Nyhedsbrev
6. december 2010

Nyhedsbrev fra DFTI

Det har været en intens, travl og indholdsrig tid fra vi åbnede den 1. november til nu, hvor vi er kommet ind i december og kigger ud på et smukt vinterlandskab. Først og fremmest er det dejligt at kunne byde jer alle velkommen indenfor!

Kære modtagere af DFTI's nyhedsbrev

Vi har haft lejlighed til at hilse på en del af jer til de to informationsmøder på Rørbækhus og i Valby. Det var godt at ses - og for manges vedkommende - at ses igen. Vi var omkring 60 til de to møder, hovedparten var tidligere studerende, men også enkelte nye som ønskede at høre om hvad vi står for og ønsker med det nye institut.

Det står klart for os at vi også fremover vil holde den slags arrangementer - gerne med et kortere fagligt indhold, og efterfølgende lejlighed til at fortælle om hvad der rører sig på DFTI - og høre hvad der er interesse for blandt jer. De to næste informationsmøder ligger i starten af februar: d. 1/2 på Rørbækhus og d. 2/2 i Trekronergade. Læs mere

Vi har som nævnt haft travlt - især Mette Krustrup der som administrationschef arbejder på højtryk for at få skabt overblik og sikret at alle hold oprettes og får de relevante oplysninger - samtidig med at telefoner og mails kræver opmærksomhed og svar. Stor tak for indsatsen og for jeres tålmodighed i forhold til at ting tager tid.

D. 15/12 glæder vi os til at kunne byde velkommen til Sidsel Agensø, som bliver koordinator og ’blæksprutte’. Sidsels primære arbejdssted bliver i Valby, hvor hun vil sørge for at holdene bliver vel modtaget, og i det hele taget varetager værtsskabsfunktioner. Samtidig indgår hun i et samarbejde med Mette om en række administrative funktioner - telefonpasning, registrering, klargøring af undervisningsmaterialer og andet som måtte vise sig hen ad vejen.

Vi har indtil nu oprettet 8 hold på familieterapeutuddannelsen - i første omgang overgangshold, der på forholdsvis kort tid får indhentet de kursusdage de mangler for at kunne afslutte det årsværk, de har været i gang med. Derefter starter i løbet af foråret et tilsvarende antal hold på merit - altså den egentlige videreførelse af uddannelsen til familieterapeut.

Nye aktiviteter
Vi har planlagt 2 basisår til terapeutuddannelsen i hhv. Nørre Snede og Valby, med start i februar/marts. Vi ser frem til med disse hold for alvor at begynde vores egen uddannelse.
Det samme gælder supervisoruddannelsen, hvor vi også har planlagt hold til start i begge afdelinger. Læs mere om vores uddannelser

Vi vil også gerne gøre opmærksom på at Jesper Juul afholder sit første kursus: Teori og metode, d. 30/1 – 2/2 i Valby. Det bliver en af de få muligheder for at møde Jesper Juul og få del i den inspiration og helt særlige tilgang til familier, han repræsenterer. Læs mere om Jesper kursus
Derudover er de første åbne kurser beskrevet og klar til at blive ført ud i praksis - samtalen - relationskompetence for SOSU-assistenter - kurser for familiekonsulenter og Helle Jensens kursus om samtale og relationer. Alle er udførligt omtalt på hjemmesiden under korte og lange kurser. Læs mere om vores kurser

Vi har desuden fået henvendelser om supervision, personaletræning og kursusdage og ser frem til på den måde også at kunne komme ud og arbejde med institutioner og personalegrupper vi endnu ikke kender.

Vi er kommet nogenlunde på plads på Rørbækhus hvor de første 2 - 3 hold har mødtes, og håndværkerne arbejder på højtryk for at vi bliver klar til indflytning i Trekronergade 126 A i Valby.
Det fejrer vi med en reception d. 22/1 - sæt kryds i kalenderen, nærmere oplysninger kommer på hjemmesiden i starten af det nye år.

Med mange ønsker om en glædelig jul og et godt og livgivende nytår.

Afmeld
Dansk familieterapeutisk institut

Copyright © 2010 DFTI
DFTI
Rørbækhus
Rørbækvej 20
8766 Nørre Snede

Tlf. 7217 0765