Problemer med se dette nyhedsbrev? klik her

19. juni 2013
Nyhedsbrev

Oaser i ørkenvandringen - om nødvendigheden af supervision

Supervision tjener til at sikre kvaliteten i arbejdet set fra såvel institutionens som klientellets side. Det er samtidig et redskab til at imødekomme personalets behov for udvikling, inspiration, anerkendelse, aflastning og egenomsorg.

DFTI arbejder som konsulenter og supervisorer på en række forskelligartede institutioner. Dér, og i arbejdet med de studerende på uddannelserne, får vi indblik i arbejdsvilkår og opgaver for mange faggrupper. Vi hører om at arbejdsopgaverne bliver mere komplekse. Det bliver beskrevet at klientellet bliver tungere; der skal mere til, før man får plads på institutionerne, og ofte bliver tilbuddene beskåret, så der er kortere tid, eller færre mennesker til at løse opgaverne.

Andre steder opleves at personalets opgaver bliver mere omfattende eller komplekse. For eksempel at skoler og læreanstalter skal varetage opdragelsesmæssige, sociale og menneskelige opgaver, der så at sige ligger udenom primæropgaverne. Det er imidlertid ikke muligt at løse primæropgaverne uden også at forholde sig til, og arbejde med disse.

Der er ingen tvivl om, at såvel ledere som ansatte føler sig både udfordret, stimuleret og ofte overmatchede af disse forhold. Den positive konsekvens er, at der sker nyudvikling af arbejdsmetoder, som opleves meningsfulde og hjælpsomme for både klienter og fagpersoner. Den negative konsekvens er, at klienter ikke får den nødvendige hjælp, og at personalet for ofte oplever sig utilstrækkelige og på uholdbart kompromis med egne faglige standarder. Arbejdet kan føles som en ørkenvandring.

Supervision er den metode, der arbejder mest helhedsorienteret med fagpersoners daglige udfordringer. Selv om det ikke kan sørge for ændrede arbejdsforhold, hjælper supervision fagpersoner til at bevare deres faglige og personlige integritet, og til at kunne arbejde kreativt og engageret med de udfordringer arbejdslivet byder på. Samtidig er det gennem supervisionsfællesskabet, at en del af den livgivende kollegiale anerkendelse sker.

Læs hele artiklen af Peter Mortensen: "Oaser i ørkenvandringen – om nødvendigheden af supervision"
At være sig selv ...sammen

Nyt om Jesper Juul

Som mange af jer allerede ved, har Jesper været syg gennem længere tid. For at imødekomme nogle af de spørgsmål vi får, vil vi give en kort beskrivelse af forløbet hidtil.

Jesper blev i november 2012 pludselig ramt af rygmarvsbetændelse. Han var først indlagt i Zagreb, men blev efter nogle uger overflyttet til Rigshospitalet og siden til Vestdansk Center for Rygmarvsskade i Viborg, hvor han fortsat er indlagt til genoptræning. Sygdommen indebærer lammelse af benene og har desuden medført gener i luftrøret i forbindelse med en trakestomi. Arvæv i luftrøret har indebåret flere operationer og har betydet, at Jesper i perioder enten ikke har kunnet tale eller kun med megen besvær. Det er godt at kunne fortælle, at Jesper på trods af store gener fortsat er ved godt mod og tro på fremtidsmulighederne.

Tanker om terapi og behandling - FYRAFTENSMØDE

Mogens A. Lund har haft en væsentlig indflydelse på DFTI's faglige og holdningsmæssige baggrund. Han var medstifter af det oprindelige Kemplerinstitut sammen med Walter Kempler, Jesper Juul og Lis Keiser, og arbejdede der i 30 år som lærer og konsulent.

"Jeg vil holde oplæg og samtale om, hvordan vi behandler hinanden, mennesker, fagfolk, - fagfolk og klienter imellem (eller hvad vi nu kalder dem vi som professionelle behandler – eller teraperer på), hvad jeg mener terapi og behandling er, om at være professionel, om etik, om at være til stede, nærværende, om intersubjektivitet, om manualer og behandlingsprogrammer, og hvad vi nu ellers kan finde værd at tale om – som professionelle hjælpere", siger Mogens A. Lund.

