Problemer med se dette nyhedsbrev? klik her

27. januar 2015
Nyhedsbrev

Hvad er det vigtigste for at lykkes med inklusion?

I debatten om inklusion i folkeskolen er der i høj grad fokus på børnene. De særlige behov og udfordringer de har i deres liv. Fokus på diagnoser og special-pædagogiske værktøjer.

Efter vores mening er dette fokus for ensidigt, og mangler frem for alt den dimension, der stiller skarpt på lærere og pædagogers relationskompetence.

Inklusion handler om rummelighed, om evnen til at give plads til og værdsætte forskelligheder, mangfoldig, diversitet. Det gælder det enkelte barn, det gælder børnegruppen, og det gælder i ganske særlig grad de voksne, der har ansvaret for den måde forskelligheder mødes og værdsættes.

Relationskompetence er betegnelsen for de ansattes evne til at møde det enkelte barn med blik for dets særkender, behov og væsen.

Relationskompetencen betegner evnen til at være tilstrækkelig fleksibel og nuanceret i sin omgang med børnene til, at de hver især oplever sig set og anerkendt, og det betegner den voksnes evne til i enhver situation at påtage sig ansvaret for kvaliteterne i samværet med børnene.

Det siger sig selv, at det at arbejde med sin relationskompetence indebærer villighed til at se på sig selv: At erkende sine begrænsninger, og være villig til at arbejde med at ændre sine reaktioner og handlemønstre, der hvor de ikke er tjenlige for samspillet med børnene. I parentes bemærket – også typisk der, hvor samspillet afføder frustration, afmagt eller utilstrækkelighedsfølelser i de voksne.

Disse følelser peger altid på, at der er mulighed for at udvikle sig som fagperson, at lære nyt om både sig selv, børnene og det samspil man indgår i med dem. Hele humlen er, om man formår at tage imod muligheden.

Inklusion på DFTI-bloggen

I sidste uge satte vi spot på emnet 'inklusion' på vores blog. Her kan du læse meget mere om, hvorfor vi vægter relationskompetencen så højt - og om mange andre nuancer i arbejdet med inklusion:

Lise Kramer Schmidt, der underviser på kurset Inklusion og AKT i praksis, har skrevet 2 indlæg, der koncentrerer sig om at finde løsninger på de udfordringer, lærere og pædagoger står over for hver dag:

Inklusion: Tænd kontakten og skru' ned for disciplinen
- Om vigtigheden af at styrke fagpersonernes relationskompetencer

Inklusion: Det vigtige samarbejde
- Om samarbejdet på tværs af teams, supervision og forældre

LÆR INKLUSION OG AKT I PRAKSIS

I marts-april 2015 underviser Lise Kramer Schmidt på DFTI’s kursus ”Inklusion og AKT i praksis” i henholdsvis Århus og København. Det gør hun på baggrund af sin erfaring gennem 6 år som pædagogisk psykologisk rådgiver (PPR) på skoleområdet, hvor hun har beskæftiget sig med trivsel og mobning samt rådgivning og supervision af lærere og pædagoger.

Læs mere om kurset og tilmeld dig her »

Lise Kramer Schmidt - underviser i Inklusion og AKT i praksis
Info
Lise Kramer Schmidt:

"På kurset vil vi koncentrere os om at opkvalificere de fagpersonlige kompetencer – i langt højere grad end at ”ryste ærmet” med pædagogiske redskaber.

Enhver teori, ethvert pædagogisk redskab og enhver pædagogisk analysemodels svageste led er, når den/de rammer praksis.

Derfor vil kursets omdrejningspunkt blive fagpersonernes daglige praksis, så kursisterne udstyres med konkrete handlemuligheder til de personlige og relationelle udfordringer i dagligdagen."

KURSUSKATALOG:

TIL SKOLER OG DAGINSTITUTIONER
Vi har samlet alle vores relevante kurser for lærere og pædagoger i et samlet katalog, der indeholder:

- Inklusion og AKT i praksis

- Konflikthåndtering

- Relationskompetence i praksis

- Samtaler med børn

- Skilsmisser og daginstitutioner

- Anerkendelse i praksis

Download kataloget her »
 

KURSUS:

SAMTALER MED BØRN
4-dages praksisorienteret kursus om samtaler med børn.

For fx socialrådgivere, pædagoger, lærere, sygeplejersker og andre lignende faggrupper.Tid og sted
Valby: 27.-28. april + 9.-10. juni

Læs mere om Samtaler med børn »
 

KURSUS:

Skilsmisser og daginstitutioner
3-dages kursus om pædagogens arbejde med børn og forældre under skilsmissen.

Vi lægger særlig vægt på træning i den svære, men nødvendige samtale - med fokus på fagpersonens rolle som støtte og hjælp til både børn og voksne.


Tid og sted
Århus: 19.-21. marts
Valby: 21.-23. maj

Læs mere om Skilsmisser og daginstitutioner »

Tlf. 7217 0765  |  kontakt@dfti.dk
Copyright © 2012 DFTI  |  afmeld nyhedsbrev
DFTI - Aarhus
Yrsavej 34
8230 Aabyhøj
DFTI - København
Trekronergade 126 A
2500 Valby