Inklusionsvejledning

Arbejdet med inklusion af børn med særlige behov er en udfordring for den enkelte lærer og pædagog, og der er et øget behov for fagpersoner, der kan agere som interne specialister.
Det kræver indsigt at kunne agere i forhold til forskellige faglige og pædagogiske perspektiver, når man som inklusionsvejleder er tæt på både det enkelte barn, familien, PPR, ledelsen og de kolleger, der også er sammen med barnet.

Inklusionskursets formål

Kursets formål er at styrke din viden om og færdigheder i internt konsulent- og vejledningsarbejde. Nyere forskning peger på relationens helt afgørende betydning for vellykket inklusion. Kurset sigter derfor mod at udvikle dine fagpersonlige kompetencer og dit fagpersonlige lederskab i arbejdet med vejledning og inklusion.

Inklusionskurset sætter fokus på:

  • Arbejdet med børn med specialpædagogiske behov.
  • Træning i at yde professionel vejledning i forhold til kollegaer.
  • Dit fagpersonlige lederskab i vejledningsarbejdet.
  • Kollegial Refleksion.
  • At arbejde individ-, gruppe- og familieorienteret.
  • Formidling af iagttagelser af barnet til forældrene og andre fagpersoner.
  • Etik og ansvar i arbejdet med børn-, børnefællesskaber og inklusion.

Opbygning

Kurset består af tre sammenhængende dage. Undervisningen er praksisorienteret og bygger på en vekselvirkning mellem oplæg og direkte træning i samtaler. Dine erfaringer og eksempler fra hverdagen, der rummer udfordringer og vanskeligheder vil blive inddraget. Vi forventer derfor, at du bidrager til kurset med eksempler og stor deltageraktivitet.


TILMELDING ELLER REKVIRERING VIA COK »


Underviser:

Lise Kramer Schmidt
Lise Kramer Schmidt
Lærer, specialpædagogisk udviklingskonsulent, supervisor, familie- og psykoterapeut, MPF
Åbne kurser
Tilmeld nyhedsbrev
Relaterede blogindlæg
Fakta
HERLEV:
25.-27. september 2017

(Tilmeldingsfrist 25. august 2017).

STED:
COK - Herlev
Lyskær 3ef
2730 Herlev

PRIS:
6.495 kr. ekskl. moms
Inkl. undervisning, materialer og forplejning.
Kurset udbydes som eksternat.

Kurset kan også rekvireres ud på en arbejdsplads.

Tilmelding / rekvirering via COK »