Relationskompetence og inklusion

6. november 2015

Hvis en lærer eller pædagog har relationskompetence og derudover kan alt det andet, der hører med til faget, ja så er man en god lærer eller pædagog og kan selvsagt meget. Men selvfølgelig er der også noget, man ikke kan.


Af: Kurt Rasmussen, socialpædagog, familie- og psykoterapeut MPF.

Relationskompetence hjælper fagpersonen til ret hurtigt at få overblik over, hvornår inklusionen af et barn er et bæredygtigt projekt for barnet, klassen og for fagpersonen selv.

Desværre er der dog børn, som med baggrund i inklusionens strategi sidder i klasser og er i børnehaver, men som netop ikke er inkluderet. Nogen af dem er præcis det modsatte, nemlig internt ekskluderet. De er der, men mistrives, udvikler sig ikke og er ikke en del af gruppen. Andre er der på bekostning af de andre børn. De kan fx gøre de andre børn bange, måske fordi de opleves som meget voldsomme.

Jeg har mødt dygtige og engagerede fagfolk som har haft til opgave, at inkludere nogle af disse børn. (Ofte er det de dygtige og engagerede fagpersoner der bliver sat på opgaven.) Når opgaven så ikke lykkes, ser de sig selv som uduelige. ”Jeg burde jo kunne løse denne opgave. Ledelsen og forældrene mente jo, at jeg kunne løfte opgaven og det kan jeg ikke”.

Der er grænser for inklusion

Sandheden er, at der er grænser for inklusion! Nogen børn kan ikke inkluderes og hvis man forsøger i måneder eller år, kan det være omsorgssvigt i forhold til barnet, de øvrige børn, og det kan også slide en god fagperson op. Det har jeg desværre set eksempler på.

Mange forhold skal være på plads, hvis inklusion skal lykkes. Et af de elementer der skal være på plads er, at man ikke forsøger at inkludere børn, der ikke har udbytte af at være i en almindelig klasse eller i en almindelig børnehave. (Mange af de børn vil føle sig inkluderet i gode specialgrupper, hvor rammerne er tilpasset dem og deres særlige behov.)

Relationskompetence og inklusion

Relationskompetence, er når fagpersonen ved meget om egne reaktionsmønstre, herunder hvad der er hendes ansvar i relationen. Når fagpersonen ved, hvor meget relationen skal kunne bære i forhold til hende selv og i forhold til andre børn, vil hun ret hurtige kunne se, hvis et barn ikke vil have glæde af at blive forsøgt inkluderet. Og den konklusion vil hun kunne træffe med god samvittighed. Og relationskompetencen hjælper hende også til med autoritet og empati at formidle denne konklusion til forældre, ledelse og andre involverede instanser.

----------

DFTI har stor erfaring med at afholde temadage og kurser eller sammensætte udviklingsforløb for arbejdspladser med fokus på både relationskompetence og inklusion »

----------

Blogindlægget kan deles på de sociale medier eller kommenteres via af knapperne herunder:


Skriv kommentar
Tilmeld nyhedsbrev

Udfyld formularen nedenfor og klik Tilmeld.

Du vil herefter modtage en mail med link, som skal bekræftes, før vi kan tilmelde dig til nyhedsbrevet.Inklusionsvejledning
3-dages praksisorienterede kursus: Nyere forskning peger på relationens helt afgørende betydning for vellykket inklusion. Dette kursus sigter mod at udvikle dine fagpersonlige kompetencer og dit fagpersonlige lederskab i arbejdet med vejledning og inklusion.

Tid og sted:
Herlev d. 25.-27. september 2017

Kurset kan også bestilles hjem til arb.pladsen
Bliv uddannet familieterapeut
4-årig videreuddannelse, der styrker din relationskompetence gennem indsigt i og udvikling af egne personlige og faglige forudsætninger. Med denne uddannelse får du et fundament for bæredygtig kontakt og ligeværdig dialog i arbejdet med hele familien.
Varighed: 108 undervisningsdage fordelt over 4 år

Næste studiestart
Aarhus: 23. februar 2024
København: 8. marts 2024
Seneste blogs

Børns reaktioner er altid meningsfulde

20-11-2023
Den oplevelsesorienterede familieterapi tager udgangspunkt i det, vi kalder et familiesyn. Det er en relationel forståelse af menneskers trivsel og udvikling med en overbevisning om, at mennesker – i alle aldre – har gode grunde bag deres adfærd og eventuelle psykiske symptomer.

Også i det terapeutiske rum er kærligheden drivkraften

15-08-2023
Min erfaring er, at det magiske i terapi sker netop der, hvor vi kan få skabt rum eller forbindelser til kærlighedens vandring fra den ene til den anden. Kærligheden er ikke, som jeg forstår den, en bestemt følelse, men mere et rum eller en måde at være sammen på, hvor vi kan rumme alle de følelser, der er i vores relationer. Når det rum er skabt, sker der netop mere, end vi kan ane eller forstå.

DFTI's familiesyn

16-05-2023
Dansk Familieterapeutisk Institut er etableret ud fra en dyb overbevisning om potentialerne i menneskelige relationer. I denne sammenhæng har vi først og fremmest fokus på kærlighedsrelationerne i parforhold og familier. Principperne gælder i virkeligheden for alle forpligtende relationer vi indgår i. Kun intensiteten varierer.

Empati i supervision af psykoterapeuter

25-04-2022
Det er kendt for de fleste psykoterapeuter, at begrebet empati har stor betydning i det psykoterapeutiske arbejde. Ligeledes er empati en vigtig del af supervisionen, for her er der brug for supervisors evne til både at indleve sig i supervisanten og i supervisantens samspil med klienterne.

Supervisionsrummet skal beskyttes - for alles skyld

05-04-2022
Supervision sker i en kontekst omgivet af en række betydningsfulde faktorer. Det er for eksempel de kollegiale relationer, ledelsen samt den rammesætning og de vilkår, der gælder for arbejdspladsen. Disse forhold har alle betydning for, hvordan man som medarbejder trives og udfører sit arbejde, men de kan ikke indgå som emner i supervision.

Supervision er ikke noget man får - det er noget man tager

31-03-2022
Supervision sker i et samarbejde mellem en supervisor og en supervisand. Supervisor bærer den største del af ansvaret for at tiden bruges konstruktivt og fokuseret, mens supervisandens rolle er langt mindre belyst, om end den er af stor betydning for udbyttet af supervisionen. Det er supervisandens muligheder for at tage ansvar, som sættes i fokus i denne artikel.