Relationskompetence når det bliver alvor

TEMADAGEN ER AFHOLDT

- en temadag med Jesper Juul for alle der arbejder med børn og unge som har det vanskeligt


Mandag den 7. marts 2011 kl. 15-19

Auditoriet, Psykiatrisk Hospital, Skovagervej 2, 8240 Risskov


Hvad betyder egentlig ”pædagogisk relationskompetence”?

Det spørgsmål besvarer familieterapeut Jesper Juul på en temadag for fagpersonale. For at belyse relationskompetencens konstruktive potentiale vil Jesper Juul holde den op imod psykoterapi og pædagogik baseret på adfærdspsykologisk tænkning.

Temadagen vil forløbe i en vekselvirkning mellem oplæg og dialog med deltagerne. Alle inviteres til at medbringe små cases fra hverdagen, og det vil derfor være muligt at få input til vanskelige pædagogiske relationer.

Jesper Juul vil særligt sætte fokus på

  • Værdien af den familiedynamiske analyse som vejviser i det pædagogiske arbejde
  • ”Agressivitet” – det nye tabu
  • Hvorfor den “børnevenlige” tilgang ikke fungerer så længe de voksne har definitionsmagten
  • I hvilket omfang står den pædagogiske professionsforståelse i vejen for højere kvalitet i arbejdet?


Pris kr. 400,- som betales ved tilmelding (incl. sandwich og drikkevarer).
Tilmelding senest den 3. marts.