Problemer med se dette nyhedsbrev? klik her

28. september 2015
Nyhedsbrev

Uddannelse i relationskompetence, nyt samarbejde med COK m.m.

I dette nyhedsbrev har vi flere gode nyheder at fortælle:

Først og fremmest har vi lige pt. kun ganske få pladser tilbage på vores næste basishold på Familieterapeut-uddannelsen - både det, der starter d. 4. oktober 2015 i Valby og det næste hold i Aarhus med start d. 5. februar 2016. Læs mere om basisåret i næste artikel.

Dernæst er vi blevet gen-evalueret uden anmærkninger af konsulentvirksomheden Reflektor. Reflektor står for at tjekke alle de psykoterapeut-uddannelser, som giver adgang til optagelse i Psykoterapeut-foreningen, og vi er (igen) blevet godkendt uden anmærkninger. Det havde vi selvfølgelig regnet med, men det er nu alligevel dejligt at få bekræftet, at alt er, som det skal være :-)

Og så vil vi gerne gøre opmærksom på et helt nyt samarbejde, vi er gået ind i med COK (Center for Offentlig Kompetenceudvikling), og som allerede nu er mundet ud i en temadag. Det kan du læse mere om i artiklen længere nede i nyhedsbrevet.

Sidst, men ikke mindst har vi i øjeblikket to åbne kurser, man pt. kan tilmelde sig hos os: "Inklusion og AKT i praksis" samt "Gruppemetode og ledelse af grupper". Omtale af disse kurser finder du længere nede i nyhedsbrevet.

God læselyst :-)


FÅ PLADSER TILBAGE på de næste basishold i relationskompetence

Få opkvalificeret dit professionelle arbejde med mennesker

Grunduddannelse i relationskompetence
Basisåret på DFTI's 4-årige uddannelse til Familieterapeut fungerer i sig selv som en 1-årig grunduddannelse i relationskompetence. Efter endt eksamen, kan man frit vælge enten at afslutte uddannelsen dér eller at fortsætte på den 3-årige overbygning til Familieterapeut.

Uddannelsen er oplevelses- og praksisorienteret og på basisåret arbejder de studerende med fokus på individet gennem selvudvikling og terapeutiske samtaler med individuelle klienter.

For at udvikle relationskompetence, må man kende til egne mønstre og deres indvirkning på de relationer, man skaber til andre mennesker.

Målgruppe
Uddannelsen er henvendt til fagpersoner med forskellig grunduddannelse og arbejdsplads, f.eks. pædagoger, sygeplejersker, lærere, socialrådgivere, præster, organisationskonsulenter og psykologer, som enten ønsker at kvalificere/ajourføre deres professionelle arbejde med klienter og/eller ønsker at uddanne sig til at blive familie- og psykoterapeut.

LÆS MERE OG TILMELD DIG HER »
Info
27 studiedage fordelt på 9 moduler à 3 dage (fortrinsvist weekender)

Startdatoer:
København: 4. oktober 2015
Aarhus: 5. februar 2016

PRIS med 10% rabat
42.800 kr.
(normalpris: 47.500)
- inklusive frokost
- momsfritaget

Ovenstående er 2015-priser. Der skal påregnes en årlig pristalsreguleret stigning på cirka 3%.

RABAT til arbejdspladsen
Der gives yderligere 10% rabat, hvis samme arbejdsplads/institution har mere end 1 medarbejder på uddannelse hos DFTI.
COK - Center for offentlig kompetenceudvikling

Nyt samarbejde med COK (Center for offentlig kompetenceudvikling)

DFTI og COK har netop indledt et samarbejde om at tilbyde efteruddannelse og kompetenceløft til Danmarks 25.000 kommunale ledere, politikere og medarbejdere inden for det begreb, DFTI generelt specialiserer sig i: "Relationskompetence".

COK er Danmarks største virksomhed inden for kompetenceudvikling og efteruddannelse i kommunerne, og vi har gennem den sidste tid haft en tæt dialog om at indlede et samarbejde, hvor vi fra DFTI's side leverer indhold og undervisning til en række nye produkter i COK's katalog, der blandt andet omfatter foredrag, temadage og kurser. Det er et samarbejde, vi allerede nu er meget glade for, og som vi forventer vil blive udbytterigt for begge parter.

Vi har i skrivende stund allerede ét nyt produkt klar i COK’s katalog – en temadag med undervisning af Peter Mortensen, direktør og partner i DFTI:

TEMADAG: KONFLIKTHÅNDTERING OG MÆGLING I SKILSMISSESAGER

Målgruppen er alle, der har interesse for konflikthåndtering og mægling i skilsmissesager, og på dagen vil deltagerne få inspiration ”til at hjælpe med at skilsmisser ikke resulterer i langvarig krig mellem forældrene med store omkostninger til følge - primært for børnene, men også for de voksnes videre liv.”

