Inklusion og AKT i Praksis

TEMADAG: Inklusion af børn med særlige behov udfordrer den enkelte lærer og pædagog, og der er i stigende grad behov for fagpersoner, der kan agere som interne specialister. Temadagen her har fokus på at styrke netværksarbejde på tværs af skoler og vejledere på skoler.
Denne temadag udbydes i samarbejde med COK (Center for offentlig kompetenceudvikling) og er praksisorienteret, så du får konkrete handlemuligheder til de personlige og relationelle udfordringer i dagligdagen. Der tages udgangspunkt i deltagernes egne arbejdserfaringer.

Det kræver indsigt at kunne agere i forhold til forskellige syn og perspektiver, når man er tæt på både det enkelte barn, familien, PPR, ledelsen og de kolleger, der underviser barnet.

Inklusions og AKT/LKT-vejledere skal kunne agere i det spænd, der er mellem at være kollega OG vejleder. Man skal kunne være barnets stemme, kollegaens, forældrenes og samtidig have indsigt i relationerne. Alt dette samtidig med at man skal kunne tage vare på sig selv.

Temadagens formål er at styrke den enkelte inklusions- og AKT/LKT-vejleders viden og færdigheder om internt konsulent- og vejledningsarbejde. Der arbejdes med et fagpersonligt fokus – det vil sige ”at tage vare på sig selv og egne grænser” samtidig med, at man arbejder relationsorienteret i fht. børn og kolleger.

Udvikling af fagpersonlighed i et arbejdsområde, hvor man fungerer som professionel sparringspartner og samtidig er kollega.
  • Personlige og relationelle færdigheder
  • Dilemmaer, udfordringer, faglige perspektiver og metoder.
  • Faglige forståelser af sammenhængen mellem skole/hjem/gruppe og individ.

Praksisorienteret inklusion og AKT - på dagen arbejder vi praksisorienteret, hvilket vil sige, at der tages udgangspunkt i konkrete eksempler/cases fra kursusdeltagernes arbejde med inklusion og AKT/LKT. Den enkelte kursusdeltager skal derfor aktivt inddrage egne fagpersonlige udfordringer – personlige og relationelle – i kursusforløbet. Eksemplerne danner grundlaget for undervisningen, som giver konkrete handlemuligheder i deltagernes daglige arbejde.

Det fagpersonlige aspekt er i fokus gennem hele forløbet. Det handler også om, hvordan man tager vare på sig selv, samtidig med at man agerer professionelt.


TILMELDING via COK »


Underviser

Lise Kramer Schmidt
Lise Kramer Schmidt
Lærer, specialpædagogisk udviklingskonsulent, supervisor, familie- og psykoterapeut, MPF
Åbne kurser
Tilmeld nyhedsbrev
Relaterede blogindlæg
Fakta om kurset
Temadag i samarbejde med COK

KØBENHAVN (Herlev):
27. september 2018
(Tilmeldingsfrist 27. august 2018)

Underviser: Lise Kramer Schmidt

COK - Herlev

PRIS
1.995 kr. ekskl. moms
inkl. undervisning, materialer og forplejning
Kurset udbydes som eksternat.

Kurset kan også rekvireres ud på en arbejdsplads.

TILMELDING / REKVIRERING via COK »