Nyhedsbrev
16. oktober 2011

Nyhedsbrev oktober 2011

I dette nyhedsbrev kan du læse om
- Det første år på DFTI
- Foredrag med Jesper Juul
- Studiebesøg
- Supervisoruddannelsen
- 1-årig videreuddannelse i familieterapi
- Åben klinik

DFTI nærmer sig sin et-års dag
Den første november har vi eksisteret i et år.
Vi havde ikke i vores vildeste fantasi forestillet os et år med så meget aktivitet. Vi har aktuelt 10 hold i gang – fra basisår til de 4.års hold som inden længe skal indstille sig til eksamen som familieterapeuter.
Vi har gennem året arbejdet intenst med uddannelsen og med hinanden, så vi kan leve op til ambitionen om at levere højt kvalificerede uddannelser indenfor familieterapi og supervision
Vi har oplevet en stor opbakning og interesse og det er en fantastisk fornemmelse at se hvordan uddannelserne udvikler sig i samspillet mellem de studerende og DFTI – underviserne og administrationen.
Af særlig betydning er det, at vi gennem sensommeren har afholdt 5 holds familiedage. Samlet set er det flere hundrede mennesker – fra børn til bedsteforældre som har haft den helt særlige oplevelse. I fire dage arbejder vi med de studerendes egne familier i smukke rammer på Djursland. Det er sommerlejr og hygge. Det er nye bekendtskaber for børn og voksne , og det er åbenhed og indblik i andre familiers måder at være sammen på. Og det er familierådgivning og –terapi i en sammenhæng som afmystificerer og viser, hvad det er vi som institut står for.

Foredrag med Jesper Juul
Vi holder ikke nogen egentlig fødselsdagsfejring – men markerer det symbolsk med årets store foredrag med Jesper Juul. Temaet for foredraget er Dit autentiske lederskab og det kan opleves d 28/10 kl 14 – 18, på Metropol, Sigurdsgade 26, København N.
Vi glæder os til 4 timer sammen med Jesper, hvis opbakning og inspiration vi stadig nyder godt af – og vi håber at mange vil deltage sammen med os. Send gerne nedenstående link videre til mennesker du tror kunne være interesserede.
DIT AUTENTISKE LEDERSKAB

Studiebesøg
Vi har netop haft besøg af en studiegruppe fra Norge. Fra Høgskolen i Harstad, afdelingen for videreuddannelse i psykosocialt arbejde med børn og unge. Vi nævner det for at andre interesserede kan vide at I er velkomne til at arrangere studiebesøg hos os udover de muligheder der findes via de faste informationsmøder som ligger kvartalsvis i både København og Jylland.

Supervisoruddannelsen
I foråret afsluttede vi det første basisforløb i supervision i Grønland, og om en uge starter det næste hold. Interessen har været overvældende – vi starter med 35 deltagere.
De får i løbet af halvandet år 15 dages undervisning fordelt på 3 moduler. Ruth og Peter kommer til at undervise sammen på de to sidste moduler grundet det store deltagerantal. Samtidig får vi begge mere fornemmelse for de Grønlandske fagfolks arbejdsvilkår. Der arbejdes stadig for at vi kommer til at lave den 4 årige uddannelse i familieterapi deroppe og vi ønsker naturligvis at tilrette uddannelsen, så den kommer til imødekomme de særlige behov deltagerne har.
Herhjemme er et basisforløb i gang i Nørre Snede, og det næste hold er planlagt til start til februar i København. Videregående forløb er planlagt til start i januar i Nørre Snede, og nye forløb er i kalenderen begge steder.
Vi har lagt en artikel på hjemmesiden, som går mere i dybden med vores syn på supervision og med de overvejelser der ligger bag opbygningen af uddannelsen.
Bliv supervisor.


1-årig videreuddannelse i par- og familieterapi
Dette åbne forløb på 27 dage henvender sig til terapeuter som enten har en uddannelse indenfor familieterapi eller som ønsker at udbygge en anden terapeutisk uddannelse med oplevelsesorienteret familieterapi. Det er ofte studerende som mangler det fjerde år for at kunne blive optaget i Psykoterapeutforeningen der tilmelder sig. Uddannelsen er et spændende møde mellem forskelige terapeutiske uddannelsesretninger, med en fælles interesse i par – familier og relationer.
1-årig videreuddannelse

Åben klinik
Der er stigende aktivitet i åben klinik, og det ser ud til at tilbuddet om gratis, højt kvalificeret hjælp til familier og enkeltpersoner er nået ud til en større offentlighed. Det glæder os som uddannelsessted at vore studerende på den måde dels kan være til hjælp – dels kan få træningsmuligheder med mange flere facetter.
Spred gerne oplysninger om muligheden – blandt venner, kollegaer og dem du arbejder med.
Åben klinik.

I øvrigt oplever vi en tilgang af længerevarende supervisionsforløb. Det sker indenfor skoleverdenen – i PPR – regi, det er hos familiehuse og på døgninstitutioner. Vi har i det forløbne år fået en voksende tilknytning til skoletandplejen, hvor vi på flere måder bidrager med viden om relationskompetence og fagpersonlig udvikling. Der sker meget spændende indenfor forebyggelse, udvikling af børns egenansvarlighed og muligheder for tidlig indsats i forhold til børns trivsel indenfor det fagområde.
Det er glædeligt at der trods nedskæringer og stramme budgetter alligevel tænkes på personalets udvikling og trivsel. Vi er fra vores side glade for at kunne påtage os opgaverne og få understreget at vi udover uddannelser også leverer konsulentydelser.
Vi findes som i sikkert ved på Facebook – Dansk Familieterapeutisk Institut – her modtager vi gerne tilbagemeldinger på artikler, nyhedsbreve eller andet vi sender ud.

Mange efterårshilsner fra
Ruth Hansen og Peter Mortensen

Afmeld
Dansk familieterapeutisk institut

Copyright © 2010 DFTI
DFTI
Rørbækhus
Rørbækvej 20
8766 Nørre Snede

Tlf. 7217 0765