Nyhedsbrev
24. februar 2011

Nyhedsbrev februar 2011


Tak for receptionen!
Først og fremmest vil vi sige tak for sidst til de mange der kom til receptionen d. 22. januar. Det var på alle måder en fantastisk dejlig dag for os. Vi regner med der var omkring 150 gæster som alle bidrog til at skabe en varm og hyggelig stemning, med gensynsglæde og masser af gode forventninger til fremtiden.
Tak for indslag, musik og fællessang. Tak for mange varme hilsner, lykønskninger og snakke vi må gå videre med en anden gang. Og tak for gaverne. Vi har forsøgt at få sendt en hilsen med tak til alle – og til de enkelte vi desværre ikke har kunnet spore – I får hermed en stor fælles tak .

Vi har fordelt gaverne mellem Rørbækhus og Trekronergade, så begge steder nu bærer præg af og har minder fra dagen. Vi glæder os til at se jer igen, på holdene og til fremtidige arrangementer.
Vi linker til en stak billeder så de som har lyst kan gense noget af stemningen.
Se billederne her


Nyheder og informationer i øvrigt
Hverdagen tager over igen – de første overgangshold har nu været til eksamen og de første merithold er netop kommet i gang. Det er dejligt at få holdene bragt sammen igen og få taget hul på resten af uddannelsesforløbet. Om knapt to uger holder vi de første familiedage på Sjørupgaard., en gammel, smukt renoveret hovedgård med en fantastisk beliggenhed. Adressen er Sjørupgaardvej 4. 8581 Nimtofte. Se gerne her for flere oplysninger http://www.dansommer.dk/p/E5005
Udover at vi glæder os til at indlede samarbejdet og byde jer velkommen i de smukke rammer glæder vi os meget over at kunne genoptage samarbejdet med Nicolai. Han har sagt ja til at stå for madlavningen og den værtsfunktion han varetager så godt.
Vi som kender ham mærker allerede appetitten komme, og andre kan roligt glæde sig.
Vi kommer til at informere jer nærmere om hvordan dagene praktisk skal tilrettelæges efterhånden som vi mødes derude.

Vi har afholdt to velbesøgte informationsmøder, og fortsætter med at arrangere nye, således at vi regner med at lægge dem ca kvartalsvist. Fremover vil vi indlede med et kort fagligt indlæg hver gang, udover de informationer vi kan give om uddannelser, kurser og DFTI i øvrigt. De vil blive annonceret på hjemmesiden, som i øvrigt løbende får nyt indhold, aktuelt en artikel om supervision og coaching. Flere korte artikler vil følge ligesom kurser og foredrag omtales her.

Vi vil gerne gøre ekstra opmærksom på to arrangementer med Jesper Juul:

Relationskompetence når det bliver alvor!
-En temadag for fagfolk der arbejder med børn og unge som har det vanskeligt.
Mandag den 7. marts kl. 15-19 i Aarhus

Hvad betyder egentlig ”pædagogisk relationskompetence”?

Det spørgsmål besvarer Jesper Juul på en temadag for fagpersonale. For at belyse relationskompetencens konstruktive potentiale vil Jesper Juul holde den op imod psykoterapi og pædagogik baseret på adfærdspsykologisk tænkning.

JJ vil i særlig grad sætte fokus på:

- Værdien af den familiedynamiske analyse som vejviser i pædagogisk arbejde
- ”Aggressivitet” - det nye tabu
- Hvorfor den ”børnevenlige” tilgang ikke fungerer så længe de voksne har definitionsmagten
- I hvilket omfang står den pædagogiske professionsforståelse i vejen for højere kvalitet i arbejdet?