Tilmelding til fyraftensmøde


Info
FYRAFTENSMØDER MED MOGENS A. LUND


KØBENHAVN
20. september, kl. 15-18
Trekronergade 126 A, 2500 Valby

JYLLAND
3. oktober, kl. 16-19

Entre 100 kr.

Snak om det - med alle børn

Snak om det... med alle børn

DFTI anbefaler:
”Snak om det... med alle børn - en bog om angst, depression, stress og traumer” af Karen Glistrup, familie-, par- og psykoterapeut.

Karen Glistrup har gennem en årrække hjulpet voksne med at snakke med børn om psykisk sygdom. ”Snak om det... ”er på én gang skrevet til både børn, unge og voksne. Bogens personlige sprog og Pia Olsens sigende illustrationer hjælper snakken rigtig godt på vej.

HKH Kronprinsesse Mary har skrevet forord til bogen, der også er trykt på engelsk med tanke på traumatiserede flygtningefamilier.

Læs mere om Snak om det...

Østrig

I slutningen af juni har syv studerende på basisåret i Innsbruck gennemført et års træning og undervisning i relationskompetence og skal op til eksamen. Det er en bredt sammensat gruppe, både hvad angår nationaliteter og professioner, så det er en helt entydig fornøjelse at opleve, hvordan vores tilgang til det menneskelige og det terapeutiske kan give dyb mening på tværs af kulturerne. Fra USA kom Walther Kempler og var til stor inspiration for mange her i Danmark.

Jesper Juul var én af dem og sidenhen har han jo inspireret hele den pædagogiske og psykologiske verden på det meste af kloden. Helle Jensen og Jespers store indsats i Europa for at udbrede kendskabet til bl.a. relationskompetence har haft uvurderlig betydning for, at et basisår, svarende til det DFTI udbyder, har været muligt i Østrig.

Robin Menges har med sit søsterinstitut IgFB, www.igfb.org, stået for uddannelsen, hvor Helle Jensen og Svend O. Andersen har været de danske undervisere. Til oktober starter næste basisår og i 2014 forventer Robin at hun kan sætte en overbygningsuddannelse i gang. Hun arbejder for øjeblikket på at tilpasse uddannelsen til de østrigske krav.
Familie- og psykoterapeut på DFTI

Eksaminerede familieterapeuter

Her i foråret har vi kunnet ønske tillykke til endnu en stor gruppe familieterapeuter. 41 studerende i København og Nørre Snede har bestået eksamen og bidrager nu med viden og kompetencer indenfor familierådgivning og –terapi på deres respektive arbejdspladser.

Med ønsket om en god og livgivende sommer til alle læsere!

Inden ferien sender vi endnu en nyhedsmail ud om vores kommende kurser og andre arrangementer.

Uddannelse

Familieterapeut
Ønsker du at supplere din grunduddannelse med en 4-årig uddannelse til familie- og psykoterapeut?

Varighed
108 undervisningsdage
fordelt over 4 år


Studiestart
5. december 2013, København
3. februar 2014, Nørre Snede

Mere om uddannelsen
 

DFTI

Infomøder
På informationsmøderne kan du møde en eller flere af vores undervisere og høre mere om DFTI og vores aktiviteter. Vi fortæller om uddannelserne til familieterapeut og supervisor
samt aktuelle kortere kurser.

Nørre Snede
2. september, kl. 17.00-19.00

Valby
19. september kl. 17.30-19.30

Informationsmøder
 

Uddannelse

SUPERVISOR
Har du sans for formidling og evnen til at arbejde med faglighed, selvindsigt og empati? Vil du gerne skabe fagligt relevante perspektiver for andre?

Varighed
30 undervisningsdage
10 x 3 dage

Studiestart
19. august 2013, Jylland
18. august 2014, København

Bliv supervisor

Tlf. 7217 0765  |  kontakt@dfti.dk
Copyright © 2012 DFTI  |  afmeld nyhedsbrev
DFTI - Aarhus
Yrsavej 34
8230 Aabyhøj
DFTI - København
Trekronergade 126 A
2500 Valby