NY LÆRER: Supervisions- og mentorforløb for nye lærere

En støtte til selvledelse, samarbejde og relationskompetence
Dette supervisions- og mentorforløb er rettet mod nyuddannede lærere i skolen.

HØR HER EN NY LÆRER FORTÆLLE OM FORDELENE VED AT DELTAGE I ET SUPERVISIONSFORLØB »
(Linket åbner en video på Youtube)

Formålet med forløbet er:
 • At styrke lærerens fagpersonlighed og relationskompetence
 • At arbejde med den nyuddannede lærers udfordringer
 • At undgå udbrændthed
 • At styrke fastholdelsen af nye lærere

FORLØBET

Grundpakken består af 5 gruppesupervisioner med tilhørende temasamtaler á 3 timer pr. gang + 4 online rådgivningssamtaler à 1 time pr. gang. Derudover kan tilkøbes individuelle supervsionssamtaler samt akut hotline rådgivning til den enkelte lærer.

1. SUPERVISION
Supervision giver nye perspektiver og nuancer på konkrete problemstillinger, og supervisorerne understøtter disse processer gennem guidede samtaler.

 • Supervision giver indsigt i den enkeltes særlige udfordringer, reaktioner og begrænsninger.
 • Supervision giver konkrete handlemuligheder
 • Gruppesupervision understøtter erfaringsudveksling.
 • Supervision støtter den nye lærer i at finde fodfæste og sikkerhed som fagperson.

TEMASAMTALER
Temasamatlerne lægger sig i forlængelse af de emner, der tages op i supervisionen. Eksempler på disse kan være:

 • Inkluderende læringsfællesskaber og klasseledelse
 • Samtaler med børn og børnegruppers dynamik
 • børns signaler: aggression, tavshed, angst og skolevægring / undgåelsesadfærd.
 • Når noget løber løbsk - om magtesløshed og håndtering af dette
 • At tage lederskab, autoritet, autencitet, respekt og ansvar.
 • Positioner, magt og tilhørsforhold - udfordringer i samarbejdet.
 • Tværfagligt samarbejde i forhold til pædagoger, ledelse, PPR, familieafsnit m.fl.

Forældresamarbejde:
 • Inddragelse og afgrænsning
 • Håndtering af værdier og meningsforskelle - "Mit barn og alle de andre".
 • Ligeværdighed og forpligtende samarbejde - hvordan skabe det?
 • Når kontakten ikke lykkes.

2. ONLINE RÅDGIVNING
Ud over de 5 supervisionsgange afholdes 4 gange online rådgivningssamtaler af 1 times varighed. Disse afholdes som videokonference, hvor alle kursisterne via egen telefon eller computer logger sig på. Underviserne faciliterer rådgivningen. Online rådgivning er tidsbesparende, og kursisten kan logge på fra sin arbejdsplads eller hjemmefra.

Sigtet med de 4 gange online rådgivning er, at underviserne yder en løbende sparring og rådgivning for den ny lærer også mellem supervisionsgangene. Endvidere er der mulighed for videndeling mellem kursisterne.

Emnerne på online rådgivning kan være konkrete problemstillinger eller af mere generel karakter og altid i relation til den ny lærers konkrete arbejdssituation. Online rådgivning skal være med til at styrke den nye lærers handlekompetence i konkrete arbejdsrelaterede situationer.


TILMELDING »


Undervisere:
Begge undervisere har en faglig baggrund som lærere og er derudover uddannede familieterapeuter fra Dansk Familieterapeutisk Institut - DFTI. I deres arbejde har de fokus på relationer og gruppedynamiske processer.

Åbne kurser
Tilmeld nyhedsbrev

Udfyld formularen nedenfor og klik Tilmeld.

Du vil herefter modtage en mail med link, som skal bekræftes, før vi kan tilmelde dig til nyhedsbrevet.Relaterede blogindlæg
Fakta
Forløbet ny lærer er fleksibelt opbygget, så indsatsen kan tilpasses den enkeltes behov.

Deltagere:
Gruppen vil bestå af 6-10 personer

Hvor og hvornår:
Næste gruppestart - København:
Mandag den 16. september 2019, kl. 15.00-18.00
DFTI, Trekronergade 126A, 2500 Valby

Gruppen skal mødes én eftermiddag om måneden til gruppesupervision - i alt 5 gange. Første gang aftales de næste datoer internt i gruppen.

Grupperne skifter halvårligt enten med start i januar eller august

PRIS:
I alt: 6.500 kr. pr. person
- grundpakken består af 5 gruppesupervisioner med tilhørende temasamtaler à 3 timer pr. gang + 4 online rådgivningssamtaler à 1 time pr. gang.

TILKØB:
Ud over grundpakken kan den enkelte skole købe følgende ydelser til den deltagende lærer:

Enkelt supervision: 1.450 kr. pr. time
Akut hotline hjælp: 950 kr. pr. time

OBS: Alle priser er ekskl. moms

TILMELDING »