Konflikthåndtering og mægling i skilsmissesager

DFTI og COK (Center for offentlig kompetenceudvikling) udbyder i samarbejde et 2-dages forløb, hvor du kan få inspiration til bedre konflikthåndtering og mægling i skilsmissesager.
Forældre er ofte følelsesmæssigt belastet og kan ikke tænke klart i forbindelse med skilsmisser. Mange forældre er fyldt af sårede følelser, vrede og jalousi, og disse svære følelser kan komme til at oversvømme de beslutninger, der tager mest mulig hensyn til børnene.

Baggrund for temadagen
De fleste skilsmisseforældre har heldigvis et rimeligt forhold til hinanden, men en undersøgelse fra SFI i 2012 viser (Delebørn i tal), at 27 pct. af de skilte angiver, at følelser som jalousi, svigt og hævngerrighed havde indflydelse på, hvilken ordning de og deres tidligere partner fandt frem til for deres fælles barn/børn samt at hver 5. skilsmissepar slet ikke kommunikerer med hinanden. Det vil sige, at omkring en fjerdedel af forældrene træffer beslutninger af vigtig betydning for deres børn uden at have overskud til at tage barnets perspektiv.

Forskning viser entydigt, at “Konflikter mellom foreldrene etter bruddet synes å være en av de viktigste risikofaktorene for problemutvikling hos barna.” (F. Thuen, Livet som deltidsforeldre, 2004). Og SFI's undersøgelse konkluderer desuden, at det ikke er rammerne om forældreskabet, men indholdet, der betyder noget for børn og unges trivsel.

Kvaliteten ved forældrenes samarbejde er en væsentlig faktor for om barnet eller den unge trives.

Du finder SFI's undersøgelse fra 2012 her: Delebørn i tal »

Formål med forløbet
Som professionelle kan vi på forskellig vis blive inddraget i konflikthåndtering og mægling i skilsmissesager. Det er vigtigt, at vi hjælper forældrene til at se, at i en familie, hvor mor og far har besluttet at gå hver til sit, slutter parforholdet, men erstattes af et mangeårigt ansvar og fællesskab om børnene for at sikre børnenes trivsel.

Du har nu mulighed for at få inspiration til at hjælpe til at skilsmisser ikke resulterer i langvarig krig mellem forældrene, med store omkostninger til følge - primært for børnene, men også for de voksnes videre liv.

Målgruppe
Målgruppen er alle, der har interesse for konflikthåndtering og mægling i skilsmissesager.

Forløbet kan man enten tilmelde sig individuelt hos COK eller den kan rekvireres ud på en arbejdsplads til afholdelse for en samlet personalegruppe.


TILMELDING ELLER REKVIRERING VIA COK »UNDERVISER:

Peter Mortensen
Peter Mortensen
Direktør og partner, cand.psych., aut. familie- og psykoterapuet, MPF
Åbne kurser
Tilmeld nyhedsbrev
Fakta om kurset
TID OG STED

AARHUS
3.-4. maj 2018
(Tilmeldingsfrist: 3. april 2018)


PRIS:
5.590 kr. ekskl. moms
inkl. undervisning, materiale og forplejning.

Temadagen kan også rekvireres ud på en arbejdsplads.

Tilmelding / rekvirering via COK »