig viden om samspil i skilsmissefamilier
 • Udvikle sin faglige og personlige kompetence i at indgå i bæredygtig kontakt til begge forældre under konflikt.
 • Udvikle en faglig praksis, der gør det muligt at inddrage børnene i samtalen med forældrene - hvor det er gavnligt.
 • Få skærpet opmærksomheden mod forældrenes fælles ansvar for børnenes liv og trivsel.
 • Få øget opmærksomheden på, hvornår der er brug for anden hjælp til familien.

Undervisningsformer på kurset:

 • Undervisning/teori og omsætning til praksis
 • Oplæg med efterfølgende gruppesamtaler
 • Træning af samtaler fra egen praksis under supervision
 • Sekvenser fra TV-serien "Stop nu krigen, mor og far" vil indgå

Kursets opbygning:

Kursets 7 dage er fordelt på 3 moduler:

1. modul - 3 dage: "Perspektiver i samtalen med forældre i skilsmisse"
 • Skilsmissefamiliens samspil
 • Forældrenes uløste konflikter bliver børnenes byrde og ansvar
 • Etablering af dialog med forældrene
 • En omsorgsfuld konfrontation

2. modul - 2 dage: "Samtaler der udfordrer"
 • Konflikter
 • Modstand
 • Afdækning af problemer der kræver en anden form for hjælp

3. modul - 2 dage: "Inddragelse af børn i samtalen"
 • Fokus på at forstå og rumme børns følelser og reaktioner på skilsmissen
 • Børns loyalitet og samarbejde
 • Hjælpe til at skelne mellem de voksnes og børnenes proces
 • Samtaler med hele familien - børns deltagelse og roller i samtalen

Kursets målgruppe:

Kurset er for rådgivere og behandlere i socialforvaltning og familiehuse samt andre, der arbejder med familier i skilsmisse.


Bestil et kursus
Tilmeld nyhedsbrev

Udfyld formularen nedenfor og klik Tilmeld.

Du vil herefter modtage en mail med link, som skal bekræftes, før vi kan tilmelde dig til nyhedsbrevet.Fakta om kurset
Alle vores kurser kan tilpasses til jeres behov:

Temaoplæg
F.eks. 2-3 timer til personale- og afdelingsmøder

Temadage
F.eks. 6 timer med en blanding af oplæg, undervisning og/eller træning til eksempelvis pædagogiske dage eller weekender

Kurser
Flere hele dage med et mere dybdega°ende forløb, der sigter mod at implementere det lærte i praksis – jo flere dage, jo mere praktisk træning!

Opfølgningsforløb
F.eks. efterfølgende supervision eller konsulentbistand til implementering af de nye kompetencer pa° hele arbejdspladsen.

Længere udviklingsforløb
En kombination af ovensta°ende for f.eks. kommuner, der vil have et generelt løft for f.eks. alle kommunens skoler

Kontakt os for at høre mere om muligheder og prissammensætning.

Købsvilkår »

Kontakt:
Iben Grøn
Tlf. 2510 0017
iben.groen@dfti.dk