Nyhedsbrev
24. maj 2011

Nyhedsbrev MAJ 2011

I dette nyhedsbrev kan du læse om:

Reflektors evaluering af DFTI
Nyt om uddannelser og kurser
Grønland og Østrig
Flere gode nyheder


DFTI ER NU EVALUERET
Vi kan med stor glæde fortælle, at vi på rekordtid har opnået det bedst mulige evalueringsresultat, idet vores uddannelse til familieterapeut opfylder samtlige vejledende kvalitetskriterier.

Vi bringer følgende hilsen fra Poul Schou, direktør i evalueringsinstituttet Reflektor:

Kære Psykoterapeutinstitut

Tillykke med det flotte resultat jeres psykoterapeutuddannelse opnåede ved evalueringen.
På baggrund af dette materiale udarbejder Reflektor nedenstående konklusion af evalueringsresultatet, der vil blive offentliggjort på de nedennævnte hjemmesider:

www.psykoterapeutforeningen.dk
www.spud.dk
www.reflektor.nu

Det er vores håb, at evalueringen har levet op til jeres forventninger og at instituttet har kunnet benytte evalueringsprocessen til intern læring og refleksion. Underskrevet certifikat bliver snarest fremsendt via Dansk Psykoterapeut Forening.

Med venlig hilsen
Poul Schou
Direktør


Næste skridt er den internationale certificering, som vi vil begynde arbejdet med til efteråret.
Læs mere...

NYT OM UDDANNELSER OG KURSER
Supervisoruddannelsen
DFTI’s supervisoruddannelse baserer sig på næsten 20 års arbejde med undervisning og træning i supervision. Den er bygget op med et 9 dages basisforløb og et efterfølgende 21 dages videregående forløb som afsluttes med eksamen.

Supervision er med til at højne faglighed og kvalitet i arbejdet. Det medvirker desuden til at sikre fortsat udvikling, trivsel og engagement i arbejdslivet og i etableringen af en sikker og nuanceret fagpersonlig identitet. Under "Tekster" på forsiden er der mulighed for at hente artikler om supervision.

Undervisergruppen er Svend O. Andersen, Gerda Rasmussen, Ruth Hansen og Peter Mortensen. Uddannelsen udbydes både i Nr. Snede og i Valby.
Læs mere...

Nyt overbygningshold på uddannelsen til familieterapeut
Har du allerede bestået basisåret på familieterapeutuddannelsen, eller har du en lignende uddannelsesbaggrund, så er der åbent for tilmelding på det 3-årige overbygningsforløb med start til SEPTEMBER 2011 i Valby. Der optages op til 18 studerende.
Læs mere...

1-årig videreuddannelse i par- og familieterapi
Uddannelsen henvender sig til terapeuter som ønsker at integrere familieterapi i deres eksisterende praksis, eller som ønsker at kvalificere sig udover hvad de har opnået gennem deres familieterapeutiske uddannelse. Forløbet vil udover det faglige indhold give det 4.års uddannelse som mange behøver for at kunne optages i Psykoterapeutforeningen.
Den tværfaglige deltagersammensætning giver rig anledning til udveksling og refleksion om egne faglige ståsteder, og for at opleve hvordan forskellige terapeutiske skoler kan inspireres af og lade sig integrere med andre. Der arbejdes praksisorienteret, og deltagerne forventes at kunne medbringe egne klient-familier til direkte superviserede samtaler.
Læs mere...

Familierådgivning - fra tanke til handling
Dette nye 4-dages kursus udbydes i Valby til september og i Nr. Snede til november 2011. Undervisere er henholdsvis Peter Mortensen og Ruth Hansen.
"Mange fagpersoner oplever en frustrerende afstand mellem deres faglige, relationsorienterede overbevisning, og den daglige praksis. Kurset vil give støtte til relationstanken, så den i større grad kan blive omsat til handling. Samtidig vil vi beskæftige os med hvordan familierådgivning vil kunne hjælpe familier med at omsætte faglige tanker og perspektiver til handling i deres hverdag".
Læs mere...

Parterapi i gruppe
3 dages terapi-weekend med Ruth Hansen og Peter Mortensen.
"Vi anser parforholdet for at være kærlighedsforholdets første barn og for fundamentet under den udvidede familie. Det er af stor betydning at pleje, vedligeholde og udvikle kærlighedsrelationen så den kan forblive et meningsfuldt og livgivende omdrejningspunkt i familien. Hertil hører det kontinuerlige arbejde med at lære nye sider af sig selv og hinanden at kende, samt at udvikle kommunikationsfærdighederne og kontakten mellem parterne, så de kan matche de nye udfordringer parforholdet møder livet igennem".
Læs mere…

