Når børne- og voksenperspektivet kolliderer

23. januar 2015

- om pædagogens arbejde med børn og forældre under skilsmissen.


Af Gerda Rasmussen, familieterapeut MPF, socialrådgiver og Solveig Outsen, familieterapeut, psykolog

Det er en helt almindelig hverdagsbegivenhed i børnehaver og SFO'er, at forældre til institutionens børn bliver skilt. Som pædagog er man sat i verden for børnenes skyld og tager derfor helt naturligt børneperspektivet:

”Hvad har Elias eller Sofia brug for fra mig i tiden, hvor mor og far er ved at blive skilt?”. Og: ”Hvad har de brug for fra deres mor og far? Kan jeg være forældrenes sparringspartner og hjælpe dem på vej i forhold til deres børn?”.

Pædagoger trækker gerne i arbejdstøjet for at hjælpe med opgaver som denne, der er vigtige for børnenes trivsel og udvikling.

Børne- og voksenperspektivet

Mere udfordrende bliver det for mange, når børnenes forældre ikke umiddelbart har samme fokus på børnenes oplevelser og behov i forbindelse med skilsmissen, men i stedet virker til at være mere optaget af egne oplevelser og følelser – af voksenperspektivet.

Forældre, der går igennem en skilsmisse, gennemgår i forskellig grad en personlig livskrise med meget intense følelser, der skal gennemleves. Og samtidigt sker der jo nogle gange det, at konfliktniveauet mellem forældrene stiger, og kontakten imellem dem bliver svær. Dermed besværliggøres også samarbejdet om børnene. Det er nemt at forstå.

Men det kan være svært at håndtere, når man som ambassadør for børneperspektivet – for 5-årige Sofias behov – pludselig synes, man hører mere om mor og fars indbyrdes problemer og tanker om hinanden. Samtidigt med at man observerer reaktioner hos Sofia på, at hun har mere brug for sine forældre end nogensinde før, så hun kan komme igennem bruddet i hendes familie.

Udfordringen for pædagogen synes umiddelbart at være, hvordan hun kan hjælpe forældrene til at have fokus på, hvordan deres barn har det lige nu.

Fra individets perspektiv til familieperspektivet

Men hvis det skal lykkes at samarbejde med far og mor, er det ikke nok at være barnets ambassadør. Her må vi i en samtale med begge forældre have familieperspektivet ind, så vi ser situationen fra såvel forældrenes som barnets perspektiv. For skal man hjælpe barnets forældre med at tage ansvar, lader det sig kun gøre, hvis man møder dem, hvor de er – frem for at bede dem sætte sig selv til side.

Og når det er sagt er opgaven ikke mindst at få et fokus på, hvordan man sammen – forældre og pædagoger - kan hjælpe barnet bedst muligt i den nuværende situation. Næste spørgsmål presser sig derfor på:

”Forældrene har det vanskeligt nok i forvejen. Skal jeg overhovedet som pædagog blande mig i det her, for det er jo forældrenes private forhold?” Kan man med andre ord overhovedet som ”barnets fagperson” tillade sig at tage familieperspektivet?

Pædagogen taler sikkert med sine kolleger om det, og vi kan håbe på, at én af dem svarer: ”Jo, det synes jeg, at du skal. Her i institutionen kender vi rigtig meget til Sofia, og vi kender også hendes forældre godt. Jeg ved, at de har stor tillid til os - og er det ikke vores ansvar at tale med forældrene, når vi kan se, at Sofia har det rigtig skidt i den her proces?”

Invitér til samarbejde

Har man således besluttet sig for at tage snakken, affødes næste udfordring:

”Hvordan inviterer jeg bedst muligt til samtale med forældrene om, hvordan vi sammen kan hjælpe Sofia?”

Det er der brug for forberedelse til. Det kræver nemlig et både fagligt og personligt overskud af pædagogen at være direkte og personlig i samtalen, ikke at være partisk og ikke at blive smittet af parrets konflikter.

Samtidig må pædagogen have blik for, at forældrene gør det så godt, som de kan i den svære situation. Hvis pædagogen fokuserer på, at forældrene håndterer situationen forkert, kan det nemlig blive svært for dem at snakke om deres del af problemstillingen.