Man kan enten tilmelde sig individuelt hos COK, eller rekvirere dagen ud på en arbejdsplads til afholdelse for en samlet personalegruppe. Sidstnævnte afholdt vi for Allerød Kommune i slutningen af august og fik en rigtig flot evaluering efterfølgende:

”Indholdet var over al forventning! Jeg har kun hørt medarbejderne sige, at det var et godt kursus, og at de gerne vil have noget mere undervisning af samme slags. Dét, der gør kurset meget relevant i forhold til en familieafdeling er, at det var viden og ”hands on” kombineret på en rigtig god måde, så det blev praksisnær læring.”
(Elly Mørkeberg, Familiechef, Allerød Kommune)


Næste temadag, hvor der er åben for tilmelding, afholdes d. 19. november i COK’s lokaler i Herlev.

Læs mere her på COK’s hjemmeside, hvor man også kan tilmelde sig »

Læs mere om COK her »

PS: Vi forventer at flere tilbud vil blive tilføjet COK's katalog i den kommende tid, og vi vil løbende informere om dette blandt andet via vores hjemmeside, nyhedsbrev og på Facebook. Du kan følge os på DFTI's Facebook-side her »

Åbent kursus:
Inklusion og AKT i praksis

Inklusion af børn med særlige behov udfordrer den enkelte lærer og pædagog, og der er i stigende grad behov for fagpersoner, der kan agere som interne specialister.

På dette kursus koncentrerer vi os om at opkvalificere de fagpersonlige kompetencer – i langt højere grad end at ”ryste ærmet” med pædagogiske redskaber.

Enhver teori, ethvert pædagogisk redskab og enhver pædagogisk analysemodels svageste led er, når den/de rammer praksis, og derfor vil kursets omdrejningspunkt blive fagpersonernes daglige praksis, så kursisterne udstyres med konkrete handlemuligheder til de personlige og relationelle udfordringer i dagligdagen.

Læs mere om kurset og tilmeld dig her »
Info
5-dageskursus fordelt på 2 moduler

TID
1. modul: 9.-11. nov. 2015
2. modul: 25.-26. nov. 2015

STED
Yrsavej 34, 8230 Åbyhøj

PRIS
10.800 kr. inkl. moms og frokost

RABAT til arbejdspladsen
Der ydes 10% rabat, hvis samme arbejdsplads har mere end 1 medarbejder på samme kursus hos DFTI.

Åbent kursus: Gruppemetode og ledelse af grupper

9-dages praksisorienteret kursus fordelt på 3 moduler + 2 x 3 timers supervision.

Dette kursusforløb henvender sig til dig, der arbejder eller skal arbejde med gruppetilbud. Kurset giver en grundig indføring i gruppemetoder såvel teoretisk som praktisk.

Du lærer blandt andet at:
  • lede grupper i din egen personlige stil

  • facilitere gruppeprocesser – også når de bliver svære

  • benytte relevante metoder og nuancere dem

  • bruge en gruppes ressourcer aktivt

Der er 2 undervisere på kurset gennem hele forløbet: Svend O. Andersen og Jette Knudsen.


Læs mere og tilmeld dig her »
Info
TID
1. modul: 13.-15. januar
2. modul: 22.-24. februar
3. Modul: 4.-6. april

1. supervision:
28. januar (Aarhus) eller
10. februar (Gilleleje)

2. supervision:
15. marts (Aarhus) eller
16. marts (Gilleleje)

STED
Yrsavej 34, 8230 Åbyhøj

PRIS
23.650 kr. inkl. frokost (inkl. moms)

RABAT til arbejdspladsen
Der ydes 10% rabat, hvis samme arbejdsplads har mere end 1 medarbejder på samme kursus hos DFTI.

UDDANNELSE:

Familie- og psykoterapeut
Tag en 4-årig efteruddannelse, der styrker din relationskompetence og giver dig masser af praktisk træning i det helhedsorienterede, familieterapeutiske arbejde.

Varighed
4 år med 27 studiedage pr. år

Næste studiestart
4. oktober 2015, København
5. februar 2016, Aarhus

FÅ PLADSER TILBAGE PÅ BEGGE HOLD

Bliv Familieterapeut »
 

TEMADAG I SAMARBEJDE MED COK:

KONFLIKTHÅNDTERING OG MÆGLING I SKILSMISSESAGER
Bliv klædt på til at hjælpe med, at skilsmisser ikke resulterer i langvarig krig mellem forældrene med store omkostninger til følge. Ved Peter Mortensen, direktør og partner i DFTI.

Man kan enten tilmelde sig individuelt hos COK (Center for offentlig kompetenceudvikling), eller rekvirere temadagen ud på en arbejdsplads.

Åben for tilmelding i Herlev:
Torsdag d. 19. november kl. 9-15.30


Læs mere og tilmeld dig her »
 

KONSULENTYDELSER:

Direkte til din arbejdsplads
SUPERVISION »
- Få en erfaren supervisor

PERSONALETRÆNING »
- Fokus på samspil og trivsel

TEMADAGE »
- Få inspiration og nye input

BESTIL ET KURSUS »
- Skræddersyet til jeres behov

FOREDRAG »
- Om relationer mellem mennesker


Tlf. 7217 0765  |  kontakt@dfti.dk
Copyright © 2012 DFTI  |  afmeld nyhedsbrev
DFTI - Aarhus
Yrsavej 34
8230 Aabyhøj
DFTI - København
Trekronergade 126 A
2500 Valby