Nyhedsbrev
9. november 2011

Nyhedsbrev NOVEMBER 2011

I dette nyhedsbrev kan du læse om:
- Det første år med DFTI
- Foredrag med Jesper Juul
- Artikel om kollegial refleksion
- Hilsen fra Grønland
- Weekendkursus for par

Det første år
Den 1. november var det et år siden at DFTI kom til verden. Året er fløjet af sted og det er svært at give en nogenlunde dækkende beskrivelse af alt dét, der er sket. Det har været et spændende, overvældende, arbejdsomt og fantastisk tilfredsstillende år. Mest betydningsfuldt er dog at vi har vist os i stand til at oprette – drive og udvikle vores institut.

Administrativt, kollegialt og i samarbejdet med såvel studerende som med vore forskellige underleverandører føler vi, at vi er kommet på plads og har fået etableret et godt samarbejde. Vi har været glade for jeres feedback, så vi har kunnet lave de nødvendige justeringer, og vil gerne sige tak for den samarbejdsvilje og det engagement vi har mødt fra alle sider.

Uddannelserne er godt i gang, og de første 4. års hold nærmer sig afslutningen af deres forløb. Vi skal sige farvel til en lang række gamle kendinge. Vi har fulgtes ad gennem 4 år – og med den fælles historie vi har med dem og mange af vore øvrige studerende, må man også sige at vi har fulgtes ad gennem tykt og tyndt. Nye hold er undervejs og det ser fint ud med at opretholde kontinuiteten i uddannelsesforløbene.

Foredrag med Jesper Juul
Næsten symbolsk faldt Jespers foredrag om Dit autentiske lederskab sammen med årsdagen. Vi var omkring 130 mennesker samlet – studerende, gamle kollegaer og nye ansigter i vores sammenhæng. Foredraget viste endnu engang hvor fantastisk Jespers evne er til at optrevle tilsyneladende komplicerede familie- og samspilsmæssige processer, så de pludselig viser sig både enkle, håndterlige og forløsende.

Foredraget viste også tydeligt, hvor relevant det er at inddrage viden om familiedynamik, relationer og samspil, når man forholder sig til samarbejde i andre – faglige og professionelle sammenhænge.

Det er en del af DFTI’s mål, at viden om betydningsfulde relationer og samspilsprocesser også anvendes i andre sammenhænge end familieterapi og efteruddannelse. Det kan være i konfliktløsning eller som udviklingsredskab i teams og personalegrupper.

Artikel om kollegial refleksion
Peter Mortensen har revideret sin artikel om kollegial refleksion, som tidligere har været bragt i bogen "Pædagogisk relationskompetence" (Jesper Juul & Helle Jensen, 2002). Vi introducerede for omkring 20 år siden begrebet kollegial respons og en tilhørende arbejdsform for at give et bud på, hvordan man kollegialt kan arbejde med læring og fagpersonlig udvikling. Vi har siden valgt begrebet kollegial refleksion, som er mere beskrivende i forhold til, at det netop er en refleksionsproces man indgår i med sine daglige, nære kollegaer.

På DFTI mener vi det er vigtigt at man på institutioner og arbejdspladser har tilgængelige fora og arbejdsformer, som kan støtte op om personalets behov for sparring, udvikling og drøftelse af dagligdagens tvivlsprocesser. Mange oplever at stå alene med tunge beslutninger, med konfrontationer med klienters frustrationer og med en belastende afstand mellem hvad man ville ønske at kunne, og hvad man magter eller kan få mulighed for at gøre. Her er kollegial refleksion én blandt flere relevante foranstaltninger.
Artiklen kan hentes her: Kollegial refleksion

Nyt fra Grønland
Som i dronningens nytårstaler er vi også her ved at få en tradition for at bringe en hilsen til Grønland. Det skyldes naturligvis at vi gennem noget tid har samarbejdet med PAARISA – et landsdækkende projekt om tidlig indsats – om DFTI’s supervisoruddannelse. Vi har netop afsluttet de første 5 dage med et nyt hold på 35 studerende. Det var en spændende opgave at få en så stor gruppe i gang – skabe ’lille-gruppe-stemning’ og tilstrækkelig fortrolighed til at kunne arbejde personligt. Det lykkedes – og vi kunne igen konstatere at behovet for efteruddannelse og fagpersonlig udvikling virkelig er stort. Der er mange opgaver som i voldsomhed og hyppighed ligger langt over hvad vi kender hernede i Danmark. Risikoen for utilstrækkelighedsfølelser, personlig overbelastning og sekundær traumatisering er stor, og der er i mange tilfælde endog meget langt til nærmeste kollega. Vi glæder os til at fortsætte arbejdet.

Weekendkursus for par
Som noget helt nyt udbyder DFTI en weekend for par den 20.-22. januar 2012 på Rørbækhus i Nr. Snede. Kurset er åbent for alle interesserede, og Ruth Hansen og Peter Mortensen står for parsamtalerne.

Vi anser parforholdet for at være kærlighedsforholdets første barn og for fundamentet under familien. Det er af stor betydning at pleje, vedligeholde og udvikle kærlighedsrelationen så den kan forblive et meningsfuldt og livgivende omdrejningspunkt i familien. Hertil hører det kontinuerlige arbejde med at lære nye sider af sig selv og hinanden at kende, samt at udvikle kommunikationsfærdighederne og kontakten mellem parterne, så de kan matche de nye udfordringer parforholdet møder livet igennem.
Læs mere om weekenden: Weekendkursus for par

Læs mere om DFTI’s øvrige aktiviteter på hjemmesiden www.dfti.dk


Mange hilsner

Ruth Hansen og Peter Mortensen

Afmeld
Dansk familieterapeutisk institut

Copyright © 2010 DFTI
DFTI
Rørbækhus
Rørbækvej 20
8766 Nørre Snede

Tlf. 7217 0765