Dit autentiske lederskab

- om lederskab i familien, i terapirummet og på arbejde.

FOREDRAG OG DIALOG MED JESPER JUUL

Her kan du se SLIDES fra foredraget, som blev afholdt den 28. oktober 2011
En eftermiddag for såvel forældre som fagfolk.

Som altid vil Jesper Juul invitere til dialog, og der vil derfor være mulighed for at få sparring på små cases fra hverdagen.

Den internationalt anerkendte familieterapeut Jesper Juul vil i sit foredrag tale om magt. I snart en generation har vi været optaget af at finde nye og bedre måder at forvalte magt på. Ikke den rå politiske magt. Men den magt som forældre udøver i relation til børn og unge, og den magt som professionelle udøver i forhold til kollegaer og de mennesker, vi skal forsøge at hjælpe.

Magtens paradoks
I sit foredrag kommer Jesper Juul ind på, at begrebet autenticitet bliver mere og mere centralt for at kunne praktisere konstruktiv magtudøvelse. Flere forskningsområder begynder ikke bare at fremhæve autenticitetens betydning, men gør den ligefrem parallel med analyser af mellemmenneskelige relationer. Alle, der forsøger, oplever det paradoksale i, at vejen til konstruktiv magtudøvelse i virkeligheden kræver vilje til at være sårbar. Jesper Juul vil tale om dette paradoks og vejen til øget selvfølelse, større selvtillid og gennemslagskraft.