Når kontakten glipper
3 dage på vores kursuscenter i Nr. Snede ELLER bestil kurset hjem til din arbejdsplads. V. Grete Vejs og Kurt Rasmussen. "Undervisningen i dette tema handler om psykologien om mennesker, særligt om det der har med kontakt at gøre. Et element i undervisninger er også betydningen af det gode samarbejde de professionelle imellem. I undervisningen arbejdes der i høj grad med deltagernes egne konkrete eksempler fra deres dagligdag. Ideen er, at det som læres skal kunne anvendes direkte i deltagernes egen hverdag".
Læs mere…

GRØNLAND OG ØSTRIG
Grønland
DFTI har gennem et stykke tid arbejdet sammen med PAARISA og departementet for folkesundhed i Grønland. Det er et projekt omhandlende tidlig indsats overfor gravide familier. Vi har afsluttet de første 15 dages efteruddannelse til supervisor for omkring 20 studerende, og der arbejdes på at udbygge uddannelsen med yderligere 15 dage, samt at gøre supervisoruddannelsen til et fortsat tilbud. Det næste hold er aftalt til at gå i gang i oktober 2011. Billedet øverst i nyhedsbrevet viser det nylig afsluttede hold. Derudover indgår vi i et samarbejde om en eventuel 4-årig uddannelse til familieterapeut i Grønland.

Østrig
Vi har indledt samarbejde med GfB – Internationale Gesellschaft für Beziehungskompetenz in Familie und Organisation. På engelsk:
International Society for Relational Competence in Family and Organisation.

Det er det Østrigske 'søsterinstitut’, og vi ønsker det alt muligt held fremover.
Samarbejdet indebærer, at vi indledningsvist bidrager med undervisere der sammen med Jesper Juul og Helle Jensen, samt den østrigske ejer, Mag. Robin Menges, Klinische & Gesundheitspsychologin, vil stå for uddannelsen. Hjemmesiden er under udarbejdelse og første basisår er planlagt til start foråret 2012. Derudover bidrager vi med erfaringer i opbygning af uddannelsesforløb, supervision og faglig sparring til de kommende undervisere samt deling af know-how på alle niveauer.


MERE NYT
Supervisons- og konsulentopgaver
DFTI har nu eksisteret i godt et halvt år, og de administrative opgaver og rutiner er ved at være etableret. Det giver plads til at arbejde med mere udviklingsorienterede initiativer, hvilket især drejer sig om at etablere DFTI som andet og mere end et efteruddannelsesinstitut. Supervisions- og konsulentopgaver kommer stabilt ind, og vi glæder os til at bevæge os mere ind i denne del af arbejdet.

Uddannelsen til familieterapeut
Det er glædeligt at kunne fortælle, at vi netop har startet det første basishold – med 17 studerende som med stort engagement har indledt deres uddannelse til familieterapeut. De to næste basishold med start til hhv august og januar er allerede pænt fyldt op, så der er al mulig grund til optimisme med henblik på de kommende år.

Bortset fra et enkelt hold er alle overgangshold nu eksaminerede og fortsætter uddannelsen på 2., 3. og 4. år. Tillykke med resultatet, og tak for nogle meget lærerige eksaminationer.

Åben klinik
Her kan klientfamilier, enlige, par eller personalegrupper henvende sig for gratis samtaler, rådgivning eller terapi. Samtalerne sker som en del af undervisningen på familieterapeut-uddannelsen. Interesserede kan henvende sig via DFTI’s hjemmeside eller gennem studerende på uddannelsen. Vi vægter denne mulighed højt, og vil gerne opfordre alle til at udbrede ideen. På siden ”Åben klinik” kan der downloades en pdf, der omhandler "Åben klinik". Du er selvfølgelig også velkommen til at linke til "Åben klinik" på vores hjemmeside.
Læs mere...

Bogsalg
Som alle studerende har modtaget information om, har vi nu mulighed for at sælge en lang række af Jesper Juuls bøger med 15% rabat. Det er Mette Krustrup og Sidsel Agensø der står for salget. Der er desuden etableret et mindre bibliotek på Rørbækhus og i Trekronergade, hvor samtlige bøger fra pensumlisterne står fremme til gennemsyn eller pauselæsning.

DFTI på Facebook
Vores facebook-side er åben for alle, og du er velkommen til at "synes godt om" og følge med på vores væg: DFTI på Facebook

Det var hvad vi valgte at bringe i denne omgang. Rapsmarkerne blomstrer gult udenfor vinduerne, foråret har været usædvanlig smukt og varmt.

Mange hilsner herfra – næste nyhedsbrev kommer efter sommerferien.

Ruth Hansen og Peter Mortensen

Afmeld
Dansk familieterapeutisk institut

Copyright © 2010 DFTI
DFTI
Rørbækhus
Rørbækvej 20
8766 Nørre Snede

Tlf. 7217 0765