Den sammenbragte familie: Mellemspillet før et nyt samliv

10. december 2014

Dette er det andet blogindlæg i en serie, der belyser forskellige aspekter af det at være en sammenbragt familie.


Find links til de andre indlæg i bunden af siden.

Af Peter Mortensen, cand. psych. aut., familieterapeut MPF, direktør og stifter af DFTI

Hvornår er det rigtigt at starte et nyt forhold efter en skilsmisse, og hvornår er det rigtigst at involvere børnene i det? Det spørgsmål fylder for mange skilte, og der er gjort mange, unødvendige og dyrekøbte erfaringer med sammenbragte familier.

Tiden og aben

Der er ingen tvivl om, at tiden spiller en stor rolle – og ikke mindst, hvordan tiden bruges. For nu at starte med det sidste: ”Aben flytter med”, hører man igen og igen, når et nyt forhold er etableret og støder ind i nogle af de første større vanskeligheder.

For mig at se, er det vigtigt, at man tager aben med, når man går ud af et forhold, og ikke bare håber at møde en mere forstående dyrepasser næste gang. Pointen er, at man lærer at leve med og tage ansvaret for sin egen abe(flok), så den ikke slår sig løs, når lejlighed byder sig på ny.

Tiden efter skilsmissen giver mulighed for at slikke sårene, og gå sig selv efter i sømmene for at finde de mønstre, man selv har bidraget med, og som viste sig at være uhensigtsmæssige og bidrog til bruddet. Her er der brug for en bekræftelse fra familien og vennerne på, at man har egenskaber, handle- og reaktionsmønstre, som det er værd at beskæftige sig med, få forstået og lært at tage ansvar for, så de ikke behøver at gentage sig i næste forhold. Og selvfølgelig også få en bekræftelse af, at man er et værdifuldt menneske, som de holder af og holder ved gennem tykt og tyndt.

Barnet eller børnene har også brug for tid. De gennemlever et voldsomt og gennemgribende skifte i deres liv, og de har brug for tid til at omstille sig. Til at sørge, reagere og begynde at indstille sig på at leve i to verdener og opleve, at begge forældre kan finde ud af at leve et nyt liv.

Samarbejdet fremmes ved at se indad

Frem for alt har børn brug for at opleve, at deres forældre formår at skabe et sammenhængende og fungerende forældreskab, baseret på gensidig respekt. Dette kræver voldsomt meget af de voksne. Der er mange frustrationer, og skilsmissen er jo i sig selv en konsekvens af, at man opgav at finde de nødvendige fælles løsninger. Det er et stort arbejde at kunne skelne mellem gammelt nag og indgroede konflikter, og så det nødvendige samarbejde om et liv, hvor man ikke længere er partnere, men stadig er forældre…sammen.

Dette opnås nemmest ved, at begge forældre tager et kritisk syn på sig selv og formår at finde måder at være med deres egne frustrationer og følelser, så de ikke skal forurene samværet og aftalerne omkring børnene. Alle konflikter næres fra begge sider, og opgaven er at turde se i øjnene, hvordan man selv gennem tiden har bidraget. Begge forældres netværk er vigtige, så konfliktstoffet kan vendes og bearbejdes her, med mulighed for at få det hentet hjem, der hører en selv til.

Nye rutiner og relationer

Børnene har brug for at have tid med forældrene hver for sig. Eksklusiv tid, som kan bruges til at skabe en ny og anderledes relation. Måske med ny fortrolighed og i hvert fald med ændringer i hverdagen på alle de områder, hvor man hidtil har haft en mere eller mindre udtalt ansvars- og opgavefordeling mellem de voksne.

Hver forælder skal finde sin egen variant af det, den anden plejede at stå for. Ikke som den anden gjorde det, men som man selv finder ud af det – sammen med børnene. Og det tager tid. Der skal eksperimenteres og gøres erfaringer, og de skal udspringe af det liv, netop de har sammen. Der skal etableres et væld af nye rutiner, og hele samværet med familie og venner skal også etableres på et nyt grundlag.

Et nyt forhold

At etablere en ny hverdag er krævende, og den tid man bruger på at skabe et godt og trygt liv alene med barnet, vil vise sig at være godt givet ud, når en ny partner med tiden skal introduceres. Det er ikke mærkeligt, at den voksne kan trænge til bekræftelse fra det andet køn, og det er fint, at det kan ske, mens man finder sig tilrette som enlig forælder, men pointen her er, at lade det være den voksnes egen fornøjelse, og ikke noget som barnet på nogen måde behøver blive involveret i.

