Relationskompetence - om dig, mig og relationen...

1. september 2015

Når jeg har det godt, og når jeg er sammen med socialt kompetente børn, hvis integritet er intakt, er det let at praktisere relationskompetence. Det kommer nærmest helt af sig selv. Problemet er, hvad skal jeg stille op med Philip, når han slår Sara?


Af: Kurt Rasmussen, socialpædagog, familie- og psykoterapeut MPF.

I min dagligdag, vil jeg gerne skabe et sundt og harmonisk pædagogisk klima, hvor børnene og jeg trives, og hvor jeg kan formidle det, jeg gerne vil. Problemet er, hvad jeg skal stille op, når der opstår problemer? Eller rettere, hvad der sker med mig, når Philip slår Sara?

Hvad sker der med mig, når jeg ikke kan det, jeg gerne vil?

I den situation bliver jeg måske vred, irriteret, magtesløs, bange, nervøs, i tvivl, usikker, underlegen, eller jeg føler mig inkompetent. Jeg bliver ramt af følelser, jeg ikke nødvendigvis er særlig stolt af.

Eller måske vil jeg slet ikke vedkende mig følelsen. Men det forsvinder ubehaget ikke af. Følelsen bliver måske bare hjemløs, hvilket kan betyde, at den alene placeres hos barnet. Og så er det barnet og barnet alene, der er problemet.

Men, hvis jeg derimod er i stand til at vedkende mig, hvordan jeg har det, når Philip slår Sara, så ved jeg, at det påvirker både mig og relationen, at jeg ikke kan det, jeg gerne vil. Det påvirker min sindsstemning og kommer til at stå i vejen for en god kontakt. Det er min andel af problemet.

Relationskompetence: At vedkende sig sine følelser

Relationskompetence handler altså bl.a. om at vedkende sig både sine smukkeste egenskaber og sine værste egenskaber. De smukkeste, det er dem vi er stolte af og skriver i vores CV.

Men hvad med vreden, irritationen, magtesløshed osv.? Er det så følelser, vi skal kureres for, eller noget vi skal lære at holde nede? Eller skal vi blive ”venner” med dem, og lære dem at kende? Det er absolut det sidste, vi anbefaler!

Når vi registrerer og anerkender følelser:

  • løfter vi skyld og ansvar væk fra barnet. At tænke det perspektiv ændrer relationen.
  • forandres følelsen og giver ofte en lettelse.
  • får vi en mere nuanceret selvindsigt og dermed også forudsætning for en mere nuanceret empati.
  • er det en god modgift mod stress.
  • styrker vi selvfølelsen og integriteten.
  • kan vi få den energi, der er i følelserne til at arbejde for os i stedet for at arbejde imod os.

Relationskompetence: At ”se” sig selv…og andre

Man kan sige, at hvis jeg kan ”se” mig selv, får jeg bedre forudsætninger for at ”se” Sara og Philip. Og dermed kan jeg givetvis også hjælpe dem til at opnå den selvindsigt og relationskompetence, der er nødvendig for, at de kan finde vej gennem livet på en måde, der er ok for dem selv og for andre.

Nogen kan det bare. De har det tilsyneladende som et medfødt talent. Men mange af os har været nødt til at bruge en del tid på at lære det – eller rettere på at træne det, fordi det er ikke noget, vi udelukkende kan læse os til.

Men som regel kan det læres. Det har vi erfaret over mange år i vores træning og undervisning af fagpersoner i menneskefagene. Vi kalder det fagpersonlig udvikling.

----------

DFTI har stor erfaring med at afholde temadage og kurser eller sammensætte udviklingsforløb for arbejdspladser med fokus på netop relationskompetence »

----------

Blogindlægget kan deles på de sociale medier eller kommenteres via af knapperne herunder:Skriv kommentar
Tilmeld nyhedsbrev

Udfyld formularen nedenfor og klik Tilmeld.

Du vil herefter modtage en mail med link, som skal bekræftes, før vi kan tilmelde dig til nyhedsbrevet.Bliv uddannet familieterapeut
4-årig videreuddannelse, der styrker din relationskompetence gennem indsigt i og udvikling af egne personlige og faglige forudsætninger. Med denne uddannelse får du et fundament for bæredygtig kontakt og ligeværdig dialog i arbejdet med hele familien.
Varighed: 108 undervisningsdage fordelt over 4 år

Næste studiestart
Aarhus: 23. februar 2024
København: 8. marts 2024
Kontakt & Nærvær
Dette 2-dages kursus henvender sig til personer eller personalegrupper, der arbejder med børn, unge og forældre. Denne type arbejde har typisk samtalen som omdrejningspunkt. Det kræver nærvær af en særlig kvalitet at skabe en bæredygtig kontakt.


Tid og sted
29.-30. oktober 2019 hos DFTI Valby
Seneste blogs

Børns reaktioner er altid meningsfulde

20-11-2023
Den oplevelsesorienterede familieterapi tager udgangspunkt i det, vi kalder et familiesyn. Det er en relationel forståelse af menneskers trivsel og udvikling med en overbevisning om, at mennesker – i alle aldre – har gode grunde bag deres adfærd og eventuelle psykiske symptomer.

Også i det terapeutiske rum er kærligheden drivkraften

15-08-2023
Min erfaring er, at det magiske i terapi sker netop der, hvor vi kan få skabt rum eller forbindelser til kærlighedens vandring fra den ene til den anden. Kærligheden er ikke, som jeg forstår den, en bestemt følelse, men mere et rum eller en måde at være sammen på, hvor vi kan rumme alle de følelser, der er i vores relationer. Når det rum er skabt, sker der netop mere, end vi kan ane eller forstå.

DFTI's familiesyn

16-05-2023
Dansk Familieterapeutisk Institut er etableret ud fra en dyb overbevisning om potentialerne i menneskelige relationer. I denne sammenhæng har vi først og fremmest fokus på kærlighedsrelationerne i parforhold og familier. Principperne gælder i virkeligheden for alle forpligtende relationer vi indgår i. Kun intensiteten varierer.

Empati i supervision af psykoterapeuter

25-04-2022
Det er kendt for de fleste psykoterapeuter, at begrebet empati har stor betydning i det psykoterapeutiske arbejde. Ligeledes er empati en vigtig del af supervisionen, for her er der brug for supervisors evne til både at indleve sig i supervisanten og i supervisantens samspil med klienterne.

Supervisionsrummet skal beskyttes - for alles skyld

05-04-2022
Supervision sker i en kontekst omgivet af en række betydningsfulde faktorer. Det er for eksempel de kollegiale relationer, ledelsen samt den rammesætning og de vilkår, der gælder for arbejdspladsen. Disse forhold har alle betydning for, hvordan man som medarbejder trives og udfører sit arbejde, men de kan ikke indgå som emner i supervision.

Supervision er ikke noget man får - det er noget man tager

31-03-2022
Supervision sker i et samarbejde mellem en supervisor og en supervisand. Supervisor bærer den største del af ansvaret for at tiden bruges konstruktivt og fokuseret, mens supervisandens rolle er langt mindre belyst, om end den er af stor betydning for udbyttet af supervisionen. Det er supervisandens muligheder for at tage ansvar, som sættes i fokus i denne artikel.