Inklusion og AKT i Praksis

TEMADAG: Inklusion af børn med særlige behov udfordrer den enkelte lærer og pædagog, og der er i stigende grad behov for fagpersoner, der kan agere som interne specialister. Temadagen her har fokus på at styrke netværksarbejde på tværs af skoler og vejledere på skoler.
Denne temadag udbydes i samarbejde med COK (Center for offentlig kompetenceudvikling) og er praksisorienteret, så du får konkrete handlemuligheder til de personlige og relationelle udfordringer i dagligdagen. Der tages udgangspunkt i deltagernes egne arbejdserfaringer.

Det kræver indsigt at kunne agere i forhold til forskellige syn og perspektiver, når man er tæt på både det enkelte barn, familien, PPR, ledelsen og de kolleger, der underviser barnet.

Inklusions og AKT/LKT-vejledere skal kunne agere i det spænd, der er mellem at være kollega OG vejleder. Man skal kunne være barnets stemme, kollegaens, forældrenes og samtidig have indsigt i relationerne. Alt dette samtidig med at man skal kunne tage vare på sig selv.

Temadagens formål er at styrke den enkelte inklusions- og AKT/LKT-vejleders viden og færdigheder om internt konsulent- og vejledningsarbejde. Der arbejdes med et fagpersonligt fokus – det vil sige ”at tage vare på sig selv og egne grænser” samtidig med, at man arbejder relationsorienteret i fht. børn og kolleger.

Udvikling af fagpersonlighed i et arbejdsområde, hvor man fungerer som professionel sparringspartner og samtidig er kollega.
  • Personlige og relationelle færdigheder
  • Dilemmaer, udfordringer, faglige perspektiver og metoder.
  • Faglige forståelser af sammenhængen mellem skole/hjem/gruppe og individ.

Praksisorienteret inklusion og AKT - på dagen arbejder vi praksisorienteret, hvilket vil sige, at der tages udgangspunkt i konkrete eksempler/cases fra kursusdeltagernes arbejde med inklusion og AKT/LKT. Den enkelte kursusdeltager skal derfor aktivt inddrage egne fagpersonlige udfordringer – personlige og relationelle – i kursusforløbet. Eksemplerne danner grundlaget for undervisningen, som giver konkrete handlemuligheder i deltagernes daglige arbejde.

Det fagpersonlige aspekt er i fokus gennem hele forløbet. Det handler også om, hvordan man tager vare på sig selv, samtidig med at man agerer professionelt.


TILMELDING via COK »


Underviser

Lise Kramer Schmidt
Lise Kramer Schmidt
Lærer, specialpædagogisk udviklingskonsulent, supervisor, familie- og psykoterapeut, MPF
Åbne kurser
Tilmeld nyhedsbrev

Udfyld formularen nedenfor og klik Tilmeld.

Du vil herefter modtage en mail med link, som skal bekræftes, før vi kan tilmelde dig til nyhedsbrevet.Relaterede blogindlæg
Fakta om kurset
Temadag i samarbejde med COK

KØBENHAVN (Herlev):
27. september 2018
(Tilmeldingsfrist 27. august 2018)

Underviser: Lise Kramer Schmidt

COK - Herlev

PRIS
1.995 kr. ekskl. moms
inkl. undervisning, materialer og forplejning
Kurset udbydes som eksternat.

Kurset kan også rekvireres ud på en arbejdsplads.

TILMELDING / REKVIRERING via COK »