Når pædagogen inviterer forældrene til en samtale, kan det være en god ide at fortælle dem, at man ved, at de lige nu er i en svær situation, hvor de skal skilles, og at man kan se, at det påvirker hele deres familie. Derfor vil man invitere dem til at tale om, hvordan Sofia har det lige nu, og om, hvordan man sammen bedst kan støtte hende.

Dét er nemlig sådan en opgave forældre gerne tager på sig – når vi som fagfolk inviterer til at samarbejde på en måde, som viser tiltro til at forældrene vil deres børn det bedste .

----------


Blogindlægget kan deles på de sociale medier eller kommenteres via af knapperne herunder:



Skriv kommentar
Tilmeld nyhedsbrev

Udfyld formularen nedenfor og klik Tilmeld.

Du vil herefter modtage en mail med link, som skal bekræftes, før vi kan tilmelde dig til nyhedsbrevet.



Bliv uddannet familieterapeut
4-årig videreuddannelse, der styrker din relationskompetence gennem indsigt i og udvikling af egne personlige og faglige forudsætninger. Med denne uddannelse får du et fundament for bæredygtig kontakt og ligeværdig dialog i arbejdet med hele familien.
Varighed: 108 undervisningsdage fordelt over 4 år

Næste studiestart
Aarhus: 23. februar 2024
København: 8. marts 2024
Kursus: Samtaler med børn
Praksisorienteret kursus for fx socialrådgivere, pædagoger, lærere, sygeplejersker og andre faggrupper, der arbejder med børn.

Børn har brug for voksne, som kan tage ansvar for udviklende samvær og for, at samtaler om deres erfaringer forløber på en sådan måde, at de føler sig styrkede – trods svære vilkår.

Kurset kan bestilles hjem til arb.pladsen
Seneste blogs

Børns reaktioner er altid meningsfulde

20-11-2023
Den oplevelsesorienterede familieterapi tager udgangspunkt i det, vi kalder et familiesyn. Det er en relationel forståelse af menneskers trivsel og udvikling med en overbevisning om, at mennesker – i alle aldre – har gode grunde bag deres adfærd og eventuelle psykiske symptomer.

Også i det terapeutiske rum er kærligheden drivkraften

15-08-2023
Min erfaring er, at det magiske i terapi sker netop der, hvor vi kan få skabt rum eller forbindelser til kærlighedens vandring fra den ene til den anden. Kærligheden er ikke, som jeg forstår den, en bestemt følelse, men mere et rum eller en måde at være sammen på, hvor vi kan rumme alle de følelser, der er i vores relationer. Når det rum er skabt, sker der netop mere, end vi kan ane eller forstå.

DFTI's familiesyn

16-05-2023
Dansk Familieterapeutisk Institut er etableret ud fra en dyb overbevisning om potentialerne i menneskelige relationer. I denne sammenhæng har vi først og fremmest fokus på kærlighedsrelationerne i parforhold og familier. Principperne gælder i virkeligheden for alle forpligtende relationer vi indgår i. Kun intensiteten varierer.

Empati i supervision af psykoterapeuter

25-04-2022
Det er kendt for de fleste psykoterapeuter, at begrebet empati har stor betydning i det psykoterapeutiske arbejde. Ligeledes er empati en vigtig del af supervisionen, for her er der brug for supervisors evne til både at indleve sig i supervisanten og i supervisantens samspil med klienterne.

Supervisionsrummet skal beskyttes - for alles skyld

05-04-2022
Supervision sker i en kontekst omgivet af en række betydningsfulde faktorer. Det er for eksempel de kollegiale relationer, ledelsen samt den rammesætning og de vilkår, der gælder for arbejdspladsen. Disse forhold har alle betydning for, hvordan man som medarbejder trives og udfører sit arbejde, men de kan ikke indgå som emner i supervision.

Supervision er ikke noget man får - det er noget man tager

31-03-2022
Supervision sker i et samarbejde mellem en supervisor og en supervisand. Supervisor bærer den største del af ansvaret for at tiden bruges konstruktivt og fokuseret, mens supervisandens rolle er langt mindre belyst, om end den er af stor betydning for udbyttet af supervisionen. Det er supervisandens muligheder for at tage ansvar, som sættes i fokus i denne artikel.