Problemer med se dette nyhedsbrev? klik her

26. juni 2014
Nyhedsbrev

En uddannelse med fokus på relationer

I denne sommerudgave af DFTI's nyhedsbrev sætter vi fokus på vores supervisoruddannelse. Den er nemlig ikke helt som alle andre.

Derudover kan du læse om nogle TV-programmer om skilsmisser, vi har arbejdet med hen over foråret, og til slut succesen med vores familieterapeutuddannelse.

God fornøjelse og rigtig god sommer! :-)

Nuværende supervisor-studerende udtaler:
”Jeg valgte bl.a. supervisoruddannelsen ved DFTI, fordi den skaber sammenhæng mellem mig som menneske og mange af de faglige behov, jeg har i mit arbejde som leder.” Peter Jensen, socialrådgiver og afdelingsleder ved botilbud.

Ikke en hvilken som helst supervisoruddannelse

Midt i et på mange måder ret individfokuseret udbud af supervisoruddannelser, tilbyder DFTI en variant, der er både relations-, oplevelses- og helhedsorienteret.

Det relationelle aspekt

Som supervisor arbejder man først og fremmest med andre fagpersoners udvikling, udfordring og fagpersonlige vækst, og derigennem er man som supervisor med til at sikre udvikling, trivsel og engagement på en arbejdsplads. Dette gøres dels ved at lytte, forstå, analysere og indgå i en dialog.

For at løfte dén opgave, er det DFTI’s overbevisning, at det er vigtigt med en veludviklet relationskompetence – altså en evne til at forstå, analysere og arbejde med samspillet mellem mennesker. Vi mener, at det er kvaliteten i kontakten mellem mennesker, der afgør, i hvor høj grad vi kan finde de faglige perspektiver i de enkelte sager, forstå samspilsmønstrene og hjælpe de mennesker, vi arbejder med.

Fra teori til praksis gennem oplevelsen

Fordi vi mener supervisionsfaget først og fremmest læres gennem grundigt superviseret træning, er den altovervejende arbejdsmetode på vores supervisoruddannelse den, vi kalder den oplevelsesorienterede undervisningsform. Man kunne også kalde det en erfaringsbaseret undervisning, da de studerende får erfaret, hvordan supervision virker på dem selv, og hvordan de selv virker som supervisorer.

Teorien knyttes tæt sammen med praksis gennem realistiske træningssamtaler, hvor den studerende øver sig, eksperimenterer og lærer af sine fejl under direkte supervision. Alle vores undervisere, har mere end 30 års erfaring med denne undervisningsmetodes særlige muligheder, udfordringer og kvaliteter.

Opbygning og forløb

Uddannelsen varer 1,5 år med i alt 30 hele undervisningsdage fordelt på 10 moduler. Den er tilrettelagt, så den har stor praktisk anvendelighed og gennem hele uddannelsesforløbet arbejdes der med sager hentet direkte fra deltagernes aktuelle arbejdsliv.

Hvad får jeg med hjem?

Når uddannelsen er slut, vil du både teoretisk og praktisk være blevet indført i supervisionsfaget og tage fra DFTI med:
  • mange og varierede erfaringer, som ruster dig til at møde den uforudsigelighed, der præger arbejdet som supervisor
  • kvalifikationer til at varetage egne supervisionsopgaver – individuelt såvel som i grupper
  • færdigheder, der også kan bruges i en lang række beslægtede fagområder som fx kollegial refleksion, faglig vejledning, coaching, udviklingssamtaler m.m.

Lyder det interessant?

Så kan du læse mere om uddannelsens grundsyn, temaer, opbygning, praktiske forhold, priser og tilmelding lige her: DFTI's supervisoruddannelse

Vi glæder os til at se dig!

TV-programmer om skilsmisser

DFTI har gennem nogen tid arbejdet sammen med produktionsselskabet bag udsendelsesrækken "Med børnene som våben", som i foråret vakte stor og berettiget debat om hjælpen til skilsmissefamilier. Programmerne var en forløber for tre yderligere programmer om skilsmissefamilier, som DFTI har været involveret i, og som bliver sendt på TV2 til efteråret 2014.

Ruth og Peter har i den forbindelse arbejdet sammen med TV2, der har filmet arbejdet med tre familier, som alle gennem flere år har været gennem lange og opslidende forløb med hinanden og de eksisterende tilbud om hjælp. Optagelserne er netop afsluttet bortset fra et opsamlende interview om arbejdet, og vi glæder os og er spændte på at se det færdige resultat.

For at være på forkant med TV-programmerne arbejder vi desuden i skrivende stund på at udvikle kursusprogrammer, der bl.a. kan imødekomme behovet for uddannelse af fagpersoner, der møder familier før, under eller efter skilsmisser. Det vil I alt sammen høre mere om, når vi nærmer os efteråret.

Et skarpt hjørne er rundet

DFTI har for nyligt rundet et ”skarpt” hjørne, som vi både er rigtig glade for og stolte over: Vi har uddannet familie- og psykoterapeut nr. 100!

Måske har mange af jer allerede set det på Facebook, men vi synes alligevel, det er værd at nævne her, da det føles som lidt af en milepæl på vejen mod at konsolidere kendskabet til DFTI i den bredere offentlighed.

Og så er det på samme tid dejligt at kunne konstatere, at der er god søgning til uddannelsen, så vi kan fortsætte med at styrke indsatsen for at arbejde helheds- og familieorienteret. D. 26. maj startede et nyt basishold i Nørre Snede med 19 studerende deres 4-årige rejse, og vi glæder os til at følges med dem på den udfordrende og berigende tur.

Læs mere om familieterapeutuddannelsen her »
Info

FAMILIE- OG PSYKOTERAPEUT

Næste hold med ledige pladser:

Valby: Januar 2015

Nørre Snede: August 2015

Kursus:

Inklusions- og AKT-arbejde
Inklusion af børn med særlige behov udfordrer den enkelte lærer og pædagog, og der er i stigende grad behov for interne specialister. Kurset giver konkrete handlemuligheder til de personlige og relationelle udfordringer i dagligdagen.

Datoer
NØRRE SNEDE
1. modul: 8.-10. september
2. modul: 10.-11. november

VALBY
1. modul: 15.-17. september og
2. modul: 20.-21. november

Læs mere »
 

Kursus:

Gruppemetode og -ledelse
Træn din egen personlige stil og lær at:
- facilitere gruppeprocesser – også de svære
- benytte relevante metoder og nuancere dem
- bruge en gruppes ressourcer aktivt

Sted
Valby

Tid
1. modul: 1.-3. sept. 2014
2. modul: 6.-8. nov. 2014
3. modul: 29.-31. jan. 2015


Læs mere »
 

Kursus:

Samtale med børn
At blive set, hørt og forstået af en betydningsfuld voksen kan være den faktor, der gør, at børn bliver i stand til at mestre de allermest vanskelige vilkår. 4-dages kursus for faggrupper, der arbejder med børn i udsatte livssituationer.


Sted
Aarhus C

Tid
1. modul: 2.-3. oktober
2. modul: 17.-18. novemberLæs mere »

Tlf. 7217 0765  |  kontakt@dfti.dk
Copyright © 2012 DFTI  |  afmeld nyhedsbrev
DFTI - Aarhus
Yrsavej 34
8230 Aabyhøj
DFTI - København
Trekronergade 126 A
2500 Valby