Skam er psykens smertesensor

WORKSHOPPEN ER AFHOLDT

Skam er en forkerthedsfølelse, der kan overvindes gennem tillid og tilknytning i et fint samspil med andre mennesker.
Psykisk smerte ved skam er meget stor og kan være invaliderende. Alligevel overses skammen ofte i det psykoterapeutiske arbejde. Skam opstår, når mennesker ikke bliver set og spejlet, som dem de er.

Vi bliver født med en disposition til at føle skam. Hvordan skamfølelsen udvikler sig, afhænger af hvordan vi bliver mødt af vores forældre og vores omgivelser.

Udviklingen af menneskets selvforståelse er kropslig og følger den neuroaffektive udvikling. Skam hører således lige så meget hjemme i nervesystemets og kroppens beredskab som i personens sociale forståelse.

Workshoppen henvender sig til psykoterapeuter med nysgerrighed efter at øge deres kendskab til skam, udforske grænserne i deres egen selvforståelse og udvikle sansningerne i det psykoterapeutiske arbejde med skam.

Lars J. Sørensen er aktuel med sin seneste bog “Skam - medfødt og tillært - når skam fører til sjælemord”. Lars J. Sørensen har siden 1979 været chefpsykolog på Psykiatrihospitalet i Nykøbing Sj. Han har arbejdet med psykoterapi både i psykiatrien og privat praksis, og han har igennem mange år været underviser på forskellige psykoterapeutuddannelser – herunder Dansk Familieterapeutisk Institut. Han udgav i 1996 bogen ”Særpræg – Særhed – Sygdom” og i 2005 bogen ”Smertegrænsen”.

Lars J. Sørensen
Lars J. Sørensen
Cand. psych., specialist og supervisor i psykoterapi
Fakta
WORKSHOPPEN ER AFHOLDT

TID
Den 15. november 2013 kl. 9-15

STED
Risskov Psykiatrisk Hospital
Skovagervej 2
8240 Risskov

PRIS
Kr. 1.875,-

TILMELDING
Send en mail til følgende mailadresse med angivelse af navn og antal personer, som du vil tilmelde. kontakt@dfti.dk


OBS!
Der afholdes desuden foredrag om SKAM den 14. november 2013 kl. 19-21

De to arrangementer kan tilmeldes uafhængigt af hinanden.