Eftermiddagen vil forløbe med oplæg og dialog, og deltagerne inviteres til at få input til vanskelige pædagogiske relationer.
Læs mere

Hvad er opdragelse og fungerer det overhovedet?
Tirsdag den 8. marts kl. 18.30-21.30 i Aarhus

Jesper Juul vil denne aften belyse vores forståelse af, hvad opdragelse er og hvorfor det ofte ikke virker efter hensigten. I anledning af JJ nye bog, ” Fat det nu forældre! - teenagere i familien”, vil der blive sat fokus på forældrerollen både før og efter pubertetens indtræden og mulighederne for at forebygge de destruktive dramaer, som en del familier oplever.
Læs mere
-----------------------------------------------------------------------------

- endnu et lille reklamespot:

Vi starter nyt 1-årigt overbygningshold til april
Dette forløb er henvendt til studerende som ønsker at supplere en gennemført 3 årig terapeutuddannelse med 1 års familieterapeutisk efteruddannelse. Programmet er åbent for såvel familieterapeuter som terapeuter fra andre retninger. Se mere på DFTI - uddannelser – 1 årig overbygning.
Læs mere

Evalueringsprocessen
Omkring evalueringen af Dansk Familieterapeutisk Institut kan vi fortælle at vi d. 4/2 holdt møde med Reflektor. Det forløb positivt på alle måder og vi fik fine tilbagemeldinger på materialer, hjemmeside og øvrige spørgsmål. Herefter mangler nu blot følgegruppens tilbagemelding som vi forventer at have tidligt i april måned umiddelbart efter dens næste møde. Det ser vi frem til og vi melder tilbage så snart vi har deres svar.

Samtidig med at det går planmæssigt fremad med evalueringen og med arbejdet med uddannelserne oplever vi en stigende interesse for andre ydelser i form af supervision, temadage, personaletræning og egentlige uddannelsesforløb udover de i forvejen programsatte. Det er meget tilfredsstillende at blive inviteret til at varetage disse opgaver og på den måde komme i samarbejde med nye personalegrupper og institutioner.

Fra kontoret
Lige en praktisk oplysning: det har vist sig at nogle af de som bruger gmail kan have problemer med at modtage mails fra DFTI. Hvis du har g-mail og undrer dig over hvorfor du ikke hører fra os – så tjek dit spamfilter og se om noget af posten skulle være endt der. Dette fif kan også være godt at sige videre til undrende medkursister – det kan jo være at de ikke har modtaget denne nyhedsmail af samme årsag..

Husk at vi nu også har en side på Facebook – I er velkomne til at kigge ind på siden, skrive kommentarer o.lign. Jo mere aktivitet jo hyggeligere. Vi vil fremover begynde at bruge denne side mere aktivt.
Se vores Facebook side her

Ny bog
Til sidst vil vi gerne benytte lejligheden til at gøre lidt reklame for Jesper Juuls nyeste bog: FAT DET NU FORÆLDRE! –teenagere i familien. Den er netop udkommet på forlaget Apostrof og er en samtalebog med fokus på familier med teenagebørn.
Her et lille uddrag: ”Der er traditionelt ikke særlig mange samtaler mellem forældre og børn. Der er forældre, der ustandselig stiller spørgsmål om børnehave, skole osv., og børnene svarer de første syv otte år på disse spørgsmål med en lang historie og mange detaljer. Derefter holder det langsomt op. Så bliver det tit svært: teenagere vil ganske vist også gerne have kontakt, men ikke længere svare på spørgsmål! For at svare på spørgsmål betyder at gøre sig sårbar. At stille spørgsmål betyder, at man kan gemme sig bag spørgsmålene og ikke blive sårbar. Og det er ikke ligeværdigt. Tit sidder man med en 15-, 16-, 17-årig og tænker: Du gode Gud, hvis jeg ikke må stille spørgsmål, får jeg jo overhovedet ikke noget at vide, og hvad skal jeg så gøre?”
Ja, det kan man jo så få inspiration til i bogen…

Mange hilsner

Ruth Hansen og Peter Mortensen

Afmeld
Dansk familieterapeutisk institut

Copyright © 2010 DFTI
DFTI
Rørbækhus
Rørbækvej 20
8766 Nørre Snede

Tlf. 7217 0765