Familieterapi er andet og mere end konfliktmægling

1. december 2014

Af Ruth Hansen, cand. psych., aut., specialist i psykoterapi og supervision, MPF, direktør og partner i DFTI

I løbet af oktober 2014 sendte TV2 tre programmer under titlen ”Stop nu krigen, mor og far”. Her deltog Peter Mortensen og jeg som familieterapeuter i et forsøg på at hjælpe højkonfliktfyldte skilsmissefamilier med at få dialogen og samarbejdet til at fungere bedre.

Ét af emnerne i den samtidige debat i medierne handlede om, at skilsmissefamilier bør have tilbudt konfliktmægling – og helst så hurtigt som muligt efter skilsmissen. Det emne kom TV-programmerne ikke selv direkte ind på, og derfor vil vi gerne dele vores overvejelser om forskellen på familieterapi og konfliktmægling her.

Relevante tilbud om hjælp er vigtige

Vi er naturligvis helt enige i intentionen om at give et relevant tilbud om hjælp så tidligt som muligt i en skilsmissesag – både for at hjælpe forældrene med at samarbejde og for at give børnene det bedste grundlag for at komme bedst muligt igennem følgerne af skilsmissen.

Vores erfaring er imidlertid, at konfliktmægling er en utilstrækkelig metode til at opnå dette – og det er uanset, om tilbuddet gives til konfliktramte familier, der stadig lever sammen, eller til familier hvor de voksne har valgt at gå fra hinanden.

Når konfliktmægling giver mening

Vi har gennem mange år fået gode erfaringer med konfliktmægling i forskellige sammenhænge, hvor mennesker skal kunne omgås hinanden: På skoler, arbejdspladser, institutioner og i andre lignende fælleskaber opstår der fra tid til anden nødvendigvis konflikter, som kan være vanskelige at forholde sig til. Her kan konfliktmægling være en afgrænset, struktureret og umiddelbart meget anvendelig metode.

Til gengæld mangler konfliktmægling familieperspektivet, og når det handler om følelsesmæssigt, nære relationer, hvor mennesker enten har eller har haft stor følelsesmæssig betydning i hinandens liv, er det vores erfaring, at der er brug for en anderledes og mere gennemgribende form for hjælp.

Familieterapiens tilgang

I familieterapien arbejder vi ud fra en viden om og erfaring med, hvordan tilknytningen mellem mennesker i sig selv rummer en sårbarhed over for at komme på afstand eller helt at miste hinanden. Som familieterapeuter vil vi i konfliktsituationer derfor interessere os for, hvilken relation den enkelte i familien har til de øvrige, og hvordan de voksne hver især kan bidrage til at forbedre relationen.

Når vi har et familieperspektiv på arbejdet med skilsmissefamilier, betyder det, at vi sammen med forældrene arbejder på at rydde hindringer af vejen for et bedre samarbejde. Børnene deltager i familieterapien i den udstrækning, det er muligt og relevant for at kunne arbejde på, at deres tilknytning til begge forældre kan bevares og udvikles.

En større grad af selvrefleksion

I forhold til den rene konfliktmægling lægger familieterapien op til en større grad af selvrefleksion. Her udfordres den enkelte til at tage ansvar for sin egen måde eller facon at indgå i samarbejdet på, frem for måske mest at interessere sig for den andens fejl og mangler.

For at kunne opnå dette, kræves der naturligvis et terapeutisk rum, hvor hver enkelt føler sig mødt i respekt for både sin intention, sårbarhed og eventuelle magtesløshed. Et rum, hvor der hersker en vis tryghed på trods af kaos, og hvor der stræbes efter ligeværdig dialog på trods af et højt konfliktniveau.

At skabe et familieterapeutisk rum kræver andet og mere end viden om og erfaring med konfliktmægling.

----------

Læs mere om DFTI’s familieterapeutuddannelsen her.

Blogindlægget kan deles på de sociale medier eller kommenteres via af knapperne herunder:


Skriv kommentar
Tilmeld nyhedsbrev

Udfyld formularen nedenfor og klik Tilmeld.

Du vil herefter modtage en mail med link, som skal bekræftes, før vi kan tilmelde dig til nyhedsbrevet.Bliv uddannet familieterapeut
4-årig videreuddannelse, der styrker din relationskompetence gennem indsigt i og udvikling af egne personlige og faglige forudsætninger. Med denne uddannelse får du et fundament for bæredygtig kontakt og ligeværdig dialog i arbejdet med hele familien.
Varighed: 108 undervisningsdage fordelt over 4 år

Næste studiestart
Aarhus: 23. februar 2024
København: 8. marts 2024
Kursus: Samtaler med børn
Praksisorienteret kursus for fx socialrådgivere, pædagoger, lærere, sygeplejersker og andre faggrupper, der arbejder med børn.

Børn har brug for voksne, som kan tage ansvar for udviklende samvær og for, at samtaler om deres erfaringer forløber på en sådan måde, at de føler sig styrkede – trods svære vilkår.

Kurset kan bestilles hjem til arb.pladsen
Seneste blogs

Også i det terapeutiske rum er kærligheden drivkraften

15-08-2023
Min erfaring er, at det magiske i terapi sker netop der, hvor vi kan få skabt rum eller forbindelser til kærlighedens vandring fra den ene til den anden. Kærligheden er ikke, som jeg forstår den, en bestemt følelse, men mere et rum eller en måde at være sammen på, hvor vi kan rumme alle de følelser, der er i vores relationer. Når det rum er skabt, sker der netop mere, end vi kan ane eller forstå.

DFTI's familiesyn

16-05-2023
Dansk Familieterapeutisk Institut er etableret ud fra en dyb overbevisning om potentialerne i menneskelige relationer. I denne sammenhæng har vi først og fremmest fokus på kærlighedsrelationerne i parforhold og familier. Principperne gælder i virkeligheden for alle forpligtende relationer vi indgår i. Kun intensiteten varierer.

Empati i supervision af psykoterapeuter

25-04-2022
Det er kendt for de fleste psykoterapeuter, at begrebet empati har stor betydning i det psykoterapeutiske arbejde. Ligeledes er empati en vigtig del af supervisionen, for her er der brug for supervisors evne til både at indleve sig i supervisanten og i supervisantens samspil med klienterne.

Supervisionsrummet skal beskyttes - for alles skyld

05-04-2022
Supervision sker i en kontekst omgivet af en række betydningsfulde faktorer. Det er for eksempel de kollegiale relationer, ledelsen samt den rammesætning og de vilkår, der gælder for arbejdspladsen. Disse forhold har alle betydning for, hvordan man som medarbejder trives og udfører sit arbejde, men de kan ikke indgå som emner i supervision.

Supervision er ikke noget man får - det er noget man tager

31-03-2022
Supervision sker i et samarbejde mellem en supervisor og en supervisand. Supervisor bærer den største del af ansvaret for at tiden bruges konstruktivt og fokuseret, mens supervisandens rolle er langt mindre belyst, om end den er af stor betydning for udbyttet af supervisionen. Det er supervisandens muligheder for at tage ansvar, som sættes i fokus i denne artikel.