Relationskompetence og inklusion

6. november 2015

Hvis en lærer eller pædagog har relationskompetence og derudover kan alt det andet, der hører med til faget, ja så er man en god lærer eller pædagog og kan selvsagt meget. Men selvfølgelig er der også noget, man ikke kan.


Af: Kurt Rasmussen, socialpædagog, familie- og psykoterapeut MPF.

Relationskompetence hjælper fagpersonen til ret hurtigt at få overblik over, hvornår inklusionen af et barn er et bæredygtigt projekt for barnet, klassen og for fagpersonen selv.

Desværre er der dog børn, som med baggrund i inklusionens strategi sidder i klasser og er i børnehaver, men som netop ikke er inkluderet. Nogen af dem er præcis det modsatte, nemlig internt ekskluderet. De er der, men mistrives, udvikler sig ikke og er ikke en del af gruppen. Andre er der på bekostning af de andre børn. De kan fx gøre de andre børn bange, måske fordi de opleves som meget voldsomme.

Jeg har mødt dygtige og engagerede fagfolk som har haft til opgave, at inkludere nogle af disse børn. (Ofte er det de dygtige og engagerede fagpersoner der bliver sat på opgaven.) Når opgaven så ikke lykkes, ser de sig selv som uduelige. ”Jeg burde jo kunne løse denne opgave. Ledelsen og forældrene mente jo, at jeg kunne løfte opgaven og det kan jeg ikke”.

Der er grænser for inklusion

Sandheden er, at der er grænser for inklusion! Nogen børn kan ikke inkluderes og hvis man forsøger i måneder eller år, kan det være omsorgssvigt i forhold til barnet, de øvrige børn, og det kan også slide en god fagperson op. Det har jeg desværre set eksempler på.

Mange forhold skal være på plads, hvis inklusion skal lykkes. Et af de elementer der skal være på plads er, at man ikke forsøger at inkludere børn, der ikke har udbytte af at være i en almindelig klasse eller i en almindelig børnehave. (Mange af de børn vil føle sig inkluderet i gode specialgrupper, hvor rammerne er tilpasset dem og deres særlige behov.)

Relationskompetence og inklusion

Relationskompetence, er når fagpersonen ved meget om egne reaktionsmønstre, herunder hvad der er hendes ansvar i relationen. Når fagpersonen ved, hvor meget relationen skal kunne bære i forhold til hende selv og i forhold til andre børn, vil hun ret hurtige kunne se, hvis et barn ikke vil have glæde af at blive forsøgt inkluderet. Og den konklusion vil hun kunne træffe med god samvittighed. Og relationskompetencen hjælper hende også til med autoritet og empati at formidle denne konklusion til forældre, ledelse og andre involverede instanser.

----------

DFTI har stor erfaring med at afholde temadage og kurser eller sammensætte udviklingsforløb for arbejdspladser med fokus på både relationskompetence og inklusion »

----------

Blogindlægget kan deles på de sociale medier eller kommenteres via af knapperne herunder:


Skriv kommentar
Tilmeld nyhedsbrev

Udfyld formularen nedenfor og klik Tilmeld.

Du vil herefter modtage en mail med link, som skal bekræftes, før vi kan tilmelde dig til nyhedsbrevet.Inklusionsvejledning
3-dages praksisorienterede kursus: Nyere forskning peger på relationens helt afgørende betydning for vellykket inklusion. Dette kursus sigter mod at udvikle dine fagpersonlige kompetencer og dit fagpersonlige lederskab i arbejdet med vejledning og inklusion.

Tid og sted:
Herlev d. 25.-27. september 2017

Kurset kan også bestilles hjem til arb.pladsen
Bliv uddannet familieterapeut
4-årig videreuddannelse, der styrker din relationskompetence gennem indsigt i og udvikling af egne personlige og faglige forudsætninger. Med denne uddannelse får du et fundament for bæredygtig kontakt og ligeværdig dialog i arbejdet med hele familien.
Varighed: 108 undervisningsdage fordelt over 4 år
Næste studiestart
København: 1. oktober 2021
Aarhus: 25. marts 2022
Seneste blogs

Coronatider

01-04-2020
HIMLEN OVER KINA. Det er Coronatider i Danmark, og dramatikeren Julie Maj Jakobsen har delt denne meget personlige novelle i dagbogsstil med os. Det er en tekst, som vi tror at især mange børnefamilier vil kunne genkende sig selv i.

Hvad er supervision? - 3

27-03-2020
DFTI har gennem mange år uddannet supervisorer, og jeg vil her beskrive nogle af de begreber og forståelser der er gennemgående for vores måde at arbejde med faget. Dette er tredje tekst i rækken og handler om de personlige og relationelle aspekter af arbejdet.

Hvad er supervision? - 2

09-03-2020
DFTI har gennem mange år uddannet supervisorer, og jeg vil her beskrive nogle af de begreber og forståelser der er gennemgående for vores måde at arbejde med faget. Dette er anden tekst i rækken og handler om supervisorrollen.

Hvad er supervision? 1

24-02-2020
DFTI har gennem mange år uddannet supervisorer, og jeg vil her beskrive nogle af de begreber og forståelser, der er gennemgående for vores måde at arbejde med faget. Denne første tekst handler om begrebet fagpersonlig supervison.

At være personlig

04-04-2019
At være PERSONLIG og at være PRIVAT er to forskellige ting. Terapeutens private liv er i princippet uvedkommende for en terapeutisk samtale. At forholde sig personligt i løbet af samtalen kan derimod være både kontaktskabende og befordrende for familiens muligheder for at forholde sig mere personligt og direkte til hinanden.

Om nødvendigheden af supervision

04-03-2019
Supervision tjener til at sikre kvaliteten i arbejdet set fra såvel institutionens som klientellets side. Det er samtidig et redskab til at imødekomme personalets behov for udvikling, inspiration, aflastning og egenomsorg.

Kærligheden er drivkraften

21-02-2019
Vi betragter kærligheden, som den største drivkraft i livet. Den eksistentielle udfordring består i, om og hvordan vi tør lade den få plads. Hvilken åbning, vi møder andre med, er grobunden for, hvad der sker mellem mennesker.