Nyhedsbrev
29. oktober 2012

DFTI - NYT - oktober 2012

  • 2 års fødselsdag
  • Her kan du læse om DFTIs aktiviteter i Grønland og på Færøerne
  • Ny hjemmeside
  • Udvidelse af administrationen
  • Supervisoruddannelsen i nyt format
  • Familiesamtalen i børneperspektiv
  • Foredrag med Jesper Juul


Den første november fylder DFTI to år. Det har været 2 intense, spændende og udfordrende år, som altovervejende har handlet om at etablere et driftsikkert og fagligt kvalificeret institut.
Siden starten har vi oprettet 4 nye basishold, samtidig med at vi stille og roligt viderefører og afslutter de overgangshold vi oprettede fra starten. Sidste år gik 3 fjerde års hold til eksamen, og til foråret afslutter de 3 næste hold. Vi vil så have uddannet omkring 80 familieterapeuter, som på en lang række institutioner og i egen praksis vil bidrage til en styrket familieorienteret indsats overfor børn, unge og voksne.
Den næste tid kommer til at handle om yderligere konsolidering, og udvikling af Instituttet. En del af de nye initiativer kan du læse om i det følgende.


GRØNLAND OG FÆRØERNE
Vi har netop afholdt første modul af den 1-årige overbygning i par- og familieterapi på Færøerne. Vi har 15 deltagere som, med en anden terapeutisk uddannelse bag sig, har ønsket at supplere med et års undervisning og træning i arbejdet med par og familier. Overbygningen gør det muligt for dem at søge optagelse i Dansk Psykoterapeutforeningen.
Læs mere om den 1-årige videreuddannelse

Til februar begynder vi vores 4-årige uddannelse til par- og familieterapeut i Grønland. Det har været undervejs i knapt 2 år, og nu sker det. Vi kommer primært til at være i Nuuk og i Ilulissat. Uddannelsen er tilrettelagt med henblik på de særlige udfordringer, vi ved vi kommer til at møde i et samfund, hvor terapeutiske uddannelser er et forholdsvis ukendt fænomen. Næsten hele Instituttets lærerstab kommer til at blive involveret undervejs.
Vi ser frem til kulturmøderne – med de studerende, med Færøerne og med Grønland.

HJEMMESIDEN – dfti.dk
DFTI har fået ny hjemmeside. Den er lysere og lettere i udtrykket, og vil bedre end den gamle kunne afspejle den aktivitet, der foregår på Instituttet. Vi håber I vil finde den brugbar, indbydende og informativ.

ADMINISTRATIONEN
Som en følge af den positive udvikling vi har oplevet siden DFTI startede, har vi besluttet at udvide administrationen i Nørre Snede med en ekstra person. I praksis betyder det, at vi vil arbejde fokuseret med udvikling af konsulentafdelingen - og dermed kurser, supervision og undervisning "ud af huset".

SUPERVISORUDDANNELSEN
Tilbage i 1992 udformede Peter Mortensen den første egentlige efteruddannelse i supervision i Danmark. Den kørte med stor succes gennem årene, hvor vi arbejdede på Kempler Instituttet, og vi har videreført den på DFTI.
Uddannelsen til eksamineret supervisor er nu på programmet i en ny og revideret udgave.
Den strækker sig over 30 dage, fordelt på 3 semestre, og udbydes både i Valby og Nørre Snede. Uddannelsen afsluttes med skriftlig og mundtlig eksamen.

Sammen med vore faste undervisere byder vi velkommen til Susanne Bang, som gæsteunderviser. Susanne har arbejdet med supervision gennem et langt arbejdsliv, og er blandt andet forfatter til bøgerne; Skjulte ressourcer, og Rørt, ramt og rystet. Vi glæder os til samarbejdet.
Supervisoruddannelsen

FAMILIESAMTALEN I BØRNEPERSPEKTIV
Vi vil fremover i DFTI-nyt bringe en kortere faglig artikel skrevet af en eller flere af instituttets undervisere.
Den første artikel har netop været bragt i magasinet Psykoterapeuten. Her har Ruth Hansen og Gerda Rasmussen bidraget med en artikel om familiesamtalen i børneperspektiv. Artiklen formidler den holdning, at børn ofte vil have udbytte af familiesamtalen, og i høj grad kan bidrage til den samlede forståelse af familien.

Hvorfor familieterapi?
Med denne artikel ønsker vi at give nogle perspektiver på, hvordan det giver mening at inddrage børn i samtaler med hele familien. Det har slået os at engagerede professionelle fagfolk ofte viger tilbage fra at arbejde med hele familien og i stedet vælger at dele familien op, så familiemedlemmerne får særskilte tilbud, ex de voksne for sig og børnene for sig. Det kan der være gode faglige grunde til, men det kan også handle om behandlerens trang til at beskytte børnene mod den smertefulde virkelighed, som de lever i.

Læs hele artiklen

FOREDRAG MED JESPER JUUL
Aggression - et nyt tabu? Hvorfor og hvordan er vi kommet dertil, at grundlæggende og nødvendige følelser bliver enten forbudt eller problematiseret i dagens pædagogiske tænkning og praksis?
7. november kl. 19-22 i Kedelhallen
Nyelandsvej 25, 2000 Frederiksberg
Læs mere og tilmeldingMed mange efterårshilsner

Ruth Hansen og Peter Mortensen

Afmeld
Dansk familieterapeutisk institut

Copyright © 2010 DFTI
DFTI
Rørbækhus
Rørbækvej 20
8766 Nørre Snede

Tlf. 7217 0765