I det næste blogindlæg kommer vi mere omkring, hvordan man kan forberede sig, når tiden kommer til at gøre et nyt forhold mere alvorligt.

Andre blogindlæg i denne serie:
Sammenbragte familier del 1: Sammenbragte familier bygger på tab »
Sammenbragte familier del 3: Begyndelsen på et nyt parforhold »
Sammenbragte familier del 4: Introduktionen af en ny partner for børnene »
Sammenbragte familier del 5: FamiliElastik
Sammenbragte familier del 6: Når vores møder jeres

----------

Blogindlægget kan deles på de sociale medier eller kommenteres via af knapperne herunder:


Skriv kommentar
Tilmeld nyhedsbrev

Udfyld formularen nedenfor og klik Tilmeld.

Du vil herefter modtage en mail med link, som skal bekræftes, før vi kan tilmelde dig til nyhedsbrevet.Bliv uddannet familieterapeut
4-årig videreuddannelse, der styrker din relationskompetence gennem indsigt i og udvikling af egne personlige og faglige forudsætninger. Med denne uddannelse får du et fundament for bæredygtig kontakt og ligeværdig dialog i arbejdet med hele familien.
Varighed: 108 undervisningsdage fordelt over 4 år

Næste studiestart
Aarhus: 23. februar 2024
København: 8. marts 2024
Kursus: Samtaler med børn
Praksisorienteret kursus for fx socialrådgivere, pædagoger, lærere, sygeplejersker og andre faggrupper, der arbejder med børn.

Børn har brug for voksne, som kan tage ansvar for udviklende samvær og for, at samtaler om deres erfaringer forløber på en sådan måde, at de føler sig styrkede – trods svære vilkår.

Kurset kan bestilles hjem til arb.pladsen
Seneste blogs

Børns reaktioner er altid meningsfulde

20-11-2023
Den oplevelsesorienterede familieterapi tager udgangspunkt i det, vi kalder et familiesyn. Det er en relationel forståelse af menneskers trivsel og udvikling med en overbevisning om, at mennesker – i alle aldre – har gode grunde bag deres adfærd og eventuelle psykiske symptomer.

Også i det terapeutiske rum er kærligheden drivkraften

15-08-2023
Min erfaring er, at det magiske i terapi sker netop der, hvor vi kan få skabt rum eller forbindelser til kærlighedens vandring fra den ene til den anden. Kærligheden er ikke, som jeg forstår den, en bestemt følelse, men mere et rum eller en måde at være sammen på, hvor vi kan rumme alle de følelser, der er i vores relationer. Når det rum er skabt, sker der netop mere, end vi kan ane eller forstå.

DFTI's familiesyn

16-05-2023
Dansk Familieterapeutisk Institut er etableret ud fra en dyb overbevisning om potentialerne i menneskelige relationer. I denne sammenhæng har vi først og fremmest fokus på kærlighedsrelationerne i parforhold og familier. Principperne gælder i virkeligheden for alle forpligtende relationer vi indgår i. Kun intensiteten varierer.

Empati i supervision af psykoterapeuter

25-04-2022
Det er kendt for de fleste psykoterapeuter, at begrebet empati har stor betydning i det psykoterapeutiske arbejde. Ligeledes er empati en vigtig del af supervisionen, for her er der brug for supervisors evne til både at indleve sig i supervisanten og i supervisantens samspil med klienterne.

Supervisionsrummet skal beskyttes - for alles skyld

05-04-2022
Supervision sker i en kontekst omgivet af en række betydningsfulde faktorer. Det er for eksempel de kollegiale relationer, ledelsen samt den rammesætning og de vilkår, der gælder for arbejdspladsen. Disse forhold har alle betydning for, hvordan man som medarbejder trives og udfører sit arbejde, men de kan ikke indgå som emner i supervision.

Supervision er ikke noget man får - det er noget man tager

31-03-2022
Supervision sker i et samarbejde mellem en supervisor og en supervisand. Supervisor bærer den største del af ansvaret for at tiden bruges konstruktivt og fokuseret, mens supervisandens rolle er langt mindre belyst, om end den er af stor betydning for udbyttet af supervisionen. Det er supervisandens muligheder for at tage ansvar, som sættes i fokus i denne artikel.