Når viden bliver til kunnen

10. juni 2016

Om at arbejde relationsorienteret med unge misbrugere med psykiske lidelser – og om hvor vigtigt det er at slippe gamle mønstre for at kunne omsætte viden til praksis.


Af: Svend O. Andersen, familie- og psykoterapeut, MPF.

At vide er ikke det samme som at kunne! Det ville være lige så umenneskelig en forventning som at tro, at forskellige mennesker kan udføre det samme arbejde fuldstændig ens. Meget viden er faktisk rigtig vanskeligt at omsætte og skaber uden efteruddannelse, supervision og træning mere frustration end afklaring hos den, der skal omsætte viden til praksis.

Når ny viden går hånd i hånd med en praksis, hvor der arbejdes med at integrere ny viden, så skabes der hele tiden mere ny viden. Og her vil jeg gerne give en beretning fra mit faglige liv, hvor jeg mener, det er lykkedes at skabe denne synergi, hvor opsamlet viden/erfaring blev bragt i spil – omsat til praksis – og ny viden opstod:

Arbejdet med afhængighed i relationer

Jeg havde for nylig fornøjelsen af at være sammen med en snes socialpædagoger, som for en hel dels vedkommende havde arbejdet i mange år inden for specialområdet med børn og unge. De havde, inden jeg mødte dem, gjort op med konsekvenspædagogikken og havde i flere år fået supervision, der fokuserede på deres relation til barnet/de unge, ligesom flere havde været på kursus i at arbejde relationsorienteret. Altså en flok garvede pædagoger, der havde prøvet lidt af hvert, og som kunne og ville en hel del med de unge de arbejder med.

Alligevel (men slet ikke underligt) var det let for mig som udefrakommende at mærke, at de trængte til at tage skridtet fuldt ud og stole på det, de godt vidste:

Det er den enkelte pædagogs relation til den enkelte unge, der skal bære, når den unge erkender sit behov for relevant hjælp.

Pædagogerne ønskede at blive efteruddannet til at arbejde med misbrug. Jeg foreslog dem at få en smagsprøve på at arbejde med afhængighed i relationer, vel vidende at det kræver en længere uddannelse, end de umiddelbart havde sat sig for (og havde økonomi til). Jeg vidste også, fra min egen tid som alkoholbehandler, at det hjalp mig på afgørende vis at se min egen ”afhængighed” i øjnene. Mit perspektiv på afhængighed blev udvidet betydeligt, da det gik op for mig, hvor magtfuldt og indgribende MIN afhængighed af at hjælpe var i mine relationer – og dermed også til mine klienter. Det blev min erfaring, at det kræver meget ydmyghed og mod at tale om det skamfulde på en afgrænset og imødekommende måde, så den anden bliver inspireret til mere kontakt frem for at være nødt til at klare sig selv.

Vigtigheden af at give slip på gamle metoder og regler

Når jeg nævner ovenfor, at det ikke var underligt, at pædagogerne havde svært ved at tage skridtet fuldt ud og stole på, at relationen kan bære, er det fordi, det helt naturligt vækker angst hos de fleste fagfolk, når man laver forandringer – og her havde de taget de første tiltag til et paradigmeskifte! Som hos så mange andre, sker der det, at man holder fast i noget fra det gamle, mens man griber fat i det nye og kommer til at hænge midt imellem. Der kan ingen dog hænge ret længe uden at blive frustreret!

Når fagfolk slipper en pædagogik, der i det væsentlige baserer sig på regler, som de voksne har defineret og tager fat i en pædagogik, hvor den voksne går foran og demonstrerer ligeværdighed, gennemsigtighed og sårbarhed, så vil der i den første tid helt naturligt være usikkerhed både hos fagfolkene og de unge.

Hos pædagogerne, jeg skulle lave kursus sammen med, holdt de stadig i nogen grad fast i et regelsæt. Noget af ældre, ukendt oprindelse og noget af nyere dato, der stadig gav mening – i al fald for pædagogerne. Faktisk var de ikke klar over, at det var dét, de gjorde, men allerede i starten af kurset blev de klar over, at de måtte i gang med en revision af pædagogikken.

Nye tilgange giver nye udfordringer

Jeg synes de var modige – pædagogerne. De sprang til og gik i gang med at arbejde med deres egne afhængigheder. Den pædagog, der gik mest til biddet, og dermed også fik mest ud af det, gik i gang med sin afhængighed af at købe på nettet. Andre tog fat på mere almindelige afhængigheder som f.eks. det at arbejde tvangsmæssigt. De turde smage på, hvad det vil sige at være misbruger. De blev klar over, at der som hovedregel er mange flere gode grunde til at fortsætte misbruget end til at stoppe. De blev bekræftet i, at hvis de overhovedet skulle den unge noget som helst, så måtte de konsultere de unge for at blive klogere. Gå på besøg i den unges land, så de unge kunne opbygge tillid til, at de – pædagogerne – var troværdige. Opgive, hvad der var af tro på, at de vidste noget, den unge ikke vidste. For det viste sig her, som så mange andre steder, at være omvendt!

Des mere åben pædagogen kunne være for kompleksiteten i sine egne afhængigheds-mønstre, des mere kunne han/hun sætte sig ind i den unges situation på en måde, så den unge mærkede, at pædagogen ville ham det godt. Faktisk er jeg helt sikker på, at de unge på denne institution troede på, at pædagogerne ville dem det godt. Men den frustration pædagogerne gav udtryk for var, at de ikke kunne nå de unge i deres misbrug.

Efter bare få praksisnære kursusdage stod pædagogerne i nogle helt andre dilemmaer end før. Eksempelvis havde de inden kurset prøvet at minimere og ignorere, når de unge talte om deres misbrug, fordi de mente, det var skidt for den enkelte unge og miljøet i huset. Da pædagogerne begyndte at interessere sig for det, de misbrugende unge var optaget af – misbruget – så begyndte de unge at dele deres problemer med pædagogerne. F.eks. den kriminalitet, de var nødt til at udøve for at have misbruget.

Pædagogerne blev på den måde naturligt bragt i konflikt med, hvad de var pligtige til at oplyse om, når de fik kendskab til ulovligheder. Nye udfordringer for pædagogerne, men ingen var vist i tvivl om, at de unge følte det som en stor lettelse, at de ikke længere måtte omgive sig med løgne og hemmeligheder!

Og lykkeligvis kunne pædagogerne også med begejstring berette, hvordan de dag for dag oplevede en udbygget relation til de unge.

Større tiltro og tillid

Som allerede nævnt, var kurset en smagsprøve på, hvad det vil sige at arbejde med afhængighed i relationer. Vi nåede ikke i denne omgang at komme til at arbejde med, hvordan den pædagogiske hverdag med de unge kunne indrettes, så de, via det miljø, de færdes i til dagligt, kunne opbygge en tiltro til, at der er langt mere potentiale i dem, end de for tiden kan eksponere.

Der er dog ingen tvivl i mit sind om, at de unge (hvoraf et par stykker deltog undervejs), pædagogerne og underviserne – en socialpædagog/familieterapeut og en psykiater med speciale i unge og misbrug – fandt på veje sammen, som er værd at arbejde videre med.

Vi blev klogere på os selv, vore fag og hvad vi kunne sammen på tværs af forskellige grænser – såvel funktionsmæssigt som fagligt.

----------

Blogindlægget kan deles på de sociale medier eller kommenteres via af knapperne herunder:


Skriv kommentar
Tilmeld nyhedsbrev

Udfyld formularen nedenfor og klik Tilmeld.

Du vil herefter modtage en mail med link, som skal bekræftes, før vi kan tilmelde dig til nyhedsbrevet.Bliv uddannet familieterapeut
4-årig videreuddannelse, der styrker din relationskompetence gennem indsigt i og udvikling af egne personlige og faglige forudsætninger. Med denne uddannelse får du et fundament for bæredygtig kontakt og ligeværdig dialog i arbejdet med hele familien.
Varighed: 108 undervisningsdage fordelt over 4 år

Næste studiestart
Aarhus: 23. februar 2024
København: 8. marts 2024
Relationer i misbrugsarbejde
Kurset giver deltagerne den sidste nye viden indenfor misbrug og neuropsykologi. Du lærer samtidig dig selv bedre at kende i kontakten med misbrugeren og får helt nye faglige perspektiver på behandlingsarbejdet.
Kurset kan bestilles hjem til arbejdspladsen
F.eks. 3 x 3 dage
Gruppemetode og ledelse af grupper
- i samarbejde med COK

6-dages kursus fordelt på 3 moduler + 2x3 timers supervision. Dette kursusforløb henvender sig til dig, der arbejder eller skal arbejde med gruppetilbud. Kurset giver en grundig indføring i gruppemetoder såvel teoretisk som praktisk.


Kurset kan også bestilles hjem til arb.pladsen
Seneste blogs

Børns reaktioner er altid meningsfulde

20-11-2023
Den oplevelsesorienterede familieterapi tager udgangspunkt i det, vi kalder et familiesyn. Det er en relationel forståelse af menneskers trivsel og udvikling med en overbevisning om, at mennesker – i alle aldre – har gode grunde bag deres adfærd og eventuelle psykiske symptomer.

Også i det terapeutiske rum er kærligheden drivkraften

15-08-2023
Min erfaring er, at det magiske i terapi sker netop der, hvor vi kan få skabt rum eller forbindelser til kærlighedens vandring fra den ene til den anden. Kærligheden er ikke, som jeg forstår den, en bestemt følelse, men mere et rum eller en måde at være sammen på, hvor vi kan rumme alle de følelser, der er i vores relationer. Når det rum er skabt, sker der netop mere, end vi kan ane eller forstå.

DFTI's familiesyn

16-05-2023
Dansk Familieterapeutisk Institut er etableret ud fra en dyb overbevisning om potentialerne i menneskelige relationer. I denne sammenhæng har vi først og fremmest fokus på kærlighedsrelationerne i parforhold og familier. Principperne gælder i virkeligheden for alle forpligtende relationer vi indgår i. Kun intensiteten varierer.

Empati i supervision af psykoterapeuter

25-04-2022
Det er kendt for de fleste psykoterapeuter, at begrebet empati har stor betydning i det psykoterapeutiske arbejde. Ligeledes er empati en vigtig del af supervisionen, for her er der brug for supervisors evne til både at indleve sig i supervisanten og i supervisantens samspil med klienterne.

Supervisionsrummet skal beskyttes - for alles skyld

05-04-2022
Supervision sker i en kontekst omgivet af en række betydningsfulde faktorer. Det er for eksempel de kollegiale relationer, ledelsen samt den rammesætning og de vilkår, der gælder for arbejdspladsen. Disse forhold har alle betydning for, hvordan man som medarbejder trives og udfører sit arbejde, men de kan ikke indgå som emner i supervision.

Supervision er ikke noget man får - det er noget man tager

31-03-2022
Supervision sker i et samarbejde mellem en supervisor og en supervisand. Supervisor bærer den største del af ansvaret for at tiden bruges konstruktivt og fokuseret, mens supervisandens rolle er langt mindre belyst, om end den er af stor betydning for udbyttet af supervisionen. Det er supervisandens muligheder for at tage ansvar, som sættes i fokus i denne artikel.