Nyhedsbrev
7. maj 2012

Nyhedsbrev MAJ 2012

I dette nyhedsbrev skriver vi om:
Instituttets aktiviteter i Grønland og på Færøerne
Aktuelle større konsulentopgaver
Uddannelse for ledere
Mindfulness i Jylland og i København
Åben klinik
Ændring af supervisoruddannelsen
Foredrag med Lisbeth Zornig Andersen
Tillykke til første årgang eksaminerede familieterapeuter

Grønland og Færøerne
DFTI har arbejdet i Grønland siden instituttet startede. Den første store opgave har været at afholde supervisor-uddannelsens basisforløb. Til efteråret afsluttes hold nummer 2, og omkring 50 fagpersoner vil have gennemført basis, som deroppe er 15 dages undervisning. Overbygningsforløbet er planlagt til at begynde i foråret 2013. Der er også ønsker om flere basisforløb fremover.

Vi har tidligere omtalt at der også har været interesse for at få familieterapeut uddannelsen oprettet i Grønland. Det er nu besluttet at det første hold starter til foråret 2013. Det er en meget stor anerkendelse og tillid der her vises os og vores uddannelse. Vi arbejder nu konkret med at justere uddannelsen, så den tager hensyn til de særlige forhold der gælder for fagpersoner i Grønland.

Vi er valgt fordi uddannelsen skal kunne gælde på niveau med danske uddannelser. Det er vigtigt at de kommende par- og familieterapeuter skal kunne optages i Dansk Psykoterapeut Forening. Meningen er at de kan indgå i et højnet og anerkendt fagligt tilbud om terapi og rådgivning. Både på Grønlandske institutioner og i privat praksis er der behov for flere uddannede terapeuter.

Vi har desuden fået en henvendelse fra en gruppe terapeuter på Færøerne som har ønske om at få den 1-årige overbygning i par- og familieterapi. Dette forløb begynder til efteråret -12, og vi glæder os til igen at undervise deroppe.

Konsulentopgaver
DFTI indleder til efteråret et stort efteruddannelsesprojekt for lokalpsykiatrien i Holbæk Kommune. I første omgang skal ca 45 ansatte fra kommunens psykiatriske institutioner gennemgå et 10 dages efteruddannelsesforløb, under overskriften: Fagpersonens møde med borgeren med psykisk sygdom. Kurset handler om relationskompetence og saglig medmenneskelighed.

Derudover arbejder vi pt med en efteruddannelse om misbrugsbehandling i en døgninstitution for unge med alvorlige psykosociale vanskeligheder. Det er institutionen Bøgen ved Vodskov der har bestilt forløbet. Vi har gennem længere tid samarbejdet med Bøgen. Dels om et uddannelsesforløb for VISO-leverandører, og dels om både supervision og personaletræning.

Efteruddannelse for ledere

I samarbejde med en gruppe institutionsledere fra Vejle kommune har vi udformet et udviklings- og træningsforløb for ledere. Forløbet over 12 dage hedder Ledelse og relationer, med underteksten – "at vide er ikke det samme som at kunne".

Det er Kurt Rasmussen og Peter Mortensen som sammen afholder forløbet.
Kurset er praksisorienteret og sigter mod at mindske den afstand der ofte opstår mellem en stor og nuanceret teoretisk viden, og evnerne til konkret udførelse af udfordrende og vanskelige ledelsesopgaver. Forløbet starter til november -12, og kursusbeskrivelse kommer snarest på hjemmesiden.

Mindfulness og nærvær

Vi har nu afsluttet det første forløb i Valby. 4 aftener med afspænding, nærværsøvelser, musik og bevægelse. Det næste forløb er planlagt til 2 søndage i DFTI's lokaler i Nørre Snede til efteråret, og vi annoncerer inden længe et nyt forløb i Valby også til efteråret.

Åben klinik
Vi har gennem de seneste måneder oplevet stigende tilgang af klientfamilier gennem vores tilbud om åben klinik – gratis rådgivning og familiesamtaler på uddannelsen som familieterapeut.

Det gælder både i Valby og Nørre Snede, og vi tager det som udtryk for, at DFTI er blevet mere kendt som uddannelsessted, og at vore studerende har gjort et stort og godt arbejde med at anbefale tilbuddet – og at vi naturligvis også har været til hjælp for de familier og enlige som har taget mod tilbuddet.

På hjemmesiden kan du læse mere om Åben Klinik. Her ligger desuden et opslag til download og print.

Supervisoruddannelsen
Supervisoruddannelsen er nu for alvor ved at komme i gang.
Vi har undervist og uddannet supervisorer gennem næsten 20 år.
Uddannelsen følger det menneskesyn og værdigrundlag som kendes fra familieterapeut uddannelsen, og samtidig har den sin helt egen faglighed og identitet. Vi har stor erfaring for at de supervisorer vi uddanner får en faglighed som bruges både på egne arbejdspladser og i konsulentfunktioner på andre.

Vi har i øjeblikket et videregående hold i gang, og i disse dage er det nye basishold netop startet i Nørre Snede. Det er tanken at der fremover vil starte basishold i henholdsvis Valby og Nørre Snede 2 gange om året.

Basisforløbet udvides fra næste hold til at omfatte 12 dage, mens det videregående forløb fortsat er på 21 dage, med afsluttende eksamen. Læs mere om at blive supervisor.

Lisbeth Zornig Andersen
I morgen - tirsdag den 8. maj kl. 19-21 - holder formanden for Børnerådet, Lisbeth Zornig Andersen, foredrag i Nørre Snede. Hun vil tale om "Kærlighed og mønsterbrydning", og vi glæder os til en spændende aften. Kærlighed og mønsterbrydning

Tillykke
Sidst – men absolut ikke mindst – endnu en gang et stort tillykke til de 3 hold som netop har afsluttet deres 4.år, og som de første i DFTI's historie kan kalde sig eksaminerede par- og familieterapeuter.

Jeres forløb har været krævende og givende på mange måder. Vi er glade og stolte over at være nået hertil sammen med jer. Vi har stor tillid til, at I med jeres faglighed og personlighed vil bringe inspiration og perspektiv til både klienter og kollegaer, og håber I må få mange nye og inspirerende udfordringer i jeres praksis fremover.


Glædeligt forår til alle
Ruth Hansen og Peter Mortensen

Afmeld
Dansk familieterapeutisk institut

Copyright © 2010 DFTI
DFTI
Rørbækhus
Rørbækvej 20
8766 Nørre Snede

Tlf. 7